Выплачивается ли помощь безработным женщинам в связи с беременностью и родами

- После закрытия предприятия я не смогла устроиться на работу. Имею ли я право на помощь по беременности?
Гр.Н., г. Днепр

Ответ дал Департамент социальной политики Днепровского горсовета в Фейсбуке.

- Відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Яка жінка вважається незастрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціально гострахування.

Незастрахованими в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування вважаються жінки:
військовослужбовці;
жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
непрацюючі жінки або зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

В якому розмірі надається державна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається:
жінкам із числа військовослужбовців - у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення;
жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації - у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу;
жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні - у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги по безробіттю;
аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - у розмірі місячної стипендії;
непрацюючи мжінкам та жінкам, зареєстрованим як суб'єкти підприємницької діяльності, - у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

Які потрібно надати документи для оформлення допомоги до управління соціального захисту населення
заява (за формою, затвердженою Мінсоцполітики);
довідка встановленого зразка (видається лікувально-профілактичним закладом).

Додаткові документи:
довідка з основного місцяслужби, навчання про те, щожінка служить, навчається;
довідка ліквідаційної комісії про звільнення з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
довідка з центру зайнятості, що жінка зареєстрована в центр ізайнятості як безробітна.

Яка тривалість декретної відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та умови надання державної допомоги.
Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двохчи більше дітей - 70) календарних днів після пологів. А жінкам, віднесеним до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів і 90 - після пологів).

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення надійшло не пізніше ніж через 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується за весь період відпустки.

Поставити запитання до відповідних фахівців нашого управління ви можете за посиланням: https://dmr.dp.ua/dp-central-uszn/