Репліки ножів: чи варто їх купувати?

Читать на русском

Ножі мають високий попит з моменту своєї появи. Вони універсальні у використанні: самооборона, риболовля, полювання, бойові завдання і навіть просто на кухні для нарізання овочів. Але саме висока популярність сприяла тому, що почали з'являтися китайські репліки ножів, які просто заполонили спеціалізовані онлайн та офлайн магазини. Розглянемо докладніше, що таке репліка і чи варто звертати увагу такі ножі.

Що таке репліка ножа?

Репліка – це копія популярної моделі ножа від відомого виробника, що випускається іншими виробниками. Зазвичай випускається без дозволу законного власника дизайну. Зазвичай подібні копії точно копіюють базову модель, тому навіть досвідчені користувачі не можуть відрізнити їх між собою. Це дає можливість продавцям продавати популярні моделі, без необхідності створювати щось нове,  а покупцям – придбати ніж, хоч і копію, за доступною ціною.

Репліка ножа зазвичай поступається оригінальній моделі за якістю, а іноді має і конструктивні відмінності. Необхідно відзначити, що ножова індустрія розвивається настільки активно, що тепер репліки виробляють не лише невеликі китайські компанії, а й цілі фірми, наприклад Viking Nordway або Ganzo.

Чи гідна репліка вашої уваги?

Коли з'являється необхідність купувати новий ніж для полювання або риболовлі, багато хто замислюється: зібрати кошти на оригінальні ножі, або придбати репліку. Тим більше, що іноді репліка має досить високу якість. Але навіть найкраща репліка Ruike knives з урахуванням усіх технологій, не зможе гарантувати якість різу, тривалість заточування і т.д., що оригінальна модифікація.

Високій якості реплік сприяло те, що китайська промисловість стрімко розвивається. Використовуються матеріали високої якості та робітники підвищили свою кваліфікацію. Це все в тандемі сприяє тому, що китайські копії ножів стають якісними.

Але це все теоретично. Насправді репліка ножа може бути зовсім різної якості. Логічно, що ніж за 300 гривень не може за своїми характеристиками бути повністю аналогічним ножу за кілька тисяч гривень. Репліки найчастіше виготовляються із низькоякісної сталі, яка нездатна забезпечити той рівень комфорту при експлуатації.

Дорогі моделі ножів виготовляються з порошкової сталі з високим вмістом різних елементів для підвищення міцності, надійності та довговічності заточування. Якісна репліка, яка буде також виготовлена з якісних матеріалів, за вартістю не надто поступається оригінальним ножам.

Як відрізнити оригінальний ніж від репліки?

  • Не купуйте «безіменні» ножі. У жодному разі не потрібно купувати ножі, які не мають написів, клейм і логотипів. Якщо бачите в інтернет-магазині або на прилавку ножа “no name”, тоді перед вами зі 100% гарантією знаходиться китайська підробка. Відомі виробники завжди прагнуть гармонійно нанести на свій ніж якщо не назву, то хоча б логотип.
  • Якість сталі. Зверніть увагу на сталь, з якої було виконано клинок або подивіться у технічній документації. Зазвичай використовується низькоякісна нержавіюча сталь, яка виглядає тьмяно, без властивого шліфування, як в оригінальних деталях. Оперативно з'являються точки іржі.
  • Комплектація. Надійні виробники завжди прагнуть максимально комплектувати свої ножі. Якщо це фіксований ніж, тоді часто поставляються з піхвами, різні доповнення для комфортної експлуатації, а також документація з гарантією. У підробок – виключно ніж, іноді просто в целофановому пакеті.
  • Якість упаковки. Жоден виробник, що поважає себе, не буде оригінальні ножі упаковувати в низькоякісну упаковку. У пом'ятій коробці – це репліка ножа.

З огляду на це ви зводите до мінімуму шанс потрапити на репліку ножа, а можете купити оригінальний ніж відомого виробника. Навіть найкраща копія ножа не може за своїми експлуатаційними характеристиками конкурувати з оригіналом.

