Почему не выплачиваются надбавки, индексации и начисления по решению суда военным пенсионерам

- До 2018 года военные пенсионеры получали надбавки за классность, аэродромные, секретные, за выполнение особых заданий правительства, а теперь этих надбавок нет. Почему?
После последней индексации пенсии прапорщиков стали выше пенсий генералов. Планируется ли новая индексация?
До 2018 года мне выплачивали пенсию в размере 90% довольствия, а потом только 70%, я обратился в суд и выиграл. Мне сообщили, что доплатят недоначисленные 24 тыс. 172 грн. Но я их не получил. Когда выплатят по решению суда?
М. С. Павлов, Днепр

Отвечает начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области Юрий Козак.
- Частиною 4 статті 63 Закону України від 09 квітня 1992 року № 2262-ХII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" передбачено, що всі призначені за цим законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.
Кабінетом Міністрів України 21 лютого 2018 року прийнято постанову "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб" (далі - Постанова № 103). Зазначена Постанова була підставою для проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону № 2262.
Перерахунок пенсії здійснювався з урахуванням трьох складових грошового забезпечення: розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення.
Виплата перерахованих відповідно до пункту 1 цієї Постанови підвищених пенсій (з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законом) проводиться у таких розмірах:
- з 1 січня 2018 року - 50 %;
- з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - 75 %;
- з 1 січня 2020 року - 100 % суми підвищення пенсії, визначеного за станом на 1 березня 2018 року.
З 05 березня 2019 року набрало чинності рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року по справі № 826/3858/18, яким вирішено визнати протиправними та нечинними пункти 1-2 Постанови № 103 (Шостим апеляційним адміністративним судом від 05 березня 2019 року дане рішення залишене без змін).
Після визнання протиправними та скасування пунктів 1-2 Постанови № 103 інших рішень Уряду про умови та порядок проведення перерахунку пенсії не приймалося. Враховуючи вищезазначене, для проведення перерахунку пенсій відповідно до вимог Постанови № 103 з урахуванням додаткових видів грошового забезпечення, законні підстави відсутні.
Одночасно повідомляємо, що Законом України від 08 липня 2011 року№ 3668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", який набув чинності з 01.10.2011 р., внесено зміни до низки актів, у тому числі до статті 13 Закону України № 2262, про розмір пенсії за вислугу років у відсотках. Отже, максимальний розмір пенсії, що призначається за вислугу років, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 80 % відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і віднесені в установленому законом порядку до І категорії - 100 відсотків, до ІІ категорії - 95 %.
Згодом Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" також внесено зміни до статті 13 Закону № 2262, за якими максимальний розмір пенсії, що призначається за вислугу років, не повинен перевищувати 70 % сум грошового забезпечення. Враховуючи вищезазначене, з 01.01.2018 р. максимальний розмір при проведенні перерахунку пенсій за вислугу років обмежувався 70% відповідних сум грошового забезпечення незалежно від дати звільнення особи зі служби.
Щодо індексації пенсії.
Статтею 64 Закону № 2262 передбачено, що призначені військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей пенсії підвищуються відповідно до Закону України від 03 липня 1991 року № 1282-ХІІ "Про індексацію грошових доходів населення" (далі - Закон № 1282).
Відповідно до статті 2 Закону № 1282 індексація пенсій здійснюється шляхом їх підвищення відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії (частина 2 статті 42 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").
Так, з 01 березня 2019 року автоматизованим способом проводився перерахунок (індексація) пенсій, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки збільшеної на 1,17 ( згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 124 "Питання проведення індексації пенсій у 2019 році"), а з 1 травня 2020 року - на 1,11 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2020 року № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році").
Оскільки, розміри військових пенсій обчислено без застосування показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, тому підстави для нарахування індексації пенсії у органів Пенсійного фонду України в даний час відсутні.
Що стосується виплати пенсій за рішеннями судів, то звертаємо увагу, що виплата пенсій, у тому числі додаткових пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат, встановлених законодавством, звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України (стаття 8 Закону № 2262).
Згідно з пунктами 20 та 29 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань та здійснення видатків бюджету з перевищенням бюджетних призначень є порушенням бюджетного законодавства.
Таким чином, виплата заборгованості за рішеннями судів, винесених на користь одержувачів пенсійних виплат, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України, здійснюється в межах бюджетних асигнувань, виділених на цю мету.

Метки: военнослужащие, надбавки к пенсии