Високі цілі вищої освіти

Сьогодні “ДВ” знайомить дніпрян з виборчою програмою кандидатки на посаду ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Тетяни ШЕВЧЕНКО.

DSC08262

Збільшення бюджету та ефективне управління

Прозоре планування бюджету з залученням до обговорення науково-педагогічного складу та представників студентського самоврядування.
Запровадження реальної та дієвої системи стримувань і противаг в управлінні Університетом.
Збільшення фінансування, завдяки залученню коштів державного і місцевого бюджетів та інших джерел, зокрема, грантів вітчизняних і міжнародних організацій. Залучення приватних інвесторів до фінансування досліджень у форматі «Public-Private Рartnership» із забезпеченням державних гарантій.
Раціональне використання майна Університету за допомогою інструментів, наданих закладам освіти Законом України «Про освіту»: сплата за науково-дослідні роботи та надання майна в оренду.
Створення відділу промоції, впровадження ефективної маркетингової кампанії, направленої на оновлення іміджу Університету та залучення студентів усіх форм навчання.
Адаптація роботи Університету по залученню та супроводу іноземних студентів, відповідно до сучасних реалій.
Розширення співпраці з закордонними партнерами в освітній діяльності, поглиблення контактів з консульствами та посольствами для сприяння реалізації маркетингової стратегії по залученню на навчання іноземних студентів.
Створення бізнес-інкубатора для реалізації підприємницьких проєктів студентів та викладачів.

Хто такий ректор у сучасному розумінні? Це менеджер, який ефективно вирішує фінансові та господарські питання. 99% проблем, які сьогодні має наш університет, пов’язані з браком коштів. Ми повинні організувати цілий конвеєр із залучення інвестицій, ми повинні навчитись грамотно та ефективно використовувати їх. Фінансова спроможність для ДНУ — це необхідний фундамент для розвитку та відновлення. Це один з першочергових і ключових пріоритетів.

 

Реформа освітньої та наукової діяльності

Запровадження в Університеті сучасної системи менеджменту освітнього процесу, наукових досліджень, навчання й побуту студентства.
Уведення дієвої програми по оновленню матеріально-технічної бази закладу.
Сприяння та фінансова підтримка представників Університету у всеукраїнських і міжнародних наукових форумах, отриманні грантів та інших видів фінансування на проведення перспективних наукових досліджень.
Організація та проведення наукових, науково-практичних конференцій, читань на базі Дніпровського національного університету.
Удосконалення освітнього процесу на основі принципів академічної доброчесності, незалежного та об’єктивного оцінювання результатів навчання.
Організація та впровадження належного функціонування системи внутрішнього моніторингу якості освіти.

У науковій діяльності та освітньому процесі ректорат повинен узяти на себе всі господарські й фінансові питання і не перекладати їх на плечі професорсько-викладацького складу. ДНУ має величезний кадровий потенціал, і завдання адміністрації — дати йому можливість розкритися. Зараз головна проблема в тому, що будь-яка наукова активність потребує від науковця витрачання власних коштів, яких завжди не вистачає. Майбутній ректор має зняти це фінансове ярмо. Знову ж таки, шукати гроші на наукову діяльність має ректорат, а не викладач.

 

Організація сучасних та привабливих умов навчання для студентів

Відновлення фінансування органів студентського самоврядування згідно з чинним законодавством.
Забезпечення політики невтручання в студентське самоврядування з боку керівництва Університету.
Ремонт навчальних корпусів. Запровадження програми «Нова аудиторія» – ремонт аудиторій відповідно до сучасних стандартів, з урахуванням потреб і інтересів усіх факультетів.
Активний пошук та залучення коштів на програму реконструкції гуртожитків.
Розв’язання проблеми з опаленням корпусів та оптимізація використання навчальних аудиторій.
Зміцнення зв’язків з потенційними роботодавцями, з врахуванням їхніх потреб при розробці освітніх програм, їхнє впровадження та організація виробничої практики здобувачів вищої освіти.

Що ви уявляєте в першу чергу, коли чуєте слово «університет»? Звісно, це студенти! Нажаль, в останні роки кількість студентів усіх форм навчання в ДНУ суттєво знизилась. І один з найскладніших викликів, який стоятиме перед майбутньою адміністрацією, - це збільшення кількості здобувачів освіти. Вирішити цю проблему можливо одним способом: зробити навчання максимально привабливим для абітурієнтів. Ми маємо бути конкурентоспроможними не лише на рівні інших українських вишів — ми маємо боротися за тих студентів, які обирають закордонні ВНЗ, а це означає, що нам треба забезпечити європейські освітні стандарти. Це амбіційна мета, і ми ставимо її перед собою, іншого варіанту для розвитку немає!

 

Створення комфортних умов для науково-викладацького складу

Розширення повноважень факультетів і надання їм максимальної фінансової та управлінської автономії.
Реалізація інвестиційного проєкту «Smart-квартири ДНУ» для забезпечення на території Університету доступним житлом молодих науковців та студентів.
Максимальне спрощення механізму проходження конкурсів на заміщення посад НПП особам, які сумлінно ставляться до своєї науково-педагогічної діяльності, відмова від практики укладання короткострокових контрактів з даною категорією працівників.
Покращення умов роботи професорсько-викладацького складу.
Перехід на електронний документообіг, відмова від зайвої документації.
Збереження кадрового потенціалу Університету.
Розробка та впровадження ефективної програми по планомірному підвищенню заробітних плат викладачів.
Фінансування Університетом наукових публікацій.
Запровадження прозорої та справедливої системи преміювання, надання матеріальної та інших видів допомоги.

Для мене принциповим є питання стосунків між ректоратом і науково-викладацьким складом. Кожен викладач на кожній кафедрі має відчувати, що він потрібен своєму рідному ВНЗ і що адміністрація ставиться до нього з повагою, піклується про нього. Усі розуміють, що неможливо в одну мить вирішити всі питання, але перезавантажити відносини і забезпечити максимальну турботу ми повинні вже сьогодні. Саме завдяки ставленню викладачі мають дуже швидко відчути: ДНУ стає кращим, почались позитивні зміни.

 

СПРАВКА "ДВ"

Шевченко  Тетяна Миколаївна

Кандидатка на посаду ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Докторка біологічних наук, професорка, завідувачка кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії факультету медичних технологій, діагностики та реабілітації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Академік Академії наук вищої освіти України по відділенню медицини з 2017 року, експерт за напрямом «Клінічна лабораторна діагностика» Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, член комісії Департаменту охорони здоров’я ДОДА з атестації лікарів-лаборантів та біологів клініко-діагностичних лабораторій лікувально-профілактичних закладів Дніпропетровської області.

Метки: Тетяна ШЕВЧЕНКО