Субота, 15 червня 2024 року

Як продовжити термін служби пральної машини

Читать на русском

Пральна машина, як і більшість побутових приладів, потребує постійного та періодичного догляду. Основні роботи зводяться до очищення від забруднень різних деталей машини, таких як, наприклад, лоток завантаження миючих засобів або манжета люка пральної машини. Розглянемо основні моменти, які дозволять продовжити життя вашої техніки.

Профілактичні заходи

Одним із основних факторів, що впливають на довговічність пральної машини, є жорсткість води. При нагріванні води, що містить важкорозчинні солі, на нагрівальних елементах та електромеханічних клапанах утворюється накип у вигляді твердих відкладень. Зрештою, вона призводить до відмови або руйнування ТЕНів і клапанів.
Для зниження жорсткості води, очищення її від хлору, твердих домішок та бактерій використовуються різні пристрої водопідготовки, які встановлюються на шланг, що подає воду. Найбільш поширені це:

 • фільтр грубої очистки;
 • фільтр тонкого очищення;
 • магнітний фільтр;
 • поліфосфатний фільтр.

Крім того, для запобігання накипу можуть використовуватись спеціальні засоби, які додаються в процесі прання або у спеціальному циклі очищення машини.

Періодичний догляд

Як ми згадували основні роботи періодичного догляду – це очищення деталей машини. Виконуються вони з використанням звичайних миючих засобів (без розчинників та спирту) та м'якої губки.
Очищати потрібно:

 • корпус машини;
 • лоток для завантаження миючих засобів;
 • барабан;
 • манжету люка пральної машини;
 • фільтр на вході;
 • фільтр на виході.

Зауважимо, що лоток, барабан та манжету бажано очищати після кожного циклу прання. А потім ретельно висушувати барабан і лоток для усунення залишків вологи та запобігання утворенню грибка, плісняви та неприємного запаху.
Спеціальна гумова манжета люка є одним із найуразливіших місць пральної машини. Порушення її цілісності може спричинити підтікання води під час циклу прання, і, як наслідок, затоплення приміщення, де встановлена машинка.
Основні причини, які спричиняють її руйнування:

 • неакуратне використання – коли речі потрапляють у зазор між манжетою та корпусом;
 • механічне ушкодження гострою фурнітурою речей;
 • руйнування від впливу агресивних миючих засобів або інших хімічних препаратів;
 • зниження міцності через плісняву та грибки.

Зупинимося докладніше двох останніх чинниках. Часто в рекомендаціях з очищення пральної машини можна прочитати про використання оцту або лимонної кислоти. Безумовно, вони сприятимуть очищенню елементів машини від накипу. Однак слід враховувати, що вони негативно впливають на гумову манжету знижуючи термін її служби. Найкраще використовувати для очищення спеціальні патентовані засоби.
Манжета має складну форму зі складками, в яких накопичується волога і може викликати утворення плісняви та грибка. Тому слід ретельно протирати її у всіх складках.
І насамкінець – термін служби манжети люка при правильному догляді може становити 8-10 років. Але, якщо вона порвалася, то зневірятися не варто. Це замінна і не дуже дорога деталь. Її заміна для професійного майстра не займає багато часу.

Читати українською

Как продлить срок службы стиральной машины

Стиральная машина, как и большинство бытовых приборов, требует постоянного и периодического ухода. Основные работы сводятся к очистке от загрязнений различных деталей машины, таких как, например, лоток загрузки моющих средств или манжета люка стиральной машины. Рассмотрим основные моменты, которые позволят продлить жизнь вашей технике.

Профилактические меры

Одним из основных факторов, влияющих на долговечность стиральной машины, является жесткость воды. При нагреве воды, содержащей плохорастворимые соли, на нагревательных элементах и электромеханических клапанах образуется накипь в виде твердых отложений. В конце концов она приводит к отказу или разрушению ТЭНов и клапанов.
Для понижения жесткости воды, очистке ее от хлора, твердых примесей и бактерий используются различные устройства водоподготовки, которые устанавливаются на шланге, подающем воду. Наиболее распространенные это:

 • фильтр грубой очистки;
 • фильтр тонкой очистки;
 • магнитный фильтр;
 • полифосфатный фильтр.

Кроме того, для предотвращения накипи могут использоваться специальные средства, которые добавляются в процессе стирки или в специальном цикле очистки машины.

Периодический уход

Как мы уже упоминали основные работы периодического ухода – это очистка деталей машины. Выполняются они с использованием обычных моющих средств (без растворителей и спирта) и мягкой губки.
Очищать нужно:

 • корпус машины;
 • лоток для загрузки моющих средств;
 • барабан;
 • манжету люка стиральной машины;
 • фильтр на входе;
 • фильтр на выходе.

Заметим, что лоток, барабан и манжету желательно очищать после каждого цикла стирки. А затем тщательно высушивать барабан и лоток для устранения остатков влаги и предотвращению образования грибка, плесени и неприятного запаха.
Специальная резиновая манжета люка является одним из самых уязвимых мест стиральной машины. Нарушение ее целостности может вызвать подтекание воды во время цикла стирки, и, как следствие, затопление помещения, где установлена машинка.
Основные причины, которые вызывают ее разрушение:

 • неаккуратное использование – когда вещи попадают в зазор между манжетой и корпусом;
 • механическое повреждение острой фурнитурой вещей;
 • разрушение от воздействия агрессивных моющих средств или других химических препаратов;
 • снижение прочности из-за плесени и грибков.

Остановимся подробнее на двух последних факторах. Часто в рекомендациях по очистке стиральной машины можно прочитать об использование уксуса или лимонной кислоты. Безусловно они будут способствовать очистке элементов машины от накипи. Однако следует учитывать, что они оказывают негативное воздействие на резиновую манжету снижая срок ее службы. Лучше использовать для очистки специальные патентованные средства.
Манжета имеет сложную форму со складками, в которых накапливается влага и может вызывать образование плесени и грибка. Поэтому следует тщательно протирать ее во всех складках.
И напоследок – срок службы манжеты люка при правильном уходе может составлять 8-10 лет. Но, если она порвалась, то отчаиваться не стоит. Это заменяемая и не очень дорогостоящая деталь. Ее замена для профессионального мастера не занимает много времени.

ПОПУЛЯРНЕ

Архів новин
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Контакти

Столярова, 1, Дніпро, Україна, 49038

mail@dv-gazeta.info

© Останні новини Дніпра та України за сьогодні. Онлайн трансляції, фото та відео репортажі на сайті Днепр вечерний. Всі права захищені.