Причини популярності ліцензії Кюрасао для онлайн-казино та БК

Читать на русском

Інтерес до створення бізнесу у сфері iGaming зростає у геометричній прогресії, чому сприяє можливість дистанційного відкриття компанії, відсутність територіальної прив'язки під час пошуку клієнтів та різні варіанти оподаткування. Обов'язковою умовою запуску проекту є дозвіл на ведення азартної діяльності. Для тих, кого цікавить гемблінг, ліцензія Кюрасао є найкращим варіантом, принаймні саме так стверджують експерти та підприємці, які вже відкрили онлайн-казино та букмекерську контору.

Чому підприємці роблять вибір на користь ліцензії Кюрасао?

Серед різноманітності варіантів ліцензія цього острівного держави має низку важливих переваг:

 1. Адекватна ціна. Отримання дозволу на ведення грального бізнесу в Кюрасао обійдеться в кілька разів дешевше, ніж у Великій Британії або в інших країнах, що дозволить більше грошей вкласти безпосередньо в розкручування проекту.
 2. Лояльне ставлення місцевої влади. Держава зацікавлена у припливі інвесторів, тому за умови грамотного юридичного супроводу бізнесу проблем із перевірками чи відкликанням ліцензії не виникає.
 3. Гранично проста процедура ліцензування, яка не передбачає персональної присутності власника фірми. Усі організаційні та правові аспекти легко вирішуються через перевірених посередників, наприклад через компанію Lawrange.
 4. Можливість легалізувати будь-який вид гральної діяльності, починаючи від гемблінгу, закінчуючи лотереями, розіграшами та спортивними ставками.
 5. Економія часу. Вихід на ринок займає у середньому 1,5 місяці, після цього можна починати заробляти. З ліцензією Кюрасао вдається принципово швидше перейти від повернення інвестицій до отримання чистого прибутку.
 6. Високий рівень розвитку інфраструктури для gambling проектів та простота ведення подальшої комерційної діяльності.
 7. Вигідна система оподаткування – здебільшого застосовується реєстрація бізнесу в E-zone із двовідсотковим прибутковим податком.

Особливості оформлення дозвільної документації

Відчуйте на власному досвіді плюси ліцензування в Кюрасао можуть підприємці з різних країн, включаючи Україну. Але є кілька важливих моментів. По-перше, необхідно подбати про відкриття компанії на території острівної держави та пошук локального представника. Найкраще довірити збір та подачу документів професіоналам, щоб не гаяти час і гроші. Крім того, потрібно серйозно підійти до підготовки софту, купити домен і детально опрацювати пункти угоди користувача.

Читати по-українські

Причины популярности лицензии Кюрасао для онлайн-казино и БК

Интерес к созданию бизнеса в сфере iGaming растет в геометрической прогрессии, чему способствует возможность дистанционного открытия компании, отсутствие территориальной привязки при поиске клиентов и разные варианты налогообложения. Обязательным условием запуска проекта является получение разрешения на ведение азартной деятельности. Для тех, кого интересует гемблинг, лицензия Кюрасао представляется лучшим вариантом, по крайней мере, именно так утверждают эксперты и предприниматели, которые уже открыли онлайн-казино и букмекерскую контору.

Почему бизнесмены делают выбор в пользу лицензии Кюрасао?

Среди разнообразия вариантов лицензия этого островного государства имеет ряд важных преимуществ:

 1. Адекватную стоимость. Получение разрешения на ведение игорного бизнеса в Кюрасао обойдется в несколько раз дешевле, чем в Великобритании или других странах, что позволит больше денег вложить непосредственно в раскрутку проекта.
 2. Лояльное отношение местных властей. Государство заинтересовано в притоке инвесторов, поэтому при условии грамотного юридического сопровождения бизнеса проблем с проверками или отзывом лицензии не возникает.
 3. Предельно простая процедура лицензирования, которая не предполагает персонального присутствия владельца фирмы. Все организационные и правовые аспекты с легкостью решаются через проверенных посредников, например, через компанию Lawrange.
 4. Возможность легализировать любой вид игорной деятельности, начиная от гемблинга, заканчивая лотереями, розыгрышами и спортивными ставками.
 5. Экономия времени. Выход на рынок занимает в среднем 1,5 месяца, после чего можно начинать зарабатывать. С лицензией Кюрасао удается принципиально быстрее перейти от возврата инвестиций к получению чистой прибыли.
 6. Высокий уровень развития инфраструктуры для gambling-проектов и простота ведения дальнейшей коммерческой деятельности.
 7. Выгодная система налогообложения – в большинстве случаев применяется регистрация бизнеса в E-zone с двухпроцентным подоходным налогом.

Особенности оформления разрешительной документации

Ощутить на личном опыте плюсы лицензирования в Кюрасао могут предприниматели из разных стран, включая Украину. Но есть несколько важных моментов. Во-первых, необходимо позаботиться об открытии компании на территории островного государства и поиске локального представителя. Лучше всего доверить сбор и подачу документов профессионалам, чтобы не терять время и деньги. Кроме того, нужно серьезно подойти к подготовке софта, купить домен и проработать детально пункты пользовательского соглашения.

Метки: лицензия Кюрасао для онлайн-казино