Какие виды пенсий у военнослужащих

- Какие условия для назначения пенсий военнослужащим?
В. Бережной,г. Синельниково

Ответ размещен на сайте Министерства социальной политики Украины.

- Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09.04.1992 № 2262-ХІІ (далі - Закон) передбачає отримання таких видів пенсій, як: за вислугу років, по інвалідності, в разі втрати годувальника.
Пенсії за вислугу років.

Умови:
- призначення пенсій (стаття 12 Закону)

Після звільнення зі служби:
- незалежно від віку особи та за наявності календарної вислуги років:
- з 01.10.2019 по 30.09.2020 має бути 24 років і 6 місяців і більше;
- з 01.10.2020 та після цієї дати - 25 років і більше календарної вислуги років, абоу разі досягнення на день звільнення зі служби 45 річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить служба в силових структурах.
- обчислення пенсій (стаття 43 Закону).

Враховуються: посадовий оклад, надбавки за вислугу років та військове звання на дату призначення пенсії, а також додаткові види грошового забезпечення, які мають постійний характер (надбавки: за класність, таємність, за безперервний стаж на шифрувальній роботі, наукові, вчені звання, та премія) за 24 останні місяці служби шляхом ділення загальної суми на 24.

Розмір пенсії: за 20 років вислуги - 50 %, за кожний рік понад 20 років - ще 3 %, при змішаному стажі - 50 % за 25 років, та за кожний рік понад 25 років - ще 1 % (стаття 13 Закону).

Максимальний розмір пенсії за вислугу років становить 70 %, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії - 100 %, 2 категорії, 95 % сум грошового забезпечення.
- перерахунку пенсій (стаття 63 Закону).

Перераховуються у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення для відповідних категорій діючих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Умови, розмір і порядок перерахунку встановлюється Урядом (частина четверта статті 63 Закону) для всіх осіб, які отримують пенсію за нормами цього Закону.

Метки: военнослужащие, пенсия