Як правильно вибрати газову колонку

Читать на русском

Сьогодні газові проточні нагрівачі, або, як їх просто називають у народі, колонки, як ніколи актуальні. У зв'язку з масовими відключеннями електрики такий прилад, як газова колонка bosch може стати чудовою альтернативою електричним бойлерам.
До вибору цього газового обладнання потрібно ретельно підходити, враховуючи всі ваші потреби та особливості водо- та газопостачання житла.

колонки

Які бувають газові колонки

Існують три основні показники, за якими поділяють газові колонки:

 • система газовідведення;
 • тип розпалювання;
 • тип газу.

За системою газовідведення колонки діляться на прилади з відкритою камерою згоряння та закритою. Для експлуатації перших необхідно димохід приєднати до димовідвідного каналу будинку. У другому випадку викид згорілих газів здійснюється за допомогою турбіни по димарю, виведеному у зручному місці через стіну на вулицю. Для згоряння газу в турбованій колонці використовується повітря, яке надходить з вулиці. Існують варіанти напівтурбо, в яких повітря для горіння забирається з приміщення.
За типом розпалювання сучасні колонки діляться на прилади:
з механічним п'єзорозпалом, коли для включення запальника необхідно натиснути кнопку;
автоматичним з підпалом від батарейок, які створюють необхідну іскру;
з електричним запаленням від мережі.
Що ж до газу, то більшість агрегатів працює від природного газу, що надходить газорозподільною мережею, але є моделі, які можуть працювати від скрапленого газу, як, наприклад, модель Bosch Therm 4000 O W 10-2 P.

За якими параметрами потрібно вибирати газовий водонагрівач

Основні показники для вибору колонки – це продуктивність та потужність.
Починати потрібно з продуктивності, тобто об'єму гарячої води, який колонка здатна видати вам за хвилину.
Якщо у вас одна точка водозабору, наприклад, змішувач у ванній кімнаті, то за європейськими нормами потрібно близько 10-11 л/хв. Якщо ж одночасно відбиратимуть воду в кухні та ванній, то необхідний прилад на 13-14 л/хв.
Є ще один (побутовий) спосіб порахувати необхідну продуктивність – за кількістю людей у сім'ї:

 • 1-2 особи – 8 л/хв;
 • 2-3 – 10 л/хв;
 • 3-4 - 12 л/хв.

Потужність газової колонки прямо пов'язана з продуктивністю Більше літрів – потужніша колонка. Однак за однакової продуктивності потужності можуть трохи відрізнятися. Це пояснюється особливостями конструкції. Потрібно розуміти, що колонка з меншою потужністю споживає менше газу, а отже більш економна.
Також при виборі газового колонки слід звернути увагу на таку опцію, як автоматична модуляція полум'я. Практично це означає, що температура води у вашому душі не залежатиме від того, чи відкрив хтось кран на кухні або змив воду в туалеті.
Багато сучасних колонок взагалі оснащені автоматикою підтримки постійної температури води.

Читати по-українські

Как правильно выбрать газовую колонку

Сегодня газовые проточные нагреватели, или, как их попросту называют в народе, колонки, как никогда актуальны. В связи с массовыми отключениями электроэнергии такое прибор, как газовая колонка bosch может стать прекрасной альтернативой электрическим бойлерам.
К выбору этого газового оборудования нужно подходить тщательно, учитывая все ваши потребности и особенности водо- и газоснабжения жилища.

колонки

Какие бывают газовые колонки

Существуют три основных показателя, по которым разделяют газовые колонки:

 • система газоотведения
 • тип розжига
 • тип газа

По системе газоотведения колонки делятся на приборы с открытой камерой сгорания и закрытой. Для эксплуатации первых необходимо дымоход подсоединить к дымоотводному каналу дома. Во втором случае выброс сгоревших газов осуществляется с помощью турбины по дымоходу, выведенному в удобном месте через стену на улицу. Для сгорания газа в турбированной колонке используется воздух, который поступает с улицы. Существуют варианты полу-турбо, в которых воздух для горения забирается из помещения.
По типу розжига современные колонки делятся на приборы:
с механическим пьезорозжигом, когда для включения запальника необходимо нажать кнопку;
автоматическим с поджигом от батареек, которые создают необходимую искру;
с электрическим поджигом от сети.
Что же касается газа, то большинство агрегатов работает от природного газа, который поступает по газораспределительной сети, но есть модели, которые могут работать от сжиженного газа, как например, модель Bosch Therm 4000 O W 10-2 P.

По каким параметрам нужно выбирать газовый водонагреватель

Основные показатели для выбора колонки - это производительность и мощность.
Начинать нужно с производительности, то есть объему горячей воды, который колонка способна выдать вам в минуту.
Если у вас одна точка водозабора, например, смеситель в ванной, то по европейским нормам нужно около 10-11 л/минуту. Если же это одновременно будут отбирать воду в кухне и ванной, то необходим прибор на 13-14 л/мин.
Есть еще один (бытовой) способ посчитать необходимую производительность – по количеству людей в семье:

 • 1-2 человека – 8 л/мин
 • 2-3 – 10 л/мин
 • 3-4 – 12 л/мин

Мощность газовой колонки прямо связана с производительностью Больше литров – мощнее колонка. Однако при одинаковой производительности мощности могут немного отличаться. Это объясняется особенностями конструкции. Нужно понимать, что колонка с меньшей мощностью потребляет меньше газа, а значит более экономичная.
Также при выборе газовой колонки следует обратить внимание на такую опцию, как автоматическая модуляция пламени. Практически это означает, что температура воды в вашем душе не будет зависеть от того, открыл ли кто-то кран на кухне или смыл воду в туалете.
Многие современные колонки оснащены автоматикой поддержания постоянной температуры воды.

Метки: газовая колонка