Робота офіціантом: як влаштована професія

Читать на русском

официант

Думка про заклад громадського харчування складається з трьох складових — кухня, обслуговування, атмосфера. Якщо один із цих пунктів недоопрацьований, можна підраховувати збитки. Тому власники ресторанів приділяють велику увагу підбору персоналу. Оскільки громадське харчування залишається важливою галуззю у сфері обслуговування, професія завжди потрібна.

Ключові особливості професії

Робота офіціантом у Києві — одна з найпопулярніших професій. Підходить вона чоловікам та жінкам, тому будь-які гендерні стереотипи тут недоречні. Часто таку посаду розглядають як тимчасове підробіток студенти під час канікул. Але нерідко офіціанти працюють на одному місці довгі роки, визначаючи таку діяльність як основну справу свого життя.

Людина, яка перебуває у пошуку роботи, в першу чергу повинна розуміти, що професія пов'язана зі спілкуванням, а не з кухнею та приладами. Від того, як він працюватиме, залежить створення атмосфери комфорту в ресторані. Відвідувачі повертаються до закладу не лише за смачною їжею, а й за затишком, приємним спілкуванням.

Що входить до обов'язків офіціанта

Основне завдання офіціанта - це якісне обслуговування гостей закладу, що передбачає виконання таких обов'язків:
Допомога у виборі страв. Важливо добре орієнтуватися у меню. Потрібно знати як рецептуру страв, так і особливості їх приготування. Необхідно також орієнтуватися в поєднаннях напоїв та продуктів, наприклад, підказати, до якої страви краще вибрати біле сухе вино.

 • Дотримання черговості подачі страв.
 • Стеження за чистотою столів, що обслуговуються. Після того, як гості зкуштують, потрібно прибрати брудний посуд. Також офіціант сервірує стіл, змінює скатертини, прилади під час зміни трапези.
 • Розлив напоїв на бенкетах.
 • Розрахунок клієнта. Офіціант приносить чек гостям, дає їм здачу.

Багато людей приходять до ресторану не лише поїсти, а й за святом. Саме офіціант має стати тією людиною, яка підтримуватиме відмінний настрій відвідувачів. У будь-якій ситуації необхідно стримувати свої емоції, залишатися усміхненим та привітним.

Переваги та недоліки роботи офіціантом

Багато хто вибирає професію через такі її переваги:

 • можливість працевлаштуватися без освіти - часто всім необхідним навичкам навчають прямо на місці;
 • отримання додаткового заробітку у вигляді чайових;
 • гнучкий графік роботи.

Серед недоліків професії варто виділити емоційну напругу, тривале перебування на ногах, оскільки зміна може тривати 12 годин.
 

Читати по-українські

Работа официантом: как устроена профессия

официант

Мнение о заведении общественного питания складывается на основании трех составляющих — кухня, обслуживание, атмосфера. Если один из этих пунктов не доработан, можно подсчитывать убытки. Поэтому владельцы ресторанов большое внимание уделяют подбору персонала. Поскольку общественное питание остается важной отраслью в сфере обслуживания, профессия всегда востребована.

Ключевые особенности профессии

Работа официантом в Киеве — одна из самых популярных профессий. Подходит она мужчинам и женщинам, поэтому любые гендерные стереотипы здесь неуместны. Часто такую должность рассматривают как временную подработку студенты во время каникул. Но нередко официанты работают на одном месте долгие годы, определяя такую деятельность как основное дело своей жизни.

Человек, находящийся в поиске работы, в первую очередь должен понимать, что профессия связана с общением, а не с кухней и приборами. От того, как он будет работать, во многом зависит создание атмосферы комфорта в ресторане. Посетители возвращаются в заведение не только за вкусной едой, но и за уютом, приятным общением.

Что входит в обязанности официанта

Основная задача официанта — это качественное обслуживание гостей заведения, что предполагает выполнение таких обязанностей:

 1. Помощь в выборе блюд. Важно хорошо ориентироваться в меню. Нужно знать не только рецептуру блюд, но и особенности их приготовления. Необходимо также ориентироваться в сочетаниях напитков и продуктов, например подсказать, к какому блюду лучше выбрать белое сухое вино.
 2. Соблюдение очередности подачи блюд.
 3. Слежение за чистотой обслуживаемых столов. После того как гости поедят, нужно убрать грязную посуду. Также официант сервирует стол, меняет скатерти, приборы при смене трапезы.
 4. Розлив напитков на банкетах.
 5. Расчет клиента. Официант приносит чек гостям, дает им сдачу.

Многие люди приходят в ресторан не только поесть, но и за праздником. Именно официант должен стать тем человеком, который будет поддерживать отменное настроение посетителей. В любой ситуации необходимо сдерживать свои эмоции, оставаться улыбчивым и приветливым.

Преимущества и недостатки работы официантом

Многие выбирают профессию из-за таких ее достоинств:

 • возможность трудоустроиться без образования — часто всем необходимым навыкам обучают прямо на месте;
 • получение дополнительного заработка в виде чаевых;
 • гибкий график работы.

Среди недостатков профессии стоит выделить эмоциональное напряжение, длительное пребывание на ногах, поскольку смена может длиться 12 часов.

Метки: официант, работа