Когда производится перерасчет пенсии работающим пенсионерам

-В апреле 2019 года прошло 2 года с момента последнего перерасчета. Я был в Новокодакском отделении ПФ по поводу перерасчета. Мне сказали, что нужно прийти в апреле 2020 года, но уже будет 3 года дополнительного работающего стажа. Сказали, что сейчас действует новый Закон с 2018 года. Как мне будут пересчитывать пенсию – за 2 или за 3 года? Когда мне нужно прийти в Пенсионный фонд?
В.Н.Корж, г. Днепр
Отвечает заместитель начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области - начальник управления обслуживания граждан Леся Неклеса.
-Правові відносини у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування регулюється Законом України від 09 липня 2003 року № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058), який набрав чинності з 01.01.2004.
Частиною 4 статті 42 Закону № 1058 передбачено, що у разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.
За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
У разі, якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим - третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.
Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Метки: пеннсии, пенсионеры, перерасчет