Вибір військового екіпірування: на що звернуть увагу

Читать на русском

Тема військового обмундирування та екіпірування є особливо актуальною у наш час. Сьогодні крім централізованих поставок форми та спецзасобів у війська існує низка офіційних каналів, у тому числі і в Інтернет, за допомогою яких можна придбати практично все, що необхідно бійцю: спеціальний костюм, головні убори, різне взуття та спеціальні засоби захисту - бронежилет. Все це екіпірування постійно вдосконалюється з урахуванням досвіду ведення реальних бойових дій. В результаті сформовано низку загальних та спеціальних вимог до військового одягу та спорядження, які необхідно знати та враховувати при виборі товару.

329724489

 

Яким вимогам має відповідати військовий одяг

Експерти сформулювали низку обов'язкових вимог, яким має відповідати військова форма, а саме тактичні костюми:

 • підвищена міцність та стійкість до зносу тканини;
 • вологозахист та захист від сирості;
 • повітропроникність;
 • захист від сонячної радіації;
 • спеціальний крій та підвищена функціональність за рахунок спеціальних елементів;
 • наявність посилених вставок у ділянці колін, ліктів, гомілок, посилені шви;
 • і відповідна колірна гама.

 

Це загальні вимоги, але при підборі відповідного костюма слід звернути увагу на деякі елементи, які забезпечують функціональність і комфорт.

Наприклад:

 • Приховані нагрудні кишені;
 • Кишеня для ручки;
 • Наскрізний отвір через куртку до бокової зброї;
 • Бічні блискавки для вентиляції та доступу до зброї;
 • Затяжні регульовані манжети на куртці та штанах;
 • Мікрофонні затискачі на плечі, якщо ви працюватимете з радіостанцією.

Залежно від специфіки роботи у костюмі може бути зручна конкретна конфігурація кишень та строп для зовнішнього підвісу.

 

На що звертати увагу при виборі засобів індивідуального захисту (бронежилетів)

340086745

Згідно з українськими стандартами визначено шість основних класів бронежилетів, у міру зростання класу підвищується ступінь захисту. Також є 2 спеціальних класи – для захисту від холодної зброї та від мисливської гладкоствольної.

Слід розуміти різницю між бронежилетом і плитоноскою.

Бронежилет - це засіб індивідуального захисту зі збільшеною площею захисту завдяки спеціальним деталям крою, спеціальній тканині, а також м'якими балістичними пакетами (протиосколковими вставками), які є доповненням до броньових пластин.

Плитоноска поняття більш вузьке і по суті є спрощеним кожухом бронежилета, в який можна вставити пластини або балістичні вставки. Без них сама по собі плитоноска ні від чого не захищає.

Однак слід звернути особливу увагу на тканину, з якої пошитий бронежилет або плитоноска, оскільки вона також є певним засобом захисту, що чинить заторможуючу дію на кулі або уламки. Наприклад, матеріал з особливим переплетенням ниток Cordura. Нейлонова нитка Cordura має своєрідну структуру будови. Нитка цієї тканини сформована з безлічі волокон, сильно скручених між собою. Завдяки цьому вона міцніша за звичайну поліамідну нитку в 4 рази. Відповідно тканина з такого матеріалу набагато міцніша та стійкіша. До того ж, кордура має високу температуру плавлення – 210 градусів.

Також слід звернути увагу на систему фіксації спорядження до плитоноски. Одна з сучасних прогресивних систем MOLLE була розроблена для спрощення кріплення аксесуарів до бронезахисту і дозволила позбутися металевих клямок, завдяки спеціальній системі строп, що покривають плитоноску.

Читати українською

Выбор военной экипировки: на что обратить внимание

Тема военного обмундирования и экипировки является особо актуальной в наше время. Сегодня кроме централизованных поставок формы и спецсредств в войска существует ряд официальных каналов, в том числе и в Интернет, с помощью которых можно приобрести практически все, что необходимо бойцу: специальный костюм, головные уборы, различную обувь и специальные средства защиты - бронежилет. Вся эта экипировка постоянно совершенствуется с учетом опыта ведения реальных боевых действий. В результате сформирован ряд общих и специальных требований к военной одежде и снаряжению, которые необходимо знать и учитывать при выборе товара.

329724489

Каким требованиям должна отвечать военная одежда

Эксперты сформулировали ряд обязательных требований, которым должна отвечать военная форма, а именно тактические костюмы:

 • повышенная прочность и стойкость к износу ткани;
 • влагозащита и защита от отсырки;
 • воздухопроницаемость;
 • защита от солнечной радиации;
 • специальный крой и повышенная функциональность за счет специальных элементов;
 • наличие усиленных вставок в области колен, локтей, голеней, усиленные швы;
 • ну и конечно же соответствующая цветовая гамма.

 

Это общие требования, но при подборе соответствующего костюма следует обратить внимание также на некоторые элементы, которые обеспечивают функциональность и комфорт.

Например:

 • Скрытые нагрудные карманы;
 • Карман для ручки;
 • Сквозное отверстие через куртку к боковому оружию;
 • Боковые молнии для вентиляции и доступа к оружию;
 • Затяжные регулируемые манжеты на куртке и брюках;
 • Микрофонные зажимы на плече, если вы будете работать с радиостанцией.

В зависимости от специфики работы в костюме может быть удобна конкретная конфигурация карманов и строп для внешнего подвеса.

 

На что обращать внимание при выборе средств индивидуальной защиты (бронежилетов)

340086745

Согласно украинским стандартам определены шесть основных классов бронежилетов, по мере роста класса повышается степень защиты. Также есть 2 специальных класса – для защиты от холодного оружия и от охотничьего гладкоствольного.

Следует понимать различие между бронежилетом и плитоноской.

Бронежилет - это средство индивидуальной защиты с увеличенной площадью защиты благодаря специальным деталям кроя, специальной ткани, а также мягкими баллистическими пакетами (противоосколочным вставками), которые являются дополнением к броневым пластинам.

Плитоноска понятие более узкое и по сути является упрощенным кожухом бронежилета, в который можно вставить пластины или баллистические вставки. Без них сама по себе плитоноска ни от чего не защищает.

Однако следует обратить особое внимание на ткань, из которой пошит бронежилет или плитоноска, поскольку она также является определенным средством защиты, оказывая гасящее действие на пули или осколки. Например, материал с особым переплетением нитей Cordura. Нейлоновая нить Cordura имеет своеобразную структуру строения. Нить этой ткани сформирована со множества волокон, сильно скрученных между собой. Благодаря этому она прочнее обычной полиамидной нитки в 4 раза. Соответственно ткань из такого материала намного прочнее и устойчивее. Ко всему, кордура имеет высокую температуру плавления – 210 градусов.

Также следует обратить внимание на систему фиксации снаряжения к плитоноске. Одна из современных прогрессивных систем MOLLE была разработана для упрощения крепления аксессуаров к бронезащите и позволила избавится от металлических защелок, благодаря специальной системе строп, покрывающих плитоноску.

 

Метки: продаж бронежилетів