Що таке енергетики і в чому особливості їхнього впливу на організм

 

Читать на русском

Енергетичні напої користуються великою популярністю серед молоді та людей з ненормованим робочим графіком. Енергетики здебільшого не містять у своєму складі алкоголю або мають невелику його концентрацію. Основний компонент таких напоїв – кофеїн, який стимулює нервову систему та сприяє підвищенню тонусу організму.

Особливості енергетичних напоїв

Думка про те, що всі енергетики однакові, є помилковою. Існують не тільки кофеїновмісні напої, а й спеціальні склади для спортсменів, що сприяють відновленню м'язової енергії, а також енергетики, багаті на вітаміни та мікроелементи, кожен з яких можна знайти на полицях АТБ. На відміну від енерготоніків, спортивні напої багаті на менш небезпечні для організму електроліти.

энергетики1

Вітамінізовані склади насичені вітамінами групи B, сприяють швидкому відновленню після розумових та фізичних навантажень.

Дія того чи іншого енергетичного напою на організм людини залежить від його складу. Кожен із компонентів допомагає досягти різних ефектів:

  • кофеїн - впливає на серцево-судинну систему організму, стимулює активність головного мозку, сприяє викиду адреналіну;
  • гуаранін – видобувається з листя гуарани, відрізняється тривалим підбадьорливим впливом, сприяє зняттю психічної втоми та підвищенню настрою;
  • вітаміни групи B – виконують роль перетворювачів цукру на енергію.

энергетики2

Варто зауважити, що енергетичні напої можуть бути небезпечними для людей із захворюваннями шлунка, оскільки до їх складу у великій кількості входить таурин, який сприяє підвищенню кислотності. Також нести небезпеку для організму може женьшень, який може стати причиною безсоння, головного болю та запаморочення.

Позитивний вплив енергетиків на організм

Незважаючи на те, що енергетичні напої можуть бути шкідливими при передозуванні, а також мають деякі протипоказання, у них є й корисні властивості, якими пояснюється велика їхня популярність. Насамперед, енергетики сприяють підвищенню настрою та розумової активності, припливу сил, енергії та бадьорості. Позитивний вплив на стан крові та окислювальні процеси в організмі роблять глюкоза, фруктоза та сахароза.

Читати по-українські

Что такое энергетики и в чем особенности их воздействия на организм

Энергетические напитки пользуются большой популярностью среди молодежи и людей с ненормированным рабочим графиком. Энергетики в большинстве случаев не содержат в своем составе алкоголь или имеют небольшую его концентрацию. Основной компонент таких напитков – кофеин, который стимулирует нервную систему и способствует повышению тонуса организма.

Особенности энергетических напитков

Мнение о том, что все энергетики одинаковые, ошибочное. Существуют не только кофеиносодержащие напитки, но и специальные составы для спортсменов, способствующие восстановлению мышечной энергии, а также энергетики, богатые на витамины и микроэлементы, каждый из которых можно найти на полках АТБ. В отличие от энерготоников, спортивные напитки богаты менее опасными для организма электролитами.

энергетики1

Витаминизированные составы насыщены витаминами группы B, способствуют быстрому восстановлению после умственных и физических нагрузок.

Действие того или иного энергетического напитка на организм человека зависит от его состава. Каждый из компонентов помогает добиться различных эффектов:

  • кофеин – оказывает воздействие на сердечно-сосудистую систему организма, стимулирует активность головного мозга, способствует выбросу адреналина;
  • гуаранин – добывается из листьев гуараны, отличается продолжительным бодрящим воздействием, способствует снятию психической усталости и повышению настроения;
  • витамины группы B – выполняют роль преобразователей сахара в энергию.

энергетики2

Стоит заметить, что энергетические напитки могут быть небезопасны для людей с заболеваниями желудка, поскольку в их состав в большом количестве входит таурин, который способствует повышению кислотности. Также нести опасность для организма может женьшень, который может стать причиной бессонницы, головной боли и головокружения.

Положительное воздействие энергетиков на организм

Несмотря на то, что энергетические напитки могут быть вредоносными при передозировках, а также имеют некоторые противопоказания, у них есть и полезные свойства, которыми объясняется большая их популярность. В первую очередь, энергетики способствуют повышению настроения и умственной активности, приливу сил, энергии и бодрости. Положительное воздействие на состояние крови и окислительные процессы в организме производят глюкоза, фруктоза и сахароза.