Як вибрати змішувач для раковини

Читать на русском

смеситель1 copy

Змішувач - сантехнічний прилад, основне завдання якого полягає в перемішуванні гарячої та холодної води, а також у регулюванні напору струменя. Від якості пристрою залежить зручність та легкість використання, довговічність та функціональність конструкції. Крім того, важливо звертати увагу на оригінальний дизайн виробу, що дозволяє створити єдину композицію з раковиною.

Які бувають змішувачі

Сьогодні у продажу представлений великий асортимент моделей, що відрізняються формами, матеріалом виготовлення, конструкцією. Щоб правильно підібрати змішувач, спочатку слід визначитися з його видом. За типом пристроїв розрізняють:

 • моделі з одним важелем;
 • двовентильні вироби;
 • сенсорні прилади;
 • натискні механізми;
 • варіанти з джойстиком;
 • термостатичні конструкції.

Найбільш поширені на сучасному ринку змішувачі з однією ручкою. Важель вільно обертається у вертикальній та горизонтальній площинах. У першому випадку регулюється тиск води, у другому встановлюється температура. Конструкція з двома вентилями відрізняється надійністю, недорогою вартістю, тривалим терміном служби.
Одним із найпрактичніших варіантів вважаються сенсорні прилади, які реагують на рух рук. У цьому випадку забезпечується гігієнічність, відсутність забруднень на механізмі та економія води. До переваг термостатичних конструкцій відносять одноразове налаштування температури. Надалі такі пристрої самостійно змішують воду до заданих параметрів.

Натискні змішувачі працюють за допомогою кнопки чи педалі. До переваг моделей відносять зручність експлуатації, гігієнічність, економна витрата води. Джойстикові пристрої також дозволяють контролювати, скільки тече рідина з-під крана. Вироби мають привабливий вигляд, довгий термін експлуатації, відрізняються простотою користування.

Купити змішувач для раковини із відмінними технічними характеристиками можна в інтернет-магазині «Укрінстал». У каталозі на сайті представлена продукція провідних виробників сантехніки.

На що ще звернути увагу при виборі змішувача

Важливою характеристикою виробу є матеріал виготовлення. У кожного з варіантів є переваги та недоліки. Найбільш популярні на ринку сантехніки моделі з нержавіючої сталі. До плюсів відносять:

 • стійкість до корозії та механічних навантажень;
 • тривалий термін служби;
 • практичність;
 • несприйнятливість до дії хімічних речовин.

Вироби з нержавіючої сталі відрізняються важкою вагою. Більш легкі моделі роблять із силуміну. Такі варіанти дещо поступаються за експлуатаційними характеристиками конструкціям із нержавіючої сталі.

смеситель2

Другим за популярністю матеріалом для виготовлення змішувачів вважається латунь. Такі моделі відрізняються зносостійкістю, стійкістю до іржі та вапняного нальоту, привабливим виглядом. При цьому естетичність прилади з часом не втрачають навіть у складних експлуатаційних умовах.

Крім матеріалу, необхідно звернути увагу на вилив. Виробники пропонують вироби Г- та L-подібної форми, довгі, короткі, поворотні, каскадні моделі. Пристрій може кріпитися до стіни або встановлюватись безпосередньо на раковину.

Важливим критерієм вибору є дизайн виробу. Головне правило - змішувач повинен гармонійно виглядати з раковиною. Має значення колір пристрою. Сьогодні можна вибрати чорні, золоті, білі, бронзові, срібні прилади. Кольорові моделі чудово виглядають і дозволяють освіжити інтер'єр.

Джерело: Ukrinstal.com.ua

Читати по-українські

 

Как выбрать смеситель для раковины

 

смеситель1 copy

Смеситель — сантехнический прибор, основная задача которого заключается в перемешивании горячей и холодной воды, а также в регулировке напора струи. От качества устройства зависит удобство и легкость использования, долговечность и функциональность конструкции. Кроме того, важно обращать внимание на оригинальный дизайн изделия, позволяющий создать единую композицию с раковиной.

Какие бывают смесители

Сегодня в продаже представлен большой ассортимент моделей, которые отличаются формами, материалом изготовления, конструкцией. Чтобы правильно подобрать смеситель, для начала следует определиться с его видом. По типу устройств различают:

 • модели с одним рычагом;
 • двухвентильные изделия;
 • сенсорные приборы;
 • нажимные механизмы;
 • варианты с джойстиком;
 • термостатические конструкции.

Наиболее распространены на современном рынке смесители с одной ручкой. Рычаг свободно вращается в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В первом случае регулируется напор воды, во втором устанавливается температура. Конструкция с двумя вентилями отличается надежностью, недорогой стоимостью, долгим сроком службы.

Одним из самых практичных вариантов считаются сенсорные приборы, которые реагируют на движение рук. В этом случае обеспечивается гигиеничность, отсутствие загрязнений на механизме и экономия воды. К преимуществам термостатических конструкций относят одноразовую настройку температуры. В дальнейшем такие устройства самостоятельно смешивают воду до изначально заданных параметров.

Нажимные смесители работают с помощью кнопки или педали. К достоинствам моделей относят удобство эксплуатации, гигиеничность, экономный расход воды. Джойстиковые устройства также позволяют контролировать, сколько течет жидкости из-под крана. Изделия имеют привлекательный вид, долгий срок эксплуатации, отличаются простотой пользования.

Купитьсмеситель для раковины с отменными техническими характеристиками можно в интернет-магазине «Укринстал». В каталоге на сайте представлена продукция ведущих производителей сантехники.

На что еще обратить внимание при выборе смесителя

Важной характеристикой изделия считается материал изготовления. У каждого из вариантов есть преимущества и недостатки. Наиболее востребованы на рынке сантехники модели из нержавеющей стали. К плюсам относят:

 • устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам;
 • долгий срок службы;
 • практичность;
 • невосприимчивость к действию химических веществ.

Изделия из нержавейки отличаются тяжелым весом. Более легкие модели делают из силумина. Такие варианты несколько уступают по эксплуатационным характеристикам конструкциям из нержавеющей стали.

 

смеситель2

Вторым по популярности материалом для изготовления смесителей считается латунь. Такие модели отличаются износостойкостью, устойчивостью к ржавчине и известковому налету, привлекательным видом. При этом эстетичность приборы со временем не теряют, даже в сложных эксплуатационных условиях.

Помимо материала, необходимо обратить внимание на излив. Производители предлагают изделия Г- и L-образной формы, длинные, короткие, поворотные, каскадные модели. Устройство может крепиться к стене или устанавливаться непосредственно на раковину.

Важным критерием выбора считается дизайн изделия. Главное правило — смеситель должен гармонично смотреться с раковиной. Имеет значение цвет устройства. Сегодня можно выбрать черные, золотые, белые, бронзовые, серебряные приборы. Цветные модели красиво смотрятся и позволяют освежить интерьер.

Источник: Ukrinstal.com.ua