Порівняння електричних та бензинових садових пилососів: що краще вибрати

Читать на русском

садовый пылесос
Садовий пилосос недаремно отримав таку «розмовну» назву. Подібно до звичного всім нам домашнього пилососа, він здатний не тільки спрямовувати потужний повітряний потік на листя і сміття, але й всмоктувати їх, миттєво роблячи оброблювану ділянку чистою. За типом двигуна (привідного механізму) садова техніка для збирання листя поділяється на бензинову та електричну. Вони значно знижують трудовитрати і до того ж будуть корисні у господарстві не лише восени, а й протягом усього часу, а не лише дачного сезону. Що краще вибрати: електричні або бензинові повітродувки, враховуючи характеристики садової техніки, тип земельної ділянки та обсяг виконуваної роботи, - далі у матеріалі.

Навіщо потрібен садовий пилосос?

Сучасні садові пилососи - незамінна річ для догляду за прибудинковою територією з садом і складним ландшафтним дизайном. Стандартний набір функцій універсального пристрою включає:

 • збір листя на газонах та в саду;
 • змітання сухого снігу;
 • подрібнення листя для подальшого мульчування ґрунту (дод. функція);
 • прибирання виробничих цехів від пилу, стружки та тирси;
 • очищення важкодоступних місць біля кущів та огорож.

Види та особливості пилососів

За типом живлення виділяють 2 типи обладнання:

 • Бензинові - мають високу потужність, призначені для газонів площею від 500 до 2000 м.кв.
 • Електричні - працюють від мережі 220В, служать для збирання листя та іншого сміття на ділянках.

Бензинові садові пилососи: переваги та недоліки

Бензинові моделі мають необмежений запас ходу через відсутність шнура живлення. Завдяки цьому ними можна вільно маневрувати. Недоліком є генерація шуму під час роботи та вихлопних газів. Логічніше купити бензиновий садовий пилосос для прибирання широкої тераси або ділянки: ціни на агрегат високі, також він потребує ретельного і дуже витратного обслуговування, не екологічний. Крім того, він зовсім не легкий (важить близько 6-ти кг) - для прибирання невеликої прибудинкової території в цьому варіанті занадто багато «але».

Переваги та недоліки електричного садового пилососу

Є набагато доступнішими за попередній тип. Моделі з живленням від мережі - це економічна витрата та безпека використання. Техніка працює тихо, не забруднює навколишнє середовище, компактніше та легше, ніж повітродувка. З огляду на все це електричний садовий пилосос рекомендується власникам невеликих та середніх присадибних ділянок площею до 500 м.кв. Проводячи порівняння з бензиновим електричний варіант має меншу потужність. Це означає, що найкраще використовувати його на невеликих ділянках, заздалегідь подбавши про розетки та подовжувачі.

Найважливіші рекомендації при виборі садового пилососу

Крім типу приводу, при виборі повітродувки слід враховувати ще два ключові параметри: потужність двигуна і витрата повітря. Потужність двигуна впливає на ефективність та швидкість повітряного потоку. Важливо, що велика потужність техніки зазвичай пов'язані з високим енергоспоживанням. У свою чергу, параметр повітряного потоку найкраще адаптується до індивідуальних потреб. При швидкості потоку до 200 км/год повітродувка вловлює тільки легкі домішки та сухе листя. Якщо листя вологі, краще пилосос із потоком повітря 200-300 км/год. Для більш важких відходів, наприклад гілок, потрібна швидкість понад 300 км/год. Важливим є й обсяг витрати повітря. Чим він вищий, тим швидше виконується робота.

Підбиваючи підсумки

Переваги описаної вище садової техніки - ефективність, зручність, широка сфера застосування. Провівши порівняння садових пилососів можна дійти невтішного висновку, що з невеликих ділянок краще зупинитися на електричних моделях. Вони більш екологічні та комфортні у використанні. Бензинові будуть корисні на промислових майданчиках, оскільки швидше впораються зі своїми завданнями. Серед найпопулярніших і надійних виробників зі світовим ім'ям варто виділити бренди Husqvarna, Greenworks, Bosch, Black & Decker, Stiga, Oleo-Mac.

