Про сайт

Це сайт газети Днепр вечерний.
Днепр вечерний ® – газета, яка допомагає.
Матеріали сайту не співпадають з друкованим виданням.

Наша місія – стати для читача співрозмовником, здатним підтримати, допомогти порадою, вислухати та роз'яснити те, що відбувається.

Надавати якісну та перевірену інформацію, а також всіляко сприяти прибутковості газети: вести лояльну політику щодо рекламодавців, поважати та взаємовигідно співпрацювати з партнерами.

Спрямованість друкованого видання: громадсько-політична газета з рекламними сторінками

Дата першого виходу 01 грудня 1933 року

Географія поширення: Дніпропетровськ та Дніпропетровська область

 З 2022 року в зв'язку з економічними обставинами у друкованому вигляді виходить 1-2 рази на місяць. Передплата закрита. Питайте у реалізаторів.

Засновник та видавець - ТОВ "Юридична фірма "Правник"

Головний редактор - Кукушкін Андрій.

 

 
Это сайт газеты Днепр вечерний
«Днепр вечерний»® - газета, которая помогает
Материалы сайта не совпадают с материалами печатного издания
Наша миссия - стать для читателя собеседником, способным поддержать, помочь советом, выслушать и разъяснить происходящее.

Предоставлять качественную и проверенную информацию, а также всячески способствовать доходности газеты: вести лояльную политику по отношению к  рекламодателям, уважать и взаимовыгодно сотрудничать с партнерами.

Направленность печатного издания : общественно-политическая газета с рекламными страницами

Дата первого выхода 01 декабря 1933 года

География распространения: Днепропетровск и Днепропетровская область

 

Учредитель и издатель - ООО "Юридическая фирма "Правник"

Главный редактор - Кукушкин Андрей.

Адрес редакции: ул. Столярова, 1, г.Днепр, 49038