Как поставить на учет ребенка, пребывающего в тяжелых жизненных обстоятельствах

- Чтобы ребенок из неблагополучной семьи получил помощь, нужно поставить его на учет. Как это сделать?
Гр.Н. г. Днепр

Ответ размещен на сайте министерства социальной политики Украины.

- Відповідно до Закону України „Про охорону дитинства”, дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, – дитина, яка потрапила в умови, що негативно впливають на її життя, стан здоров’я та розвиток у зв’язку з інвалідністю, тяжкою хворобою, безпритульністю, перебуванням у конфлікті із законом, залученням до найгірших форм дитячої праці, залежністю від психотропних речовин та інших видів залежності, насильством та жорстоким поводженням у сім’ї, ухилянням батьків, осіб, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків, обставинами стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, воєнних дій чи збройних конфліктів тощо, що встановлено за результатами оцінки потреб дитини.

Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, веде служба у справах дітей.

Підставами для взяття службою у справах дітей дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, є:

проживання в сім’ї, у якій батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини, а саме: коли вони без поважних причин не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає або може вплинути на її фізичний розвиток, не створюють умов для отримання нею освіти;
скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, жорстоке поводження з нею або загроза його вчинення;
залучення дитини до найгірших форм дитячої праці;
систематичне самовільне залишення дитиною місця постійного проживання;
переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.

Виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, може здійснюватись:

шляхом безпосереднього звернення дитини або її законного представника до служби у справах дітей чи до інших суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
шляхом отримання повідомлень від суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
за зверненням громадян.

Метки: неблагополучная семья, Ребенок, учет