Один за всіх: скільки техніки може замінити кухонний комбайн

Читать на русском

Мабуть, у кожної господині на кухні знайдеться техніка, яка покривається пилом вже не один рік. Вона була придбана, бо планувалося її інтенсивне використання. Але потім, в процесі готування, виявилося, що об’єм продуктів, який необхідно переробити, невеликий і не хочеться заради цього діставати блендер, м’ясорубку, міксер тощо. Потім доведеться мити пристрій, що займає час. Виробники це врахували та створили універсальний варіант — кухонний комбайн. Про його можливості поговоримо далі.

комбайн1

Переваги приладу

Усі моделі зовні дуже схожі. Вони складаються з двигуна, чаші та змінних насадок. Принцип дії однаковий: підготували продукти, вибрали необхідний режим, встановили відповідну насадку — і все. Решту машина зробить сама. У цьому її головна перевага: немає потреби діставати багато техніки. Варто лише змінити робочу зону. Крім цього є також інші переваги:

 1. Можливість працювати з різноманітною сировиною — від м’якої до твердої. Велика кількість програм та опцій разом із потужним двигуном вирішать кулінарне завдання будь-якого рівня складності: від замішування тіста, збивання до перемелювання зерен кави чи подрібнення м’яса.
 2. Економія місця. Техніка габаритна, але це єдиний пристрій із широким спектром можливостей. Щоб використовувати комбайн для кухні було зручно, слід розмістити його таким чином, щоб до нього був вільний доступ.
 3. Простота в обслуговуванні. Кількість функцій залежить від насадок, що йдуть у комплекті, розмірів чаші, потужності двигуна. Проте працювати з технікою нескладно. Достатньо встановити необхідну робочу зону (тертку, вінчик), покласти до ємності інгредієнти, запустити програму та дочекатися завершення процесу.

Після використання забруднені елементи потрібно помити, що дуже легко зробити.

Що замінює комбайн

Існує думка, що такий прилад на кухні не потрібен. Це марна трата коштів, бо половину тих функцій, що він вміє, виконує техніка, яка точно є в господарстві: м’ясорубка, міксер, блендер. Це так, але ними набагато зручніше користуватися, коли вони разом в одному корпусі. Купуючи комбайн, ви отримуєте:

 • Кавомолку — багатофункціональний пристрій здатний змолоти зерна не гірше за спеціалізований. Насадкою можна дробити горіхи.
 • Міксер. Збивання та змішування — основні вміння машини. Тому приготувати дитячу суміш чи створити красиву глазур можна одним натисканням кнопки. 
 • Блендер — теж одна з головних робочих зон приладу.
 • М’ясорубка — насадка допоможе швидко приготувати фарш із будь-якого виду м’яса, переробити продукти, необхідні для приготування котлет або інших страв.
 • Тертка — зручне доповнення, що полегшує нарізання салатів на велику компанію.
 • Тістоміс — легко зробить тісто потрібної консистенції.

Це далеко не всі вміння комбайна. Функціональні можливості сучасних моделей багаті. За їх допомогою можна суттєво економити час і зусилля, отримуючи задоволення від приготування їжі.

Читати українською

Один за всех: сколько техники может заменить кухонный комбайн

Пожалуй, у каждой хозяйки на кухне найдется техника, покрывающаяся пылью уже не один год. Она была приобретена, потому что планировалось ее интенсивное использование. Но потом, в процессе приготовления, оказалось, что объем продуктов, который необходимо переработать, невелик и не хочется ради этого доставать блендер, мясорубку, миксер и т.д. Затем придется мыть устройство, что занимает время. Производители это учли и создали универсальный вариант – кухонный комбайн. О его возможностях поговорим дальше.

комбайн1

Преимущества устройства

Все модели внешне очень похожи. Они состоят из двигателя, чаши и сменных насадок. Принцип действия одинаков: подготовили продукты, выбрали необходимый режим, установили соответствующую насадку — и все. Остальное машина сделает сама. В этом ее главное преимущество: нет необходимости доставать много техники. Стоит только сменить рабочую зону. Кроме этого, есть и другие преимущества:

 1. Возможность работать с разнообразным сырьем — от мягкого до твердого. Большое количество программ и опций вместе с мощным двигателем решат кулинарную задачу любого уровня сложности: от замешивания теста и взбивания до перемола зерен кофе или измельчения мяса.
 2. Экономия места. Техника габаритна, но это единственное устройство с широким спектром возможностей. Чтобы использовать комбайн для кухни было удобно, следует разместить его таким образом, чтобы к нему был свободный доступ.
 3. Простота в обслуживании. Количество функций зависит от идущих в комплекте насадок, размеров чаши, мощности двигателя. Однако работать с техникой несложно. Достаточно установить необходимую рабочий орган (терку, венчик), положить в емкость ингредиенты, запустить программу и дождаться завершения процесса.

После использования загрязненные элементы нужно помыть, что очень легко сделать.

Что заменяет комбайн

Существует мнение, что такой прибор на кухне не нужен. Это пустая трата средств, потому что половину тех функций, которые он умеет, выполняет техника, которая точно есть в хозяйстве: мясорубка, миксер, блендер. Это да, но ими гораздо удобнее пользоваться, когда они вместе в одном корпусе. При покупке комбайна вы получаете:

 • Кофемолку — многофункциональное устройство способно смолоть зерна не хуже специализированного. Насадкой можно дробить орехи.
 • Миксер. Взбивание и смешивание – основные умения машины. Поэтому приготовить детскую смесь или создать красивую глазурь можно одним нажатием кнопки.
 • Блендер — тоже один из главных рабочих органов прибора.
 • Мясорубка — насадка поможет быстро приготовить фарш из любого вида мяса, переработать продукты, необходимые для приготовления котлет или других блюд.
 • Терка — удобное дополнение, облегчающее нарезку салатов на крупную компанию.
 • Тестомесилка — легко сделает тесто нужной консистенции.

Это далеко не все умения комбайна. Функциональные возможности современных моделей богаты. С их помощью можно существенно экономить время и усилия, получая удовольствие от приготовления пищи.

Метки: кухонний комбайн