Як зберігати віскі

Читать на русском

Цей алкогольний напій не є настільки вимогливим до умов зберігання, як вино. Великий відсоток етанолу є консервантом. Тому при дотриманні деяких умов термін зберігання віскі в закритій пляшці може становити від пари до кількох десятків років.

Правила зберігання закритих пляшок з віскі

Всі алкогольні напої бояться повітря, тепла та світла. Ці два фактори викликають небажані хімічні реакції, що призводить до погіршення смаку та аромату. Віскі – не виняток. Але якщо пляшку герметично запечатано, то проникнення кисню їй не загрожує. Потрібно враховувати, що пробка може висохнути або намокнути. Щоб підстрахуватися, достатньо обмотати її липкою стрічкою з парафіном або без нього. Також зберігати віскі потрібно лише вертикально – це допоможе уникнути руйнування пробки зсередини.

photo-1608706634832-8453b8675932

Оптимальний температурний режим для пляшки з алкоголем – стабільна кімнатна температура близько 20 градусів. Не страшно, якщо вона трохи вища чи нижча. Головне, уникнути різких перепадів та сильного зниження чи підвищення.

Щодо освітлення, то пляшку з віскі необов'язково зберігати у повній темряві. Важливо берегти її від попадання прямих променів сонця, оскільки прозора пляшка добре пропускає ультрафіолет. До того ж, це призводить до нагрівання. Якщо це колекційний віскі, перебування на світлі може погіршити не тільки смакові якості напою, але й товарний вид етикетки.

Скільки можна зберігати відкриту пляшку віскі

При дотриманні перерахованих вище умов зберігання після відкриття віскі залишається придатним до вживання приблизно рік. Слід зважати на те, що смакові якості напою погіршуються. Також у міру спустошення пляшки в ній залишається все менше напою та все більше повітря. Під впливом кисню алкоголь окислюється. Існує кілька способів уникнути цього:

  • перелити напій у меншу пляшку, бажано з темного скла, та щільно запечатати;
  • придбати вакуумну пробку із спеціальною голкою, яка дозволяє наливати віскі, не відкриваючи пляшку;
  • використовувати спеціальні винні диспенсери для зберігання.

photo-1585703164392-171d7f8a0af5

Дорогі сорти віскі зберігаються довше, ніж бюджетні. Важливо також, щоб напій був оригінальним, відомим брендом. Щоб уникнути підробок, слід звертати увагу на якість пляшки, пробки та етикетки. В інтернет-магазині Alcomag можна придбати віскі різних виробників та цінових категорій. Вся продукція сертифікована та відповідає стандартам якості.

Читати українською

Как хранить виски

Этот алкогольный напиток не настолько требовательный к условиям хранения, как вино. Большой процент этанола служит консервантом. Поэтому при соблюдении некоторых условий срок хранения виски в закрытой бутылке может составлять от пары до нескольких десятков лет.

Правила хранения закрытых бутылок с виски

Все алкогольные напитки боятся воздуха, тепла и света. Эти два фактора вызывают нежелательные химические реакции, что приводит к ухудшению вкуса и аромата. Виски – не исключение. Но если бутылка герметично запечатана, то проникновение кислорода ей не грозит. Нужно учитывать, что пробка может рассохнуться или намокнуть. Чтобы подстраховаться, достаточно обмотать ее липкой лентой, с парафином или без него. Также хранить виски нужно только вертикально – это поможет избежать разрушения пробки изнутри.

photo-1608706634832-8453b8675932

Оптимальный температурный режим для запечатанной бутылки с алкоголем – стабильная комнатная температура около 20 градусов. Не страшно, если она чуть выше или ниже. Главное, избежать резких перепадов и сильного снижения или повышения.

Что касается освещения, то бутылку с виски необязательно хранить в полной темноте. Важно беречь ее от попадания прямых лучей солнца, поскольку прозрачная бутылка хорошо пропускает ультрафиолет. К тому же это приводит к нагреванию. Если виски коллекционный, пребывание на свету может ухудшить не только вкусовые качества напитка, но и товарный вид этикетки.

Сколько можно хранить открытую бутылку виски

При соблюдении условий хранения, перечисленных выше, после открытия виски остается пригодным к употреблению примерно год. Следует учитывать, что вкусовые качества напитка ухудшаются. Также по мере опустошения бутылки в ней остается все меньше напитка и все больше воздуха. Под воздействием кислорода алкоголь окисляется. Существует несколько способов избежать этого:

  • перелить напиток в меньшую бутылку, желательно из темного стекла, и плотно запечатать;
  • приобрести вакуумную пробку со специальной иглой, которая позволяет наливать виски, не открывая бутылку;
  • использовать специальные винные диспенсеры для хранения.

photo-1585703164392-171d7f8a0af5

Дорогие сорта виски хранятся дольше, чем бюджетные. Важно также, чтобы напиток был оригинальным, известного бренда. Чтобы избежать подделок, следует обращать внимание на качество бутылки, пробки и этикетки. В интернет-магазине Alcomag можно приобрести виски разных производителей и ценовых категорий. Вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам качества.