Четвер, 25 квітня 2024 року

Налоговая информирует

ДПІ у Кіровському районі  м.Дніпропетровська повідомляє:

Спрощено  адміністрування РРО

Підписано Закон №1088, який звільняє підприємців з річним доходом   до 1 млн гривень від необхідності застосування  РРО.

Теперь приватні  підприємці які працюють на єдиному  податку і здійснюють продаж товарів за готівку  , могут не застосовувати касові апарати , якщо їх доход не перевищує н 1 млн гривень на рік.

Крім того, закон відміняє норму щодо  пятикратних штрафів за порушення правил використання касових аппаратів.

Хто повинен сплачувати податок, якщо у нерухомості кілька власників?

ДПІ у Кіровському районі  м.Дніпропетровська  інформує, що платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Нагадаємо, відповідно до п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості.

 Подання заяви при порушенні термінів сплати або неперерахування податків з вини банку

ДПІ у Кіровському районі  м.Дніпропетровська  нагадує, що при порушенні термінів сплати або неперерахування податків з вини банку, суб’єкт господарювання повинен надати до контролюючого органу заяву з копіями платіжних документів, що засвідчують факт подання їх до установи банку.

За порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених Податковим кодексом України, а також несе іншу відповідальність, встановлену ПКУ, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції. Зазначені норми встановлено пунктом 129.6 статті 129 ПКУ.

Згідно з п. 129.7. ст. 129 ПКУ не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку.

Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення.

Контролюючий орган не застосовує до суб’єкта господарювання штрафні санкції у випадку несвоєчасного перерахування (неперерахування) податків, зборів, платежів до бюджетів та державних цільових фондів з вини банку, у тому числі внаслідок регулювання НБУ економічних нормативів такого банку.

Надходження в бюджет - справа пріоритетна

Перший заступник начальника ДПІ у Кіровському районі  м.Дніпропетровська  Ольга Іванівна Тісова  під час брифінгу для районних ЗМІ розповіла про надходження коштів до  державної скарбниці за  поточний рік.

Доповідачка зазначила, що  протягом січня – липня 2015 року до Зведеного бюджету України від платників Кіровського району м.Дніпропетровська надійшло майже 409,9 мільйонів гривень, у тому числі до Місцевого бюджету – понад 203,4 мільйонів гривень, що становить 49,6  % загальної суми надходжень.

Основним джерелом наповнення Місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб. З метою недопущення втрат бюджету від недоотримання цього податку, працівниками управління доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Кіровському районі  м.Дніпропетровська  проводяться перевірки відповідності даних за формою 1-ДФ та розрахунково-платіжних відомостей по виплаті заробітної плати найманим працівникам, організовуються співбесіди з роботодавцями щодо дотримання норм трудового законодавства  та здійснються контрольно-перевірочні роботи.

Перший заступник начальника інспекції навела приклади про проведення фактичних перевірок СГД юридичних та фізичних осіб - підприємців з питань своєчасної сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб

Штраф - за порушення терміну реєстрації податкової накладної

ДПІ у Кіровському районі  м.Дніпропетровська  повідомляє: Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН здійснюється не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання. Порушення платниками ПДВ граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до них тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі:

10 відсотків – у  разі  порушення  терміну  реєстрації  до 15 календарних днів;

20 відсотків – у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків – у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків – у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

Відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків  від  суми  ПДВ, зазначеної в  податковій  накладній/ розрахунку коригування.

Перерахування коштів на електронний рахунок: правильно заповнюємо платіжне доручення

ДПІ у Кіровському районі  м.Дніпропетровська  інформує, що з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014р. №71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", з 1 липня 2015 на рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ платники податку зараховують кошти у сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу України та надає право для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування.

При заповненні  реквізитів отримувача у платіжних дорученнях у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість слід мати на увазі, що:

- у полі «Отримувач» необхідно заповнювати назву платника;

- у полі  «Код» необхідно заповнювати код за ЄДРПОУ платника;

- у полі «Банк отримувача» необхідно заповнювати «Казначейство України (ел. адм. подат.)»;

- у полі «Код банку» необхідно заповнювати «899998»;

- у полі «№ рахунку» необхідно заповнювати номер рахунку, вказаний в електронному повідомленні або отриманий в Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку.

- поле «Призначення платежу» заповнюється згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, викладених у додатку 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України  від 21.01.2004р.  №22.

Крім того нагадуємо, що система електронного адміністрування ПДВ відповідно до законодавства з 1 липня працює в звичайному режимі.

Не гайте часу на відвідування органів ДФС - працюйте дистанційно

ДПІ у Кіровському районі  м.Дніпропетровськазвертає увагу платників на те, що ДФС України впроваджено чимало електронних сервісів. Це новий формат відносин з платниками, завдяки якому скорочується час на оформлення та подання звітності до органів фіскальної служби, підвищується оперативність надання та якість звітності, знижуються корупційні ризики завдяки уникненню безпосереднього спілкування з працівниками контролюючих органів.

Зокрема, скориставшись електронним сервісом "Електронний кабінет платника податків" можна працювати з органами фіскальної служби дистанційно у режимі реального часу.

Електронний кабінет платника надає можливість:

- подавати декларації з використанням електронного цифрового підпису і переглядати подану та/або сформовану податкову звітність;

- імпортувати сформовані в бухгалтерських програмах електронні звіти в кабінет платника, з перетворенням в пакет документів і подальшим направленням до ДФС;

- перевіряти звітність на наявність арифметичних помилок;

- проводити звіряння своїх розрахунків з бюджетом та отримувати відповідні акти;

- заздалегідь визначати розмір пені, що буде нарахована після погашення суми боргу;

- отримувати інформацію щодо особистих реєстраційних даних;

- подавати заяви та отримувати в електронному вигляді довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів (обов’язкових платежів), що контролюються органами ДФС;

- переглядати інформацію щодо стану своїх розрахунків з бюджетом, зокрема про заборгованість зі сплати податків (зборів) та ЄСВ.

При цьому для зручності користувача реквізити звітності автоматично заповнюються даними платника, наявними в базі даних ДФС; немає розриву у часі між відправленням звітності платником та отриманням ним повідомлення від ДФС про доставку та прийняття звітності  - квитанції про отримання і прийняття надходять платнику швидше, ніж при використанні інших електронних сервісів.

ДПІ у Кіровському районі  м.Дніпропетровська: щодо включення підприємцем до витрат вартості ліцензії

Законом України від 1 червня 2000 року N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначено види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлено державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Відповідно до норм статті 42 глави IV Господарського кодексуУкраїни підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється статтею 177 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Так, відповідно до підпункту 177.2 статті 177 Кодексу об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції не оподатковуються якщо платник отримав довідку № 3ДФ

Доходи, що отримують громадяни від продажу власної сільськогосподарської продукції, яка вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на цих земельних ділянках, не декларуються і податок на доходи фізичних осіб не сплачується при дотриманні ними певних законодавчих вимог- інформують у ДПІ у Кіровському районі  м.Дніпропетровська .

Умови, яким повинен відповідати власник земельної ділянки, перелічено у пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України.

Цим пунктом встановлено, до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються:

- доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення:

- садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Якщо розмір земельних ділянок, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Метки: налоговая

ПОПУЛЯРНЕ

Архів новин
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Контакти

Столярова, 1, Дніпро, Україна, 49038

mail@dv-gazeta.info

© Останні новини Дніпра та України за сьогодні. Онлайн трансляції, фото та відео репортажі на сайті Днепр вечерний. Всі права захищені.