Понеділок, 22 квітня 2024 року

Платит ли население за приведение объемов газа к стандартным условиям дважды

- По рекомендации Днепргаза я установил счетчик, который автоматически применяет коэффициент для приведения объемов потребления к стандартным условиям. Теперь в «ДВорнике» сообщили, что этот коэффициент учитывается в тарифе на доставку газа. Не получается ли теперь так, что я плачу за приведение объемов к стандартным условиям дважды?
Сергей Петрович, г. Днепр

Ответ дала пресс-служба АО «Днепрогаз»

- АТ «Дніпрогаз», як Оператор газорозподільних мереж (ГРМ), відповідно до вимог п.п 2-3 глави 2 розділу І Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2494 (далі – Кодекс ГРМ) виконує функції розподілу природного газу, забезпечення комерційного обліку природного газу, формування добових, декадних, місячних, квартальних та річних показників фактичного об’єму та обсягу передачі (розподілу, споживання) природного газу тощо.
Розділ IX Кодексу ГРМ встановлює правила комерційного обліку природного газу в газорозподільній системі, зокрема – основні засади комерційного обліку природного газу в ГРМ, порядок комерційного обліку газу по об`єктах споживачів, що не є побутовими, а також побутових споживачів (населення).

Пунктом 1 глави 1 вказаного розділу передбачено, що комерційний облік природного газу в газорозподільній системі організовується та здійснюється з метою визначення повної та достовірної інформації про об`єми (обсяги) природного газу, які надійшли до ГРМ від суміжних суб`єктів ринку природного газу (ГДП, ВБГ, Оператора ГТС), та об`єми (обсяги) природного газу, які розподілені (передані) з ГРМ підключеним до неї споживачам і суміжним Операторам ГРМ, та подальшого використання інформації у взаємовідносинах між суб`єктами ринку природного газу, у тому числі для взаєморозрахунків між ними.
У відповідності до пункту 3 цієї глави, фактичний об’єм надходження природного газу до/з ГРМ (у тому числі по об`єктах споживачів) за певний період визначається в точках комерційного обліку (на межі балансової належності) на підставі даних комерційних вузлів обліку, встановлених в точках вимірювання, та інших регламентованих процедур у передбачених цим Кодексом випадках.

Об`єм природного газу в точках комерційного обліку має бути приведений до стандартних умов та переведений в одиниці енергії (обсяг) згідно з розділом XV цього Кодексу (в такій редакції дана норма Кодексу ГРМ діяладо внесення змін постановою НКРЕКП №2033 від 06.11.2020 року).

Отже, положеннями Кодексу ГРМ передбачено, що приведення об`єму природного газу в точках комерційного обліку до стандартних умов є обов`язковою передумовою для переведення об`єму природного газу в одиниці енергії (обсяг).
Відповідно до пункту 1 глави 1 розділу XV Кодексу ГРМ, обсяг енергії виміряного об’єму газу за певний період розраховують шляхом перемноження цього об’єму, приведеного до стандартних умов, на середньозважене значення вищої теплоти згоряння газу за цей період.

Згідно пункту 6 глави 1 розділу XV Кодексу ГРМ, за відсутності корекції тиску та температури у засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), виміряний об’єм газу має бути приведений до стандартних умов за формулою:

Vc = V х K, де
Vc – об’єм газу, зведений до стандартних умов, м3
V – об’єм газу, виміряний лічильником, м3
K – коефіцієнт для зведення до стандартних умов.

Дана норма встановлює, що для проведення розрахунків по вузлах обліку, які не обладнані корекцією тиску та температури, коефіцієнт приведення до стандартних умов (k) необхідно визначати за відповідними додатками до Методики приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 26 лютого 2004 року №116, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 березня 2004 року за № 346/8945. Об’єм природного газу в точках комерційного обліку має бути приведений до стандартних умов (температура повітря 20 градусів за Цельсієм та абсолютний тиск 760 мм ртутного стовпчика) та переведений в одиниці енергії (обсяг) згідно з розділом XV цього Кодексу (пункт 3 глави 1 розділу ІХ Кодексу ГРМ).
Разом з тим, зазначений Кодекс передбачає, що фактичний об`єм споживання (розподілу) природного газу, у тому числі побутовими споживачами, визначається також з урахуванням договору розподілу природного газу.

Відповідно до пункту 2 глави 1 «Загальні умови» розділу VI «Комерційні умови доступу до газорозподільної системи для отримання/передачі природного газу» Кодексу ГРМ доступ споживачів, у тому числі побутових споживачів, до ГРМ для споживання природного газу надається за умови та на підставі укладеного між споживачем та Оператором ГРМ (до ГРМ якого підключений об`єкт споживача) договору розподілу природного газу, що укладається за формою Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2498, в порядку, визначеному цим розділом.

