Свiт видимих звукiв

tsentr7

У центрі “Веселка” діти отримують всебічну освіту

На проспектi Петра Калнишевського, 54 (колишня Косіора - авт.) знаходиться КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Веселка» ДОР» для дітей з порушенням слуху. Заклад розташований в типовому двоповерховому будинку. В ньому є кімнати для ігор, занять, спальні, класи для вчителів-дефектологів. Є музична зала, спортивно-розвивальний комплекс, сенсорна кімната, комп’ютерий клас, кімната психолого-педагогічної корекції, кімната народознавства та казкотерапії. Кабінети вчителів-дефектологів, практичного психолога та вчителя-реабілітолога оснащені комп’ютерами зі спеціальними навчальними програмами. Тут активно використовуються сучасні комп’ютерні програми для слухомовної корекційно-розвивальної роботи «Живий звук», «Видима мова», «Світ звуків», навчально-програмний комплекс «Адаптація-лого», «Дактильна абетка» та інші, спрямовані на розвиток мови та слухосприймання, логічного мислення дітей дошкільного віку з порушенням слуху.
Прийом дітей до центру здійснюється згідно з чинним законодавством на основі направлення департаменту освіти і медичних документів. Інших вимог (конкурсний відбір, «добровільні» пожертвування) адміністрація закладу не виставляє.
- В центрі навчається 57 дітей віком від 3 до 7 років,які мають вади слуху та після кохлеарної імплантації (КІ), - розповідає директорка НРЦ «Веселка» Тамара Василівна Шара. - Групи комплектуються не лише за станом слуху, а й з урахуванням індивідуальних та особистісних якостей, також враховуються родинні зв’язки. Ми спрямовуємо великі зусилля на збереження фізичного, психологічного, соціального здоров’я вихованців, створюємо сприятливі умови для успішної адаптації дітей до соціального середовища. Вихованці закладу є постійними учасниками та лауреатами обласних конкурсів художньої самодіяльності та прикладного мистецтва «Повір у себе», «Здрастуй, весно!», «Зимова казка».
КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Веселка» ДОР» брав участь у багатьох міжнародних виставках «Сучасна освіта України»; отримав дипломи за активне впровадження в педагогічний процес нових освітньо-виховних технологій, за вагомий внесок за модернізацію національної систем освіти; за високі творчі досягнення в удосконаленню процесу навчання і виховання молоді.; також отримав почесне звання «Лідер сучасної освіти» Нагороджений бронзовою медаллю у номінації «Утвердження здобутків педагогічної науки в освітню практику», 11-а Міжнародна виставка «Сучасна освіта України»; срібною медаллю у номінації «Інноватика в принципах і механізмах функціонування освітнього закладу випереджаючої освіти сталого розвитку», міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади»; золотою медаллю у номінації «Інноватика у дошкільній освіті», міжнародна виставка «Інноватика в освіті України».
- В нашому центрі працюють 25 педагогів, - продовжує розповідати Тамара Василівна, - це вчителі-дефектологи, вчителі індивідуальної роботи, вихователі, практичний психолог, музичний керівник, вчитель ритміки, вчитель-логопед, вчитель комп’ютерного класу. Серед них - один заслужений працівник освіти і науки України, шість відмінників освіти України. У нас всі форми навчання та виховання мають корекційну спрямованість. Це – індивідуальні заняття з розвитку мови та слухового сприйняття, фонетична ритміка, мовна зарядка. Заняття з вихователями та сурдопедагогами проходять зранку і в другій половині дня. Вихователі та педагоги використовують у своїй роботі різні методи: спряжена, відображена та самостійна мова, усне та глобальне читання, підкладання табличок, дактилювання, жестова мова та інші.
Для всебічного розвитку дітей дошкільного віку та апробації новітніх наукових розробок - зусиллями педагогічного колективу були розроблені та затверджені науковою радою ДОІППО такі методичні матеріали, як: програми для дітей дошкільного віку з порушенням слуху з математики, розвитку мови, ознайомлення з оточуючим, зображувальної діяльності; зошити перспективного планування для вчителів та вихователів у всіх вікових групах; методичні рекомендації з досвіду роботи «Від коріння до насіння» (народознавство), «Сімейна абетка» (поради батькам), «Використання фонетичної ритміки як одного з прийомів для розвитку усного мовлення у дітей з порушенням слуху», «Піскова терапія», «Психолого-педагогічна корекція відхилень в фізичному розвитку слабочуючих дітей з використанням фонетичної ритміки» та багато інших. З 2010 року заклад співпрацює з лабораторією жестової мови Інституту спеціальної педагогіки АПН України з розробки проблеми «Педагогічні і лінгвістичні засади реалізації змісту білінгвального навчання учнів з порушеннями слуху».
Виховання дітей дошкільного віку з порушенням слуху спрямоване на всебічний розвиток вихованців. Воно здійснюється у таких напрямках: громадянське, родинне, патріотичне, трудове, моральне, естетичне, екологічне. Тут працюють гуртки «Народознавство», «Цікава математика», «Чарівний пензлик», «Світ фантазії», «Веселка», «Мала господарочка».
Реабілітаційне відділення є структурним підрозділом навчально-реабілітаційного центру «Веселка», метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на розвиток дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, розвиток та коригування порушень розвитку дитини, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток її здібностей. Діяльність реабілітаційного відділення також спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.
Важливу роль в роботі центру відіграє корекційний процес, який включає педагогічну, психологічну, медичну, соціальну реабілітацію.
- Щоб відчути ефективність всіх видів реабілітації, ми здійснюємо їх комплексно, - продовжує директорка центру. - Для здійснення комплексної реабілітації створена команда фахівців: вчитель індивідуальної корекційно-відновлюваної роботи, практичний психолог, вчитель ритміки та логоритміки, вчитель лікувальної фізкультури, лікар-масажист. Весь педагогічний колектив реабілітаційного відділення залучений до реалізації завдань комплексної реабілітації. В нашому закладі на практиці здійснюється індивідуально-орієнтовний підхід. Заняття з дітьми проводяться групами та індивідуально, що дає можливість спиратися на їхні психологічні, фізіологічні та соціальні особливості. Інтереси дітей – це основа для вибору форм, методів та змісту навчально-корекційної роботи. Обстеження слуху в начальному закладі, постійний контроль за мовленнєвим розвитком дітей, починаючи з першого року навчання, ведення індивідуальних планів та фонетичних щоденників дає змогу найефективніше використовувати всі резерви дитини для її навчання та виховання.
Більше детальніше про КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Веселка» ДОР» для дітей з порушенням слуху можна дізнатися на сайті www.centr-veselka.in.ua або прислати повідомлення на електронну пошту sharatamara@ukr.net
Людмила ШАМРАЙ

Метки: «Веселка», Навчально-реабілітаційний центр, порушенн слуху