Какая доплата при замещении руководителя учебного заведения

- Предусматривается ли законодательством доплата за исполнение обязанностей руководителя учреждения образования?
Гр.Н.,
Новомосковский р-н

Отвечает главный государственный инспектор отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, застрахованных лиц, занятости, трудоустройства инвалидов и по вопросам детского труда в Днепровском регионе Оксана Руденко.

- Правове регулювання відносин, пов`язаних із призначенням працівника виконуючим обов`язки, здійснюється на підставі Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), роз`яснень Держкомітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати тимчасового замісництва» від 29 грудня 1965 року № 30/39 (у редакції від 11 грудня 1986 року), що діє в частині, яка не суперечить КЗпП України та іншим нормативно-правовим актам України.
Відповідно до статті 105 КЗпП України працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

За змістом норм, що містяться у зазначених актах, виконання службових обов`язків за більш відповідальною посадою тимчасово відсутнього працівника, коли це пов`язане з розпорядчими функціями, працівником, який працює на тому ж підприємстві, в установі, організації, є тимчасовим замісництвом.

У разі звільнення керівника закладу, установи, організації порядок виконання обов'язків за його посадою регламентується нормами роз'яснення Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 N 30/39 «Про порядок оплати тимчасового замісництва», затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 № 820/39 (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до пункту 2 цього Роз'яснення призначення працівника виконуючим обов'язки по вакантній посаді допускається тільки за посадою, призначення на яку робиться вищим органом управління.

Якщо ж виконуючим обов’язки керівника закладу освіти призначається будь-який з педпрацівників (крім заступника) без звільнення від своїх основних обов’язків, тобто він виконує таку роботу керівника в основний робочий час, то відповідно до абзацу «а» підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — наказ № 557) за їх виконання має встановлюватися доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати не встановлюються керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам.

Метки: доплата, исполнение обязанностей