Вибір дитячих меблів – відповідальний крок для батьків

Читать на русском

Поява малюка в сім'ї - це велика радість і велика відповідальність, а значить додатковий клопіт і турботи. Важливим моментом є створення комфортного, безпечного домашнього середовища для дитини, в якому вона житиме і розвиватиметься. Важливий елемент її - це дитячі меблі, до вибору яких слід підходити з особливою відповідальністю.

комната 1

Навіщо потрібні спеціальні дитячі меблі

Меблі – це той елемент домашнього оточення, з яким дитина контактує, мабуть, найбільше. Вона є надзвичайно важливою для здорового розвитку дітей. Розглянемо основні аспекти, які визначають вибір спеціальних дитячих меблів.

 1. Безпека. Не секрет, що велика кількість травм у дитини у будь-якому віці відбувається саме вдома, у тому числі і при контакті з меблями. Активні діти не завжди правильно оцінюють небезпеку, яку може принести гострий кут стола або нестійкий стілець. Це мають передбачити батьки.
 2. Екологічність. При виготовленні побутових предметів виробники використовують велику кількість не тільки натуральних (дерево, метал), а й синтетичних матеріалів. Неякісні компоненти за певних умов можуть виділяти отруйні складові в навколишню атмосферу, що може згубно впливати на здоров'я дитини. Слід вибирати дитячі меблі відомих брендів та перевіряти наявність гігієнічних сертифікатів.
 3. Зручність. Діти ростуть та розвиваються швидко. Для того, щоб не створювати дискомфорт і запобігти відхиленням у розвитку опорно-рухового апарату, дуже важливо, щоб меблі точно відповідали їх віку, росту і вазі. Для деяких предметів, наприклад столів і стільців, можна розглянути варіанти трансформерів, розмір яких можна регулювати.
 4. Естетичність. Це дуже важливий момент, який дуже впливає на розвиток дитини. Дитячі меблі здатні створити комфортну та привабливу обстановку дитячої кімнати. А добре підібрані кольори, форми та цікаві деталі зроблять її привабливою для дітей та стимулюватимуть їхню фантазію та розвиток.
 5. Функціональність. Дитячі меблі не повинні захаращувати простір кімнати. Тому слід звернути увагу на те, що деякі елементи меблів, наприклад, можуть мати додаткові місця для зберігання речей.

кровать

Кожному віку – свої меблі

Як ми вже говорили, дуже важливо, щоб дитячі меблі відповідали віку дитини. Тому в міру його дорослішання і набір повинен змінюватися. Не лише за розмірами, а й за складом.
При виборі дитячих меблів умовно можна орієнтуватися на такі діапазони віку:

 • до 1 року;
 • від року до 3;
 • від 3 до 6;
 • від 6 до 9-10;
 • від 10 до 12;
 • старше 12.

Відповідно для найменших потрібно звернути увагу на:

 • дитячі ліжечка;
 • кошики – люльки;
 • пристрої (столики) для сповивання;
 • стільчики для годування;
 • манежі.

Для старших діток наповнення дитячої кімнати буде складатись з:

 • ліжочок;
 • столів;
 • стільців;
 • шаф, комодів, тумб;
 • крісел.

стол
Також до дитячої меблі можна віднести різноманітні кошики для іграшок, та додаткове обладнання. Таке, як, наприклад, кліматичні прилади (зволожувачі, очіщувачи повітря), світильники, відеоняні.

Читати по-українські

 

Выбор детской мебели - ответственный шаг для родителей

Появление малыша в семье – это большая радость и большая ответственность, а значит дополнительные хлопоты и заботы. Важным моментом является создание комфортной, безопасной домашней среды для ребенка, в которой он будет жить и развиваться. Немаловажный элемент ее – это Детская мебель, к выбору которой следует подходить с особой ответственностью.
комната 1

Зачем нужна специальная детская мебель

Мебель – это тот элемент домашнего окружения, с которым ребенок контактирует, наверное, больше всего. Она чрезвычайно важна для здорового развития детей. Рассмотрим основные аспекты, которые определяют выбор специальной детской мебели.

 1. Безопасность. Не секрет, что большое количество травм у ребенка в любом возрасте происходит именно дома, в том числе, и при контакте с мебелью. Активные дети не всегда правильно оценивают опасность, которую может принести острый угол стола или неустойчивый стул. Это должны предусмотреть родители.
 2. Экологичность. При изготовлении бытовых предметов производители используют большое количество не только натуральных (дерево, металл), но и синтетических материалов. Некачественные компоненты при определенных условиях могут выделять ядовитые составляющие в окружающую атмосферу, что может оказывать пагубное воздействие на здоровье ребенка. Следует выбирать детскую мебель известных брендов и проверять наличие гигиенических сертификатов.
 3. Удобство. Дети растут и развиваются быстро. Для того, чтобы не создавать дискомфорт и предотвратить отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата, очень важно, чтобы мебель точно соответствовала их возрасту, росту и весу. Для некоторых предметов, например, столов и стульев, можно рассмотреть варианты трансформеров, размер, которых можно регулировать.
 4. Эстетичность. Это очень важный момент, который оказывает большое влияние на развитие ребенка. Детская мебель способна создать комфортную и привлекательную обстановку детской комнаты. А хорошо подобранные цвета, формы и интересные детали сделают ее привлекательной для детей и будут стимулировать их фантазию и развитие.
 5. Функциональность. Детская мебель не должна загромождать пространство комнаты. А потому следует обратить внимание на то, что некоторые элементы мебели, например, могут иметь дополнительные места для хранения вещей.

кровать

Каждому возрасту – своя мебель

Как мы уже говорили, очень важно, чтобы детская мебель соответствовала возрасту ребенка. Поэтому по мере его взросления и набор должен меняться. Не только по размерам, но и по составу.
При подборе детской мебели условно можно ориентироваться на следующие диапазоны возраста:

 • до 1 года;
 • от года до 3;
 • от 3 до 6;
 • от 6 до 9-10;
 • от 10 до 12;
 • старше 12.

Соответственно для самых маленьких нужно обратить внимание на:

 • детские кроватки;
 • корзины – люльки;
 • устройства (столики) для пеленания;
 • стульчики для кормления;
 • манежи.

Для старших детей наполнение детской комнаты будет состоять из:

 • кроватей;
 • столов;
 • стульев;
 • шкафов, комодов, тумб;
 • кресел.

стол
Также к детской мебели можно отнести разнообразные корзины для игрушек и дополнительное оборудование. Такие, как, например, климатические приборы (увлажнители, воздухоочистители), светильники, видеоняни.

Метки: детская мебель, дитячі меблі