Как работает «горячая линия» областной экологической инспекции

- Принимают ли сигналы от населения в экологической инспекции. Как туда обратиться?
Г.В. Корман, г. Днепр

Ответ размещен на сайте Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области.

Порядок роботи телефонної «гарячої лінії»

1. Телефонна «гарячалінія» працює в адміністративній будівлі Державної екологічної інспекції за адресою: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро.

2. Прийом телефонних дзвінків на телефонну «гарячулінію» проводиться щоденно (крім вихідних днів): понеділок - четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця - з 09:00 до 16:45 (обідня перерва з 13:00 до 13:45 за номером: (056) 377-27-48.

3. Функціонування та координацію діяльності телефонної «гарячої лінії» забезпечує відділ документування та контролю.
Основні завдання роботи телефонної «гарячої лінії»

Основними завданнями роботи телефонної «гарячої лінії» є:

- надання довідково-консультативної допомоги;
- прийняття, реєстрація та облік, заяв і скарг громадян, що стосується діяльностіІ нспекції.

Порядок прийому, реєстрації і розгляду звернень, що надійшли на телефонну «гарячу лінію»

1. Звернення, в яких порушено питання довідкового та консультативного характеру, а також ті, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються безпосередньо при зверненні шляхом надання консультації.
2. Якщо питання, з якими звернувся громадянин, не належать до компетенції Інспекції, посадова особа, яка здійснює прийом телефонного звернення, пояснює громадянину, до якого державного органу або органу місцевого самоврядування, підприємства, організаціїчи установи доцільно звернутися, і за можливості надає адресу, номер телефону.
3. У разі, якщо факти та обставини, викладені у зверненні, вимагають додаткового вивчення, посадова особа має право рекомендувати звернутись до Інспекції з письмовимз верненням у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».
4. Усі звернення громадян, що потребують додаткового вивчення і відповідь на які не може бути надана по телефону, реєструються в день їх надходження в журналі обліку звернень громадян (Додаток 1), що надійшли на телефонну «гарячу лінію» у разі повідомлення заявником свого прізвища, ім’я, по батькові, суті порушенного питання, пропозиції, заяви чи скарги, поштової адреси та (або) адресу електронної пошти, наяку має бути спрямована відповідь по суті звернення, номер телефону (за згодою).
5. У випадку, коли заявник не вимагає письмової відповіді, остання не надається, про що робиться відмітка у картці.
6. Відділ чи сектор Інспекції, на який згідно резолюції керівництва, покладено розгляд звернення (далі – виконавець), забезпечує об’єктивний і вчасний розгляд, перевіряє викладені в ньомуфакти, приймає у разі потреби відповідні рішення.
7. Анонімні повідомлення не реєструються і не розглядаються.
8. Діловодство за зверненнями громадян, що надійшли на телефонну «гарячу лінію», ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 року № 55.
9. За необхідності, для прийняття рішень, посадові особи, відповідальні за роботу телефонної «гарячої лінії», можуть також залучити відділи та сектори Інспекції.
10. Відповідальність за достовірність та якість інформаційного матеріалу, викладеного у відповіді на звернення, а також контроль за вчасним розглядом звернень, що надійшли на телефонну «гарячу лінію», несуть керівники відділів та секторів Інспекції, згідно накладеної керівником резолюції.

Строки розглядузвернень

1. Строк розгляду звернень не повинен перевищувати строків, які визначені чиним законодавством України.
У разі коли виконавець прийняв рішення щодо продовження строку розгляду звернення, він інформує про це в установленому порядку заявника та відповідальна особа вносить відповідну інформацію до бази даних. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 30 днів.
2. Звернення, щопотребують детальнішого вивчення, розглядаються в такому самому порядку, що й письмові звернення, відповіднодо Закону України «Про зверненнягромадян».
3. Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.

Правила етикету та службової поведінки під час телефонної розмови

1. Спілкування із заявниками здійснюється ввічливо державною мовою чи іншою мовою, прийнятною для сторін, з інформуванням заявника наприкінці розмови про те, що його звернення зареєстровано.

Метки: горячая линия, экологическая инспекция