Прийми рішення на користь природи – своєчасно сплати екологічний податок!

Раціональне використання природних ресурсів та охорона довкілля є виключною передумовою сталого суспільного розвитку. Оскільки природні ресурси – основа життєдіяльності населення та економіки держави, їх збереження, відтворення та невиснажливе використання має здійснюватись як з боку держави, так і з боку громадян.

Україна, ставши на шлях незалежності, приєдналася до процесу державного регулювання збереження якості природного середовища і мета нашої природоохоронної діяльності – досягнення оптимального балансу між шкідливими для довкілля наслідками, що супроводжують розвиток суспільства, і можливостями природних ресурсів до самовідтворення.

Забруднення повітря – національна трагедія багатьох країн світу, у тому   числі – України. До областей, які є найбільшими забруднювачами довкілля, належить і Дніпропетровська область.

Слід зазначити, що чималими забруднювачами довкілля є підприємства, які ввозять, придбавають, виготовляють та реалізують підакцизні товари, зокрема, пальне та електричну енергію.

За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, головним джерелом забруднення атмосферного повітря у масштабі країни залишаються ТЕС і ТЕЦ.

До основних видів палива таких електростанцій відносяться, зокрема, рідке – мазут і газоподібне – природний, коксований, доменний та інші види газів. Такі підприємства найчастіше здійснюють наднормативні викиди забруднюючих речовин у повітря, і як результат – перевищення показників оксидів азоту, діоксиду сірки, суспендованих твердих частинок.

Стрімке зростання кількості автотранспортних засобів приводить і до збільшення кількості автозаправних станцій (далі – АЗС), а кожна АЗС є джерелом викиду забруднюючих речовин.

Робота АЗС призводить до систематичного, постійного техногенного навантаження на довкілля.

Забруднення довкілля АЗС відбувається за рахунок потрапляння в атмосферне повітря випаровувань палива.

Викиди парів палива відбувається під час:

- заправки ємкостей АЗС від цистерн заправників;

- зберігання палива в ємкостях;

- під час безпосередньої заправки автомобілів.

Основними забруднюючими речовинами у процесі експлуатації АЗС при використанні бензину, дизельного палива та скрапленого вуглеводного газу є: бензин; вуглеводні насичені; пропан, бутан, етан, метан.

Крім того, слід звернути увагу на наступне: спроби створення нелегальних АЗС спричиняють втрати бюджетів з основних податків, а також до забруднення атмосфери і несплати екологічного податку. Із-за недотримання нелегальними АЗС правил експлуатації, відбуваються викиди парів бензину та дизельного палива у атмосферне повітря, аварійні витоки та розливи палива, що в свою чергу, створює безпосередню загрозу для життя і здоров’я громадян.

Водночас, навіть за наявності багатьох негативних чинників, галузі, які сплачують акцизний податок, були і залишаються джерелом значних грошових надходжень до державного і місцевих бюджетів.

Враховуючи важливе місце акцизного податку в економіці регіону і держави в цілому, функціонування легальних підприємств, які сплачують такий податок, є надзвичайно вагомим для країни.

Для забезпечення стабільного розвитку та ефективного використання природних ресурсів наша країна має в основному спиратися на фінансові ресурси внутрішнього походження.

Ганна ЧубУ зв’язку з цим, в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Ганна Чуб зазначила, що одним із джерел фінансування природоохоронних заходів є екологічний податок.

Екоподаток введено в Україні з 2011 рокузамість збору за забруднення навколишнього природного середовища. Цей податок передбачає цільове використання коштів. Впровадження екологічного оподаткування має прозорий механізм розподілу бюджетних коштів і результативне податкове регулювання.

Нагадуємо, що платниками екологічного податку відповідно до ст. 240 Податкового кодексу України є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються, зокрема:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

- розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання).

Збільшення деяких ставок екологічного податку з 01 січня 2019 року здійснено з метою стимулювання підприємств до зменшення забруднення навколишнього середовища, а також наближення до ставок за викиди парникових газів в країнах Європейського Союзу.

Своєчасно сплачений екологічний податок – значний внесок, направлений на фінансування охорони навколишнього природного середовища.

Як висловився Жан-Ів Кусто, занапастити природу не можна, можна лише загинути разом з нею.

Тому, кожний громадянин, кожний суб’єкт господарювання повинен усвідомлювати, що вода і повітря – два основних елемента, від яких залежить все життя на нашій планеті, і щоб вони не стали глобальними «сміттєвими баками», необхідно сумлінно ставитись до охорони природи. Адже чисте майбутнє – у чистому сьогоденні!

Отже, слід зробити висновок, що раціональне використання природних ресурсів кожним із нас, сумлінна сплата екологічного податку всіма суб’єктами господарювання, які забруднюють природу – це умови стійкого економічного і соціального розвитку, як Дніпропетровського регіону, так і країни в цілому.