Как будет заполняться электронная трудовая книжка

- Вы сообщали, что пенсию будут назначать автоматически по электронной трудовой книжке. Но как и кем она будет заполняться?
Н.В. Нижник, г. Днепр.

Ответ дало Центральное управление социальной защиты населения Днепровского горсовета.
- 5.02.2021 року Верховна Рада схвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі".
Законом запроваджується облік трудової діяльності працівника в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Електронна трудова книжка дасть можливість уповноваженим органам призначати людині пенсію автоматично (без звернення) та збирання документів за всю її трудову діяльність.
Тобто, коли настане право на соціальну виплату/ пенсію, держава проінформує про можливість її отримання та розрахунковий її розмір.
За людиною буде зберігатися право вибору для покращення запропонованого розрахункового розміру, а саме:
- або людина надає відомості про отримувану заробітну плату за період до 2000 року (до запровадження персоніфікованого обліку),
- або відтермінує свій вихід на пенсію для одержання підвищення до пенсії на 0,5-0,75 % за кожний повний місяць роботи після досягнення пенсійного віку, або використовує право на призначення пенсії.
Враховуючи, що в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування є відомості про 13 млн. працівників, його наповнення даними, які містяться в паперових трудових книжках, буде проведено у перехідний період протягом 5 років.

Наповнення відомостей відбуватиметься:
- як роботодавцем, так і безпосередньо застрахованою особою;
- через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо) з обов'язковим накладанням страхувальником або застрахованою особою кваліфікованого електронного підпису.
Законом передбачено, що оригінал паперової трудової передається на зберігання працівнику, як офіційний документ. Якщо працівник виявить бажання продовжити її ведення, то роботодавець на його вимогу буде зобов'язаний паралельно із електронним обліком трудової діяльності також внести до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення.

На сайте Пенсионного фонда Украины даны такие пояснения.
Закон передбачає поступову відмову від паперових трудових книжок, запровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, автоматичне призначення пенсії за віком.

Закон запроваджує:
механізми накопичення, зберігання та використання даних про трудовий стаж працівників в електронній формі;
електронний документообіг при накопиченні, зберіганні та використанні (за згодою особи, крім випадків, передбачених законом) даних про трудовий стаж;
автоматичне, без звернення особи, призначення пенсії при досягненні пенсійного віку, без необхідності додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду України.

Прийняття Закону дасть змогу:
- спростити процедури одержання інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, наприклад, у випадку тимчасової втрати працездатності;
- зменшити витрати роботодавців на ведення паперового документообігу;
- усунути можливі ризики і негативні наслідки втрати паперової трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації або внесення недостовірних відомостей.
Ведення трудової діяльності працівника в електронній формі забезпечить необхідні умови для автоматичного призначення пенсій на підставі наявних відомостей про стаж та сплачені внески, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування. За бажанням особа зможе додавати додаткові документи через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Метки: трудовая книжка, электронная трудовая книжка