Читати українською

Реплики ножей: стоит ли покупать?

Ножи пользуются высоким спросом с момента своего появления. Они универсальны в использовании: самооборона, рыбалка, охота, боевые задания и даже прямо на кухне для нарезки овощей. Но именно высокая популярность способствовала тому, что начали появляться китайские реплики ножей, просто заполонившие специализированные онлайн и оффлайн магазины. Рассмотрим подробнее, что такое реплика и стоит ли обращать внимание на такие ножи.

Что такое реплика ножа?

Реплика – это копия популярной модели ножа от выпускаемого другими производителями известного производителя. Обычно выпускается без разрешения законного владельца дизайна. Обычно такие копии точно копируют базовую модель, поэтому даже опытные пользователи не могут отличить их между собой. Это дает возможность продавцам продавать популярные модели, без необходимости создавать что-нибудь новое, а покупателям – приобрести нож, хоть и копию, по доступной цене.

Реплика ножа обычно уступает оригинальной модели по качеству, а иногда имеет и конструктивные отличия. Необходимо отметить, что ножевая индустрия настолько активно развивается, что теперь реплики производят не только небольшие китайские компании, но и целые фирмы, например Viking Nordway или Ganzo.

Достойна ли реплика вашего внимания?

Когда появляется необходимость покупать новый нож для охоты или рыбалки, многие задумываются: собрать средства на оригинальные ножи или приобрести реплику. Тем более что иногда реплика имеет достаточно высокое качество. Но даже самая лучшая реплика на ножи Ruike knives с учетом всех технологий, не сможет гарантировать качество реза, продолжительность заточки и т.д., что оригинальная модификация.

Высокому качеству реплик способствовало то, что китайская промышленность стремительно развивается. Используются высококачественные материалы и рабочие повысили свою квалификацию. Это все в тандеме способствует тому, что китайские копии ножей становятся качественными.

Но это все в теории. На самом деле реплика ножа может быть совершенно разного качества. Логично, что за 300 гривен не может по своим характеристикам быть полностью аналогичным ножу за несколько тысяч гривен. Реплики чаще всего изготавливаются из стали низкого качества, которая не способна обеспечить уровень комфорта при эксплуатации.

Дорогие модели ножей производятся из порошковой стали с высоким содержанием различных элементов для повышения прочности, надежности и долговечности заточки. Качественная реплика, которая также будет изготовлена из качественных материалов, по стоимости не слишком уступает оригинальным ножам.

Как отличить оригинальный нож от реплики?

Не покупайте «безымянные» ножи. Ни в коем случае не нужно покупать ножи, не имеющие надписей, клейм и логотипов. Если видите в интернет-магазине или на прилавке ножа "no name", то перед вами со 100% гарантией находится китайский подлог. Известные производители всегда стремятся гармонично нанести на свой нож если не название, то хотя бы логотип.

  • Качество стали. Обратите внимание на сталь, из которой был выполнен клинок или посмотрите в технической документации. Обычно используется нержавеющая сталь низкого качества, которая выглядит тускло, без свойственной шлифовки, как в оригинальных деталях. Оперативно возникают точки ржавчины.
  • Комплектация. Надежные производители всегда стараются максимально комплектовать свои ножи. Если это фиксированный нож, тогда часто поставляются с ножнами, разные дополнения для комфортной эксплуатации, а также документация с гарантией. У подделок – исключительно нож, иногда просто в целлофановом пакете.
  • Качество упаковки. Ни один уважающий себя производитель не будет оригинальные ножи упаковывать в упаковку никого качества. В помятой коробке – это реплика ножа.

Учитывая это, вы сводите к минимуму шанс попасть на реплику ножа, а можете купить оригинальный нож известного производителя. Даже самая лучшая копия ножа не может по своим эксплуатационным характеристикам конкурировать с оригиналом.