Вантажні перевезення по Києву – гарантія якості та надійності кожного переїзду

Читать на русском

Транспортна компанія «Давай Переїдемо» — лідер серед київських фірм, які надають послуги з організації переїзду та вантажоперевезень будь-якого рівня. Затребувані вантажні перевезення Києвом — найбільш оптимальне рішення щодо мінімізації втрати свого часу, збереження нервів, відсутності прихованих платежів. З компанією замовник отримує гарантоване збереження свого майна та повну прозорість перевезення за заздалегідь обумовленими умовами.

переезд1

Які види послуг можна замовити?

Компанія здійснює всі види вантажоперевезень у місті Київ. Замовити послугу легко та просто, достатньо лише відвідати сайт та залишити заявку на автоперевезення. До основних послуг належать:

 • Переїзд офісу. Замовляючи офісний переїзд, клієнт отримує консультацію (пропонуються найкращі варіанти), виїзд оцінювача для визначення кількості вантажу та підбору автомобіля, професійне розбирання меблів та упаковку предметів, речей, безпосередньо перевезення та розміщення в новому приміщенні.
 • Переїзд квартири. Передбачає організацію переїзду, послуги вантажників (при необхідності фахівці виконують роботи з демонтажу, упаковки меблів, збирання та встановлення на новому місці). Послуга включає весь комплекс завдань щодо організації зміни місця проживання.
 • Перевезення меблів. Фахівці виконують перевезення домашніх та офісних меблів під ключ, замовник не просто викликає вантажну Газель, в послугу входить розбирання, упаковка, збирання на місці. Кожен елемент надійно упаковується у спеціальні матеріали для переїзду, що повністю виключає появу сколів чи подряпин.
 • Дачний переїзд. Вантажники з машиною прибудуть на місце в обумовлений час, допоможуть зібратися, розберуть меблі, запакують та завантажать у машину. Швидко перевезуть домашні речі, меблеві предмети, садовий інвентар, саджанці, побутову техніку та інше на дачну ділянку.
 • Пакування для переїзду. Компанія пропонує перевірений, надійний пакувальний матеріал, який допоможе зберегти цілісність вантажу. Використовується повітряно-бульбашкова плівка, що захищає м'які меблі при перевезенні, картонні листи та коробки убезпечать кути від сколів.

Виконуються також такелажні роботи, якщо необхідне навантаження, перевезення та вивантаження важких та великогабаритних вантажів. Для переміщення та кріплення сейфів, торговельного та промислового обладнання, роялів та багато іншого, використовуються спеціальні ремені, троси, стропи.

Все більш популярна клієнтами форма перевезень — вантажне таксі. Ця послуга дозволяє транспортувати не тільки габаритний вантаж, а й різні особисті речі та предмети. Перевезення здійснюється спеціальним транспортом з одного місця в інше, швидко та за вигідними тарифами. За потреби завжди можна до таксі замовити послуги бригади вантажників.

Переваги роботи з «Давай Переїдемо»

Порівнюючи якість сервісу та розкид розцінок на послуги компанії з будь-якою іншою фірмою, клієнт може помітити очевидні переваги «Давай Переїдемо»:

 • оперативна подача вантажної машини у заздалегідь обговорений час;
 • можливість залишити заявку на сайті або за допомогою популярних месенджерів Вайбер, Телеграм;
 • підбір транспортного засобу з урахуванням ваги та обсягу конкретного вантажу, що перевозиться;
 • власний автопарк та продумана логістика;
 • доступні та вигідні тарифи на перевезення.

З перших днів діяльності компанія дотримується у своїй роботі принципів та стандартів щодо надання сервісу клієнтам офісних та квартирних переїздів. Згуртована команда фахівців працює задля одного — надання максимальної якості послуг та створення комфортних умов для клієнтів.

Читати по-українські

Грузовые перевозки по Киеву — гарантия качества и надежности каждого переезда

Транспортная компания «Давай Переедем» — это лидер среди киевских фирм, оказывающих услуги по организации переезда и грузоперевозок любого уровня. Востребованные грузовые перевозки по Киеву — наиболее оптимальное решение по минимизации потери своего времени, сохранению нервов, отсутствию скрытых платежей. С компанией заказчик получает гарантированную сохранность своего имущества и полную прозрачность перевозки по заранее оговоренным условиям.

переезд1

Какие виды услуг можно заказать?

Компания осуществляет все виды грузоперевозок в городе Киев. Заказать услугу легко и просто, достаточно лишь посетить сайт и оставить заявку на автоперевозку. К основным услугам относятся:

 • Переезд офиса. Заказывая офисный переезд, клиент получает консультацию (предлагаются лучшие варианты), выезд оценщика для определения количества груза и подбора автомобиля, профессиональную разборку мебели и упаковку предметов, вещей, непосредственно перевозку и расстановку в новом помещении.
 • Переезд квартиры. Предполагает организацию переезда, услуги грузчиков (при необходимости специалисты выполняют работы по демонтажу, упаковке мебели, сборке и установке на новом месте). Услуга включает весь комплекс задач по организации смены жительства.
 • Перевозка мебели. Специалисты выполняют перевозку домашней и офисной мебели под ключ, заказчик не просто вызывает грузовую Газель, в услугу входит разборка, упаковка, сборка на месте. Каждый элемент надежно упаковывается в специальные материалы для переезда, что полностью исключает появление сколов или царапин.
 • Дачный переезд. Грузчики с машиной прибудут на место в оговоренное время, помогут собраться, разберут мебель, упакуют и загрузят в машину. Быстро перевезут домашние вещи, мебельные предметы, садовый инвентарь, саженцы, бытовую технику и другое на дачный участок.
 • Упаковка для переезда. Компания предлагает проверенный, надежный упаковочный материал, который поможет сохранить целостность груза. Используется воздушно-пузырчатая пленка, защищающая мягкую мебель при перевозке, картонные листы и коробки обезопасят углы от сколов.

Выполняются также такелажные работы, если необходима погрузка, перевозка и выгрузка тяжелых и крупногабаритных грузов. Для перемещения и крепления сейфов, торгового и промышленного оборудования, роялей и многого другого, используются специальные ремни, тросы, стропы.

Все более востребованная клиентами форма перевозок — грузовое такси. Данная услуга позволяет транспортировать не только габаритный груз, но и различные личные вещи и предметы. Перевозка осуществляется специальным транспортом из одного места в другое, быстро и по выгодным тарифам. При необходимости всегда можно к такси заказать услуги бригады грузчиков.

Преимущества работы с «Давай Переедем»

Сравнивая качество сервиса и разброс расценок на услуги компании с любой другой фирмой, клиент может заметить очевидные преимущества «Давай Переедем»:

 • оперативная подача грузовой машины в заранее обговоренное время;
 • возможность оставить заявку на сайте или посредством популярных мессенджеров Вайбер, Телеграмм;
 • подбор транспортного средства с учетом веса и объема конкретного перевозимого груза;
 • собственный автопарк и продуманная логистика;
 • доступные и выгодные тарифы на перевозки.

С первых дней деятельности компания придерживается в своей работе принципов и стандартов по предоставлению сервиса клиентам офисных и квартирных переездов. Сплоченная команда специалистов работает ради одного — предоставление максимального качества услуг и создание комфортных условий для клиентов.

Метки: автотранспорт, перевозки