Які корисні “фішки” мають сучасні холодильники

Читать на русском

Минули часи, коли холодильник був просто побутовою технікою для зберігання продуктів в охолодженому та замороженому вигляді, яку потрібно було регулярно розморожувати. Сьогодні холодильник https://comfy.ua/ua/holodil-nik-whirlpool-w7x-82o-ox.html - це високотехнологічний агрегат, який дозволяє тривалий час зберігати практично будь-які продукти з урахуванням їх особливостей, готувати охолоджені напої та лід. І робити це автоматично. Такий сервіс став можливим завдяки низці технічних рішень, які були реалізовані в сучасних моделях. Розглянемо деякі з них.

холод

Інверторні компресори

Застосування інверторних двигунів в агрегатах сучасних холодильників стало практично «золотим» стандартом. Чим же вони особливі і які плюси мають?
На відміну від класичних асинхронних двигунів, в холодильних агрегатах інверторні приводи працюють безперервно, а не в режимі старт-стоп. Вони плавно регулюють потужність (обороти) залежно потреб. Завдяки цьому:

 • Знижується витрата електроенергії;
 • Знижується навантаження пусковими струмами на мережу;
 • Збільшується термін служби агрегату;
 • Більш точно підтримується температурний режим камери.

Система охолодження Total No Frost

Ця система з'явилася в американських холодильниках ще наприкінці 1950-х, і з того часу постійно вдосконалюється. Її ідея полягає у охолодженні внутрішнього об'єму не холодною стінкою, а примусовими потоками холодного повітря. Така система охолодження вважається динамічною. А головне, рухомі потоки повітря «видувають» вологу (конденсат) з робочих камер, і тому в них не утворюються іней та наледі, які потрібно розморожувати. Волога конденсується на випарювачі, а потім за допомогою ТЕНу випарюється. Це відбувається непомітно для споживача.
Сучасні системи Total No Frost охоплюють, як холодильне, так і морозильне відділення. Холодильники можуть працювати роками без відключень для розморожування. Крім того конвекція повітря дозволяє рівномірно охолоджувати об’єм камер, а також створювати спеціальні зони для окремих продуктів.

Зони FreshBox 0 та FreshBox +

freshbox

Це спеціальні бокси всередині холодильної камери, в яких підтримується індивідуальна температура та головне вологість. FreshBox 0 - з температурою приблизно 0°C, завдяки чому він стає ідеальним місцем для зберігання м'яса, риби та інших продуктів, що швидко псуються. За рахунок підтримки постійного рівня температури в незамороженому вигляді продукти зберігають смак, структуру та корисні властивості.
FreshBox + - так звана «зона свіжості», в якій температура нижче ніж в основному відділенні, а вологість оптимальна для довготривалого зберігання зелені, фруктів та овочів.

Системи «розумних» датчиків

Це система адаптивного регулювання температури у відділеннях холодильника. Такі є в багатьох сучасних моделях, наприклад, в агрегатах фірми WHIRLPOOL вона називається 6th sense. Така система дозволяє при зміні навантаження (додавання чи прибирання продуктів) оптимально регулювати охолодження. Завдяки чому споживання електроенергії може знизитися на третину.

Крім того в сучасних моделях холодильників ви можете побачити такі додаткові функції, як;

 • LED підсвітка;
 • Генератор льоду;
 • Кулер-диспенсер для охолодження води;
 • Меню з голосовим управлінням;
 • Wi-Fi-модуль для управління зі смартфона та виходом в Інтернет.

Читати українською

Какие полезные фишки есть в современных холодильниках

Прошли те времена, когда холодильник был просто бытовой техникой для хранения продуктов в охлажденном и замороженном виде, которую нужно было регулярно размораживать. Сегодня холодильник https://comfy.ua/holodil-nik-whirlpool-w7x-82o-ox.html - это высокотехнологичный агрегат, который позволяет длительное время сохранять практически любые продукты с учетом их особенностей, готовить охлажденные напитки и лед. И делать это в автоматическом режиме. Такой сервис стал возможен благодаря целому ряду технических решений, которые были реализованы с современных моделях. Рассмотрим некоторые из них.

холод

Инверторные компрессоры

Применение инверторных двигателей в агрегатах современных холодильников уже стало практически «золотым» стандартом. Чем же они особенны и какими плюсами обладают?
В отличие от классических асинхронных двигателей в холодильных агрегатах инверторные приводы работают непрерывно, а не в режиме старт-стоп. Они плавно регулируют мощность (обороты) в зависимости от потребностей. Благодаря этому:

 • Снижается расход электроэнергии;
 • Снижается нагрузка пусковыми токами на электросеть;
 • Увеличивается срок службы агрегата;
 • Более точно поддерживается температурный режим в камерах.

Система охлаждения Total No Frost

Эта система появилась в американских холодильниках еще в конце 1950-х, и с тех пор постоянно совершенствуется. Ее идея заключается в охлаждении внутреннего объема не холодной стенкой, а принудительными потоками холодного воздуха. Такая система охлаждения считается динамичной. А главное, движущиеся потоки воздуха «выдувают» влагу (конденсат) из рабочих камер, и поэтому в них не образуются иней и наледи, которые нужно размораживать. Влага конденсируется на испарителе, а затем с помощью ТЭНА испаряется. Это происходит незаметно для потребителя.
Современные системы Total No Frost охватывают как холодильное, так и морозильное отделение. Холодильники могут работать годами без отключений для разморозки. Кроме того, конвекция воздуха позволяет равномерно охлаждать объем камер, а также создавать специальные зоны для отдельных продуктов.

Зоны FreshBox 0 и FreshBox +

freshbox

Это специальные боксы внутри холодильной камеры, где поддерживается индивидуальная температура и, главное, влажность. FreshBox 0 - с температурой примерно 0°C, благодаря чему он становится идеальным местом для хранения мяса, рыбы и других скоропортящихся продуктов. За счет поддержания постоянного уровня температуры в незамороженном виде продукты сохраняют вкус, структуру и полезные свойства.
FreshBox+ – так называемая «зона свежести», в которой температура ниже чем в основном отделении, а влажность оптимальна для длительного хранения зелени, фруктов и овощей.

Системы «умных» датчиков

Это система адаптивной регулирования температуры в отделениях холодильника. Такие есть во многих современных моделях, например, в агрегатах фирмы WHIRLPOOL она называется 6th sense. Эта система позволяет при изменении нагрузки (добавлении или уменьшении продуктов) оптимально регулировать охлаждение. Благодаря чему потребление электроэнергии может снизиться на треть.

Кроме того, в современных моделях холодильников вы можете увидеть такие дополнительные функции, как;

 • LED подсветка;
 • Генератор льда;
 • Кулер-диспенсер для охлаждения воды;
 • Меню с голосовым управлением;
 • Wi-Fi-модуль для управления со смартфона и выходом в Интернет.
Метки: холодильник