Що можна і що не можна робити при вітрянці: поради педіатра

Читать на русском

На вітрянку можуть захворіти люди різного віку, однак найчастіше нею хворіють діти. Захворювання це вважається високозаразним, що може протікати з різними ускладненнями. Про те, що таке вітряна віспа, як вона проявляється у дітей та дорослих, що можна і не можна робити при вітрянці ми розповімо у статті. Визначити точно, яку саме хворобу підхопила ваша дитина і як це лікувати може хороший педіатр у Дніпрі, його ви знайдете у клініці «Дейлі Медікал» https://daily-med.com.ua/uk/konsultativnyj-priem/pediatr. У Дейлі ви можете викликати лікаря до себе додому, що дуже зручно коли йдеться про заразну вітрянку.

Як передається вітрянка

Захворювання викликається вірусом Varicella-Zoster третього типу. Найчастіше він передається повітряно-краплинним шляхом і вражає людей, які не прищепилися від вітряної віспи або ніколи не хворіли раніше. Вірус дуже леткий, він швидко передається від хворої людини до здорової:

 • при кашлі та чханні;
 • через слину;
 • при дотику до пухирів на шкірі (вони містять рідину з вірусом).

Перші симптоми з'являються протягом 2-3 тижнів після контакту із хворим. На щастя, у зовнішньому середовищі Varicella-Zoster швидко гине.

Симптоми вітрянки

Вітряна віспа протікає у декілька стадій і має характерні симптоми:

1.На першій стадії проявляються невеликі плями на шкірі. До їхніх особливостей відносяться:

 • відсутність чіткої локалізації (можуть розташовуватися будь-де);
 • колір від рожевого до темного (залежить від природного відтінку шкіри);
 • болючість (особливо — при розташуванні в області геніталій)

2. На другій стадії замість плям утворюються пухирі з рідиною. Вони сильно сверблять і можуть луснути під час розчісування.

3. Третя стадія — на місці пухирів утворюються струпи. Це свідчить про початок одужання.

Крім висипань на шкірі, вітряна віспа може супроводжуватися підвищенням температури, загальною слабкістю, швидкою стомлюваністю, поганим апетитом. Маленькому пацієнтові при вітрянці не можна відвідувати дитячий садок, школу, місця скупчення людей, наприклад, дитячий майданчик: ізоляція потрібна, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу, а також, щоб уникнути розвитку ускладнень.

Як лікувати вітрянку: що можна і що не можна робити

Тепер розповімо, що можна і що не можна робити під час вітрянки у дитини. Насамперед потрібно залишатися вдома до зникнення пухирів та утворення струпів. Зазвичай цей період займає близько п'яти днів після появи перших висипів. Щоб прискорити одужання, рекомендується виконувати такі нескладні дії:

 • пити більше чистої води та іншої рідини. Це можуть бути бульйони, компоти, соки, чай. Вживання їх у достатній кількості допоможе не допустити зневоднення;
 • можна випити парацетамол, якщо висока температура сильно впливає самопочуття;
 • якщо висипання на шкірі дуже сверблять, допускається приймати антигістамінні препарати, також часто лікарі призначають антисептик при вітрянці, який допомагає уникнути інфікування везикул (бульбашок), що лопнули;
 • уникати носіння занадто тісного одягу та спідньої білизни;
 • купатися під теплим душем, після чого обережно промочувати шкіру м'яким рушником, не розтираючи насухо.

Головне, про що варто пам'ятати – потрібно дати шкірі можливість зажити, не дряпати її та не пошкоджувати висипання. Інакше на їхньому місці утворюються грубі рубці. Щоб полегшити стан та прискорити загоєння, можна користуватися спеціальними лікарськими засобами. Докладніше про медикаментозне лікування, а також про те, що можна їсти під час вітрянки, а від чого краще відмовитись, розповість лікар на консультації.

Як не захворіти на вітрянку

Єдина надійна профілактика вітрянки – вакцинація. Як допоміжні заходи можна назвати своєчасну діагностику хвороби, ізоляцію хворої людини, регулярне прибирання та провітрювання приміщення, де він знаходиться. Це знизить можливість поширення інфекції на інших членів сім'ї.

