Соціальна мережа електромобілів NIO

Читать на русском

Екологічне питання торкається багатьох країн і багатьох галузей діяльності людей. На тлі глобального потепління та інших лих, спричинених людиною, громадськість тисне на автовиробників із вимогою знизити рівень викидів. Якщо для вже відомих брендів електромобілі – це спосіб задовольнити потреби аудиторії, то для нових компаній чисті та безпечні авто – самоціль.

Відносно молода китайська компанія з виробництва електромобілів NIO виробляє електромобілі преміум-класу та збирається перетягнути ковдру з Tesla. Заснована у 2014 році NIO швидко розвивається з метою створення автомобільної компанії нового покоління. Для цього бренд не тільки виробляє електрокари, а будує велику мережу зарядки та заміни акумулятора, організовує клуби для власників електричних автомобілів, розповсюджує свою програму.

Приватний клуб NIO призначений для спілкування, розваги та “радісного способу життя поза автомобілем”. Компанія навіть створює окремий напій для кожного будинку NIO, щоб урізноманітнити їхнє відвідування. Великої ставки з приводу продажів на клуби компанія не робить, це явно не маркетинговий хід. Основна мета відвідування приватної спільноти власників електромобіля — прилучення до розкішного способу життя, перший атрибут якого є дорогим преміальним авто.
NIO1

Ознайомитися з модельним рядом електромобілів NIO можна на сайті: https://ncars.com.ua/models/nio Там вказані не тільки характеристики авто, але можна і подивитися інтер'єр шкіряного салону в панорамі на 360 °.

Крім приватних клубів, компанія також розвиває свій додаток. Він виконує функцію як з'єднання з електромобілем, так і соціальної мережі. Програма відкрита і для власників, і для бажаючих стати ними. Там можна ділитися досвідом поїздок, фото та навіть просто вести блог про своє життя. Це чудова можливість зв'язатися безпосередньо з досвідченим власником і дізнатися про всі нюанси про авто з перших вуст. Додаток досить популярний: понад 800 тис. завантажень, при 15 тис. проданих автомобілях NIO.

NIO часто називають «китайською Теслою». Не дивно, адже це головний конкурент компанії. Обидва автовиробники публічні і виробляють преміальні електромобілі, але відмінності, крім країни походження, все-таки є. NIO вкладає кошти у дизайнерські салони та приватні закриті клуби лише для власників своїх електромобілів, прагнучи підняти імідж. Tesla намагається приземлити свій продукт, забезпечити місце у сегменті доступних авто. Всі розробки американського виробника спрямовані на швидке заряджання, а NIO прагне розвинути технологію заміни батареї.

NIO офіційно виробляють електромобілі преміум-класу зі шкіряним салоном, штучним інтелектом та новою системою безпеки. Простір салону ергономічно організований, для оздоблення використовуються натуральні та штучні еко-матеріали. Оснащення, аеродинаміка та потужність авто коштують своїх грошей. Усі деталі якісні та надійні, а вже зібрані автомобілі перевіряються і виробником, і некомерційними організаціями. Наприклад, обидва електромобілі компанії, що перевіряються EuroNCAP - NIO ET7 і NIO ES8 отримали 5-зірковий рейтинг із захисту водія та пасажирів.

Читати по-українські

Социальная сеть электромобилей NIO

Экологичный вопрос затрагивает многие страны и многие отрасли деятельности людей. На фоне глобального потепления и других бедствий, вызванных человеком, общественность давит на автопроизводителей с требованием снизить уровень выбросов. Если для уже известных брендов электромобили — это способ удовлетворить потребности аудитории, то для новых компаний чистые и безопасные авто — самоцель.

Относительно молодая китайская компания по производству электромобилей NIO производит электромобили премиум-класса и собирается перетянуть одеяло с Tesla. Основанная в 2014 году NIO быстро развивается с целью создания автомобильной компании нового поколения. Для этого бренд не только производит электрокары, а строит обширную сеть зарядки и замены аккумулятора, организовывает клубы для собственников электрических автомобилей, распространяет свое приложение.

Частный клуб NIO предназначен для общения, развлечения и “радостного образа жизни вне автомобиля”. Компания даже создает отдельный напиток для каждого дома NIO, чтобы разнообразить их посещение. Большой ставки по поводу продаж на клубы компания не делает, это явно не маркетинговый ход. Основная цель посещения частного сообщества владельцев электромобиля — приобщение к роскошному способу жизни, первый атрибут которой дорогое премиальное авто.

NIO1

Ознакомится с модельным рядом электромобилей NIO можно на сайте: https://ncars.com.ua/ru/models/nio Там указаны не только характеристики авто, но можно и посмотреть интерьер кожаного салона в панораме на 360°.

Помимо частных клубов, компания также развивает свое приложение. Оно выполняет функцию и соединения с электромобилем и социальной сети. Приложение открыто и для владельцев, и для желающих ими стать. Там можно делиться опытом поездок, фото и даже просто вести блог о своей жизни. Это прекрасная возможность связаться непосредственно с опытным владельцем и узнать все нюансы об авто из первых уст. Приложение довольно популярно: более 800 тыс. загрузок, при 15 тыс. проданных автомобилях NIO.

NIO часто называют «китайской Теслой». Неудивительно, ведь это главный конкурент компании. Оба автопроизводителя публичны и создают премиальные электромобили, но отличия, помимо страны основания, все таки есть. NIO вкладывает средства в дизайнерские салоны и частные закрытые клубы только для владельцев своих электромобилей, стремясь поднять имидж. Tesla пытается приземлить свой продукт, обеспечить место в сегменте доступных авто. Все разработки американского производителя направлены на быструю зарядку, а NIO стремится развить технологию замены батареи.

NIO официально производят электромобили премиум-класса с кожаным салоном, искусственным интеллектом и новой системой безопасности. Пространство салона эргономично организовано, для оббивки используются натуральные и искусственные эко-материалы. Оснащение, аэродинамика и мощность авто стоят своих денег. Все детали качественные и надёжны, а уже собранные автомобили проверяются и производителем, и некоммерческими организациями. К примеру, оба электромобиля компании, проверяемые EuroNCAP - NIO ET7 и NIO ES8 получили 5-тизвездочный рейтинг по защите водителя и пассажиров.

Метки: авто