Професійний розвиток повинен бути безперервним – вважають в ДНУ

Впровадження новітніх, інноваційних (зокрема цифрових), орієнтованих на потреби суспільства форматів навчання, є актуальним питанням сучасності для будь-якого закладу вищої освіти. Ці технології сьогодні йдуть на зміну традиційним підходам до навчання, у тому числі і до підвищення кваліфікації. У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара (ДНУ) накопичено значний досвід щодо надання освітніх послуг з підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників медичної й соціальної сфери і сьогодні щабель післядипломної освіти отримав можливість вийти на новий рівень і стати ще більш доступним для всіх бажаючих підвищити свій професійний рівень.
Зусиллями викладачів кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії на базі Центру післядипломної освіти ДНУ у 2019 р. був створений Спеціалізований навчально-методичний центр розвитку медсестринства та фахівців з медичною освітою. У ДНУ готують медсестер із вищою освітою. Підготовка проводиться за європейськими стандартами. Медичну сестру з вищою освітою вважають комунікатором між пацієнтом, його родичами та лікарем. Це престижна спеціальність, яка відкриває можливість оволодіти майстерністю здійснення сестринського догляду та управління ним, заходів профілактики, лікування та реабілітації пацієнтів. Саме медсестра з вищою освітою є носієм надії на відновлення та збереження здоров’я пацієнта!
За зверненням Асоціації медичних сестер Дніпропетровської області «МеДАс» з метою підтримки становлення медсестринства в Центрі проводиться підготовка медичних сестер та інших фахівців з медичною освітою на засадах інтеграції науки в практичний дослідницький простір з орієнтацією на досвід Європейської і світової практики. Цей Центр об’єднує фахівців з медичною освітою – працівників лікувально-профілактичних закладів Дніпропетровської області, що підпорядковані Департаменту охорони здоров’я ДОДА.
За період роботи Центру було проведено низку циклів спеціалізації та циклів курсів тематичного удосконалення молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів, старших медичних сестер (з основ лабораторної медицини, ефективних комунікацій у медицині, менеджменту медичних підприємств), загалом понад 500 фахівців.
Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи за загальними короткостроковими програмами «Навчання тренерів з підготовки фахівців до роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» і «Навчання тренерів з підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу» стартувало з лютого 2021 р. і триває до сьогодні. За цей період підвищення кваліфікації у ДНУ на базі кафедри соціальної роботи усього пройшли близько 70 осіб (значна кількість з них виявилися слухачами обох програм, наприклад: О. П. Білько, О. В. Верешко, Н. А. Гончаренко, Т. М. Гречух, Н. М. Григорович, А. О. Неруш, Л. М. Скиба, В. С. Тузик, Ю. Є. Чайка, С. О. Чуніхіна та інші).
Також планується до введення загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації щодо здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг сім'ям /особам вразливих груп населення, зокрема які перебувають у складних життєвих обставинах. Наразі зазначена тематика є надзвичайно актуальною й затребувана фахівцями із соціальної роботи – надавачами соціальних послуг як загалом в Україні, так, зокрема, у м. Дніпро та Дніпропетровській області (йдеться безпосередньо про об’єднані територіальні громади Дніпропетровської області).
Зворотній зв’язок через анкетування, а також обговорення результатів навчання й набутих компетентностей із самими фахівцями із соціальної роботи та їхнім керівництвом свідчать про високий рівень задоволеності здобувачів щодо отримання зазначених освітніх послуг. Зокрема, подяку ДНУ, кафедрі соціальної роботи та тренерам (професору О. О. Осетровій, доценту Ю. В. Борисовій, доценту Л. Ю. Кримчак) висловили В. В. Руденко, І. О. Тараненко, О. А. Кабірова, О. О. Зінов'єва, А. П. Стик, С. С. Алєксєєва,
В. С. Тузик, Н. А. Гончаренко та інші фахівці із соціальної роботи. Крім того, значна кількість фахівців із соціальної роботи з числа тих, хто пройшов підвищення кваліфікації, отримавши сертифікат державного зразка, висловили побажання й надалі брати участь у навчанні за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації з тематики, що на сьогодні є актуальною для сучасного фахівця й такою, що сприяє його подальшому особистісному й професійному розвитку. Кожен із нас є частиною суспільства. Ця професія служить на благо суспільству. Вона дарує кожній людині надію, відстоює її права.