Читати українською

Сравнение электрических и бензиновых садовых пылесосов: что лучше выбрать

садовый пылесос

Садовый пылесос не зря получил столь «говорящее» название. Подобно привычному всем нам домашнему пылесосу, он способен не только направлять мощный воздушный поток на листья и мусор, но и всасывать их, мгновенно делая обрабатываемый участок чистым. По типу двигателя (приводного механизма) садовая техника для уборки листьев делится на бензиновые и электрические. Они значительно снижают трудозатраты и к тому же будут полезны в хозяйстве не только осенью, но и в течение всего времени, а не только дачного сезона. Что лучше выбрать: электрические или бензиновые воздуходувки, учитывая характеристики садовой техники, тип земельного участка и объем выполняемой работы, - далее в материале.

Зачем нужен садовый пылесос?

Современные садовые пылесосы - незаменимая вещь для ухода за придомовой территорией с садом и сложным ландшафтным дизайном. Стандартный набор функций универсального устройства включает:

 • сбор листьев на газонах и в саду;
 • сметание сухого снега;
 • измельчение листьев для дальнейшего мульчирования почвы (доп. функция);
 • уборка производственных цехов от пыли, стружки и опилок;
 • очистка труднодоступных мест возле кустов и заборов.

Виды и особенности пылесосов

По типу питания выделяют 2 типа оборудования:

 • Бензиновые - обладают высокой мощностью, предназначены для газонов площадью от 500 до 2000 м.кв.
 • Электрические - работают от сети 220В, служат для сбора листьев и другого мусора на участках.

Бензиновые садовые пылесосы: преимущества и недостатки

Бензиновые модели имеют неограниченный запас хода из-за отсутствия шнура питания. Благодаря этому ими можно свободно маневрировать. Недостатком является генерация шума во время работы и выхлопных газов. Логичнее всего купить бензиновый садовый пылесос для уборки широкой террасы или участка: цены на агрегат высокие, также он нуждается в тщательном и весьма затратном обслуживании, не экологичный. Кроме того, он совсем не легкий (весит порядка 6-ти кг) - для уборки небольшой придомовой территории в этом варианте слишком много «но».

Преимущества и недостатки электрического садового пылесоса

Являются намного доступнее предыдущего типа. Модели с питанием от сети - это экономичный расход и безопасность использования. Техника работает тихо, не загрязняет окружающую среду, компактнее и легче, чем воздуходувка. Учитывая все это, электрический садовый пылесос рекомендуется владельцам небольших и средних приусадебных участков площадью до 500 м.кв. Проводя сравнение с бензиновым, электрический вариант имеет меньшую мощность. Это значит, что лучше всего использовать его на небольших участках, заранее позаботившись о розетках и удлинителях.

Наиболее важные рекомендации при выборе садового пылесоса

Помимо типа привода, при выборе воздуходувки следует учитывать еще два ключевых параметра: мощность двигателя и расход воздуха. Мощность двигателя влияет на эффективность и скорость воздушного потока. Важно отметить, что большая мощность техники обычно связана с высоким энергопотреблением. В свою очередь параметр воздушного потока лучше всего адаптируется к индивидуальным потребностям. При скорости потока до 200 км/ч воздуходувка улавливает только легкие примеси и сухие листья. Если листья влажные, лучше пылесос с потоком воздуха 200-300 км/ч. Для более тяжелых отходов, например веток, требуется скорость более 300 км/ч. Немаловажен и объем расхода воздуха. Чем он выше, тем быстрее выполняется работа.

Подводя итоги

Достоинства описанной выше садовой техники - эффективность, удобство, широкая сфера применения. Проведя сравнение садовых пылесосов можно сделать вывод, что для небольших участков лучше остановиться на электрических моделях. Они более экологичные и комфортные в использовании. Бензиновые же будут полезны на промышленных площадках, так как быстрее справятся со своими задачами. Среди самых популярных и надежных производителей с мировым именем стоить выделить бренды Husqvarna, Greenworks, Bosch, Black&decker, Stiga, Oleo-Mac.

Метки: пилосос