Читати по-українські

Что можно и что нельзя делать при ветрянке: советы педиатра

Ветрянкой могут заболеть люди всех возрастов, однако чаще ею болеют дети. Заболевание это считается высокозаразным, которое может протекать с разными осложнениями. О том, что такое ветряная оспа, как она проявляется у детей и взрослых, что можно и нельзя делать при ветрянке, мы расскажем в статье. Определить точно, какую болезнь подхватил ваш ребенок и как это лечить может хороший педиатр в Днепре, его вы найдете в клинике «Дейли Медикал» https://daily-med.com.ua/konsultativnyj-priem/pediatr. В Дейли вы можете вызвать врача к себе домой, что очень удобно, когда речь идет о заразной ветрянке.

Как передается ветрянка

Заболевание вызывается вирусом Varicella-Zoster третьего типа. Чаще всего он передается воздушно-капельным путем и поражает людей, которые не привились от ветряной оспы или никогда не болели раньше. Вирус очень летучий, он быстро передается от больного человека к здоровому:

 • при кашле и чихании;
 • через слюну;
 • при прикосновении к волдырям на коже (они содержат жидкость с вирусом).

Первые симптомы появляются в течение 2-3 недель после контакта с больным. К счастью, во внешней среде Varicella-Zoster быстро гибнет.

Симптомы ветрянки

Ветряная оспа протекает в несколько стадий и имеет характерные симптомы:

1.На первой стадии появляются небольшие пятна на коже. К их особенностям относятся:

 • отсутствие четкой локализации (могут располагаться где угодно);
 • цвет от розового до темного (зависит от природного оттенка кожи);
 • болезненность (особенно – при расположении в области гениталий).

2. На второй стадии вместо пятен образуются волдыри с жидкостью. Они сильно чешутся и могут лопнуть во время расчесывания.

3. Третья стадия – на месте пузырей образуются струпья. Это свидетельствует о начале выздоровления.

Помимо высыпаний на коже, ветряная оспа может сопровождаться повышением температуры, общей слабостью, быстрой утомляемостью, плохим аппетитом. Маленькому пациенту при ветрянке нельзя посещать детский сад, школу, места скопления людей, например, детскую площадку: изоляция нужна, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, а также во избежание развития осложнений.

Как лечить ветрянку: что можно и что нельзя делать

Теперь расскажем, что можно и что нельзя делать во время ветрянки у ребенка. Прежде всего нужно оставаться дома до исчезновения волдырей и образования струпьев. Обычно этот период занимает около пяти дней после появления первой сыпи. Чтобы ускорить выздоровление, рекомендуется выполнять следующие несложные действия:

 • пить больше чистой воды и другой жидкости. Это могут быть бульоны, компоты, соки, чай. Употребление их в достаточном количестве поможет не допустить обезвоживания;
 • можно выпить парацетамол, если высокая температура сильно влияет на самочувствие;
 • если сыпь на коже будет очень зудить, допускается принимать антигистаминные препараты, также часто врачи назначают антисептик при ветрянке, который помогает избежать инфицирования лопнувших везикул (пузырей);
 • избегать ношение слишком тесной одежды и нижнего белья;
 • купаться под теплым душем, после чего осторожно промачивать кожу мягким полотенцем, не растирая насухо.

Главное, о чем следует помнить – нужно дать коже возможность зажить, не царапать ее и не пожалеть сыпь. Иначе на их месте образуются грубые рубцы. Чтобы облегчить состояние и ускорить заживление, можно использовать специальные лекарственные средства. Подробнее о медикаментозном лечении, а также о том, что можно есть во время ветрянки, а от чего лучше отказаться, расскажет врач на консультации.

Как не заболеть ветрянкой

Единственная надежная профилактика ветрянки – вакцинация. В качестве вспомогательных мер можно назвать своевременную диагностику болезни, изоляцию больного человека, регулярную уборку и проветривание помещения, где он находится. Это снизит возможность распространения инфекции на других членов семьи.

Метки: ветрянка, здоровье