Сьогодні в ДНУ готується до відкриття мультимедійна студія для професійної підготовки контенту дистанційної освіти та проведення занять онлайн з медичного напряму та напряму соціальної роботи. Це стало можливим завдяки міжнародному співробітництву в межах проєкту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України». Реалізується цей проєкт Німецькою федеральною компанією GIZ GmbH за підтримки уряду Німеччини. Проєкт є складовою частиною кластеру «Перспективи розвитку східних регіонів України», що довершує Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за замовленням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).
У втіленні проєкту беруть участь співробітники факультету медичних технологій діагностики та реабілітації, серед них декан, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор М. Б. Щербиніна; завідувач кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії, доктор біологічних наук, професор Т. М. Шевченко та професор цієї ж кафедри, доктор біологічних наук О. С. Воронкова; завідувач кафедри соціальної роботи, доктор філософських наук, професор О. О. Осетрова.
Відкриття студії планується у вересні 2021 р. Зараз триває облаштування кімнати для професійного запису відеолекцій з метою проведення дистанційного навчання. Сучасне обладнання та відповідна навчальна база
нададуть можливість якісно посилити освітній процес. Плануються розширене впровадження курсів дистанційного навчання, професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів галузі охорони здоров’я та галузі соціальної роботи. Підключення до системи дистанційної освіти без відриву від робочих місць фахівців, які потребують підвищення кваліфікації, є важливим в умовах сьогодення. У більшості випадків підвищення кваліфікації потребує відриву працівника від основної діяльності на значний час. Щодо лікувальних закладів, це збільшує навантаження на інших працівників, провокуючи тимчасову нестачу кадрів при сталому навантаженні. Це особливо важливо в умовах високого пандемічного ризику COVID-19, коли кожні руки на рахунку. Тому дистанційний підхід є гідною альтернативою, що дозволить охопити більшу кількість зацікавлених осіб при створенні для них сприятливих умов проходження навчання, зокрема, меншу залежність від часу (матеріали курсів будуть доступні 24/7/365), можливість поєднувати робочий графік з навчанням і знизить витрати під час проходження стажування за рахунок можливості участі у тренінгах за місцем проживання без необхідності тимчасової міграції до міста розташування навчального закладу. Таке навчання суттєво сприятиме підвищенню якості надання медичної допомоги, що є однією з найбільш інтенсивно розвинутих галузей у суспільстві. Підготовку перших таких груп медичних сестер у межах курсів підвищення кваліфікації за темами: «Медсестринство в терапії» та «Медсестринство в хірургії» планується розпочати вже з вересня цього року.
У межах гранту GIZ також виділені кошти на обладнання симуляційного класу для навчання та удосконалення практичних навичок (інтерактивний анатомічний стіл, інтерактивна панель, тренажери з відпрацювання медичних маніпуляцій), буде облаштовано міні-комп’ютерний клас, поповнено наочність, розширено базу навчально-методичних видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками факультету медичних технологій діагностики та реабілітації. Для інформування суспільства розробляється власний інтернет-сайт з дистанційної системи підвищення кваліфікації, на
якому можна буде слідкувати за оновленням бази курсів, отримувати доступ до навчального контенту, реєструватися для участі у заходах.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара оновлюватиме та розширюватимете перелік курсів і напрямів для перепідготовки медичних кадрів і соціальних робітників відповідно до потреб усіх стейкґолдерів – власне медичного персоналу, лікувальних, профілактичних і реабілітаційних закладів, закладів соціального захисту населення та Департаментів охорони здоров’я і соціального захисту населення ДОДА. Маючи досвід провадження подібних навчальних програм, ДНУ гарантує постійне оновлення матеріалу, відповідність його сучасним та актуальним науковим знанням і практичним завданням, високу якість викладання досвідченими науковцями та фахівцями-практиками різних галузей охорони здоров’я та соціальної роботи. Це матиме позитивний вплив і сприятиме розвитку громади міста Дніпро та Дніпропетровської області.
Будемо раді спілкуванню! З приводу проходження навчання звертайтесь за контактами:
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, корпус 4, ауд. 205
Телефон деканату: +38 (056) 372-58-80
Е-mail деканату: dekanat_tmdr@ukr.net

Метки: высшее образование