Згідно з пункту 1 глави 4 «Порядок комерційного обліку газу по об`єктах побутових споживачів (населення)» розділу IX «Правила комерційного обліку природного газу в газорозподільній системі» Кодексу ГРМ визначення фактичного об`єму споживання (розподілу) природного газу по об`єкту побутового споживача здійснюється на межі балансової належності між Оператором ГРМ і побутовим споживачем на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог цього Кодексу та договору.
Пункт 5.3. Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП № 2498 від 30.09.2015 року (в такій редакції, що діяла до внесення змін постановою НКРЕКП № 2033 від 06.11.2020), прямо передбачено, що за розрахункову одиницю розподіленого та спожитого природного газу береться один кубічний метр (м куб.) природного газу, приведений до стандартних умов, визначених в Кодексі газорозподільних систем.

Окрім того, відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок природного газу» природний газ (далі – ЗУ «Про ринок природного газу»), нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі - природний газ) - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск 760 міліметрів ртутного стовпа і температура 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією.

Зазначені норми Кодексу ГРМ, Типового договору розподілу природного газу та Закону України «Про ринок природного газу» у своїй сукупності зобов’язують АТ «Дніпрогаз» у взаємовідносинах між суб’єктами ринку природного газу (в тому числі, з постачальниками та споживачами) об’єм природного газу приводити до стандартних умов, тому, в даному випадку, порушень прав та інтересів споживача не відбувається.

Слід зазначити, що правомірність дій АТ «Дніпрогаз» з приведення обсягів газу до стандартних умов встановлена низкою судових рішень, зокрема – про скасування постанови НКРЕКП від 23.11.2018р.№1490 «Щодо заборони ПАТ «Дніпрогаз» приводити об’єми використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов при здійсненні комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами» (рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 25 червня 2019 року по справі №640/20081/18). Аналогічні рішення про законність дій операторів ГРМ приймались судами, зокрема, у справах №640/20866/18, 640/21004/18, 640/20232/16 та низці інших аналогічних справ. Також, рішеннями судів у справах №160/3512/19 та №160/3679/19 було скасовано постанови НКРЕКП №501 та 502 від 05.04.2019р. про накладення штрафів на ПАТ «Дніпрогаз». Суди у вказаних справах встановили, що Оператори ГРМ вчиняли дії з приведення обсягів природного газу до стандартних умов відповідно до норм Кодексу ГРМ.

Постановою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033затверджено Методику визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, а також внесені зміни до деяких постанов НКРЕКП (опублікована та вступила в дію 07.11.2020 року).

Дана Методика визначає порядок розрахунку розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, які пов'язані з умовною нормативною герметичністю газопроводів, з'єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, газового обладнання, інших газових приладів та обладнання в межах допустимих норм, визначених цією Методикою, та при забезпеченні розподілу природного газу споживачам. Розділ 5 цієї методики встановлює порядок розрахунків нормативних втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об'єму газу до стандартних умов і передбачає, що розрахунок нормативних втрат газу в разі неприведення до стандартних умов результатів вимірювання об'ємів газу низького тиску, які вимірюються побутовими лічильниками, що не мають спеціальних пристроїв для автоматичного приведення до стандартних умов їх показів при зміні тиску та/або температури газу, здійснюється за допомогою коефіцієнтів коригування показів лічильників. Нормативні втрати газу визначаються Операторами ГРМ розрахунковим шляхом самостійно згідно з цією Методикою і включаються до собівартості послуг розподілу природного газу цих підприємств.

У відповідності до затвердженої Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, АТ «Дніпрогаз» були розраховані обсяги нормативних втрат/витрат газу з відповідною інформацією, які у встановленому порядку подані до НКРЕКП для врахування при встановленні тарифу на розподіл природного газу.

30.12.2020 року НКРЕКП своєю постановою №2767, відповідно до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, встановила тариф та структуру тарифу на розділ природного газу для АТ «Дніпрогаз», яка включає, в тому числі, обсяг та вартість газу на нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати природного газу та власні потреби, розрахованої до вищезазначеної Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат. Дана постанова набрала чинності з 01.01.2021 року.

Таким чином, діючі на сьогоднішній день норми законодавства не передбачають приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов для побутових споживачів, і дані норми в повній мірі виконуються АТ «Дніпрогаз», споживачам надається коректна та достовірна інформація щодо обсягу розподіленого природного газу, який визначається відповідно до Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат, та без приведення до стандартних умов, як це передбачалось до внесення змін постановою НКРЕКП № 2033 від 06.11.2020 р.

Маємо зазначити, АТ «Дніпрогаз» на даний момент не застосовує коефіцієнт приведення до стандартних умов об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами.

Метки: Днепргаз

ПОПУЛЯРНЕ

Архів новин
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Контакти

Столярова, 1, Дніпро, Україна, 49038

mail@dv-gazeta.info

© Останні новини Дніпра та України за сьогодні. Онлайн трансляції, фото та відео репортажі на сайті Днепр вечерний. Всі права захищені.