Неодимові лазери у косметології

Читать на русском

Використання лазерів поширене у різних косметологічних процедурах. Лазерні установки відрізняються за принципом впливу на організм людини і, відповідно, за напрямом застосування.
Найбільш поширені:

 

лазер2

Усі вони належать до групи про неабіляційних. Їх принцип дії ґрунтується на прогріванні глибоких шарів шкіри за допомогою світлових імпульсів. Імпульси лазерів поглинаються хромофорами шкіри – головним чином формами меланіну та гемоглобіну. Тим самим вони можуть руйнувати тканини-мішені. При цьому ні поверхня шкіри, ні навколишні тканини не ушкоджуються.
Лазери відрізняються довжиною хвилі, від якої залежить те, на яких тканинах найефективніша дія.

Де застосовуються неодимові лазери

Довжина хвилі неодимового лазера – від 532 до 1064 нм. Таким чином, він працює в інфрачервоному спектрі. Однією з основних особливостей цього апаратів є велика глибина проникнення променя – до 8 мм. Це дозволяє успішно застосовувати неодимові установки для таких процедур як:
видалення татуювань;
видалення перманентного макіяжу;
видалення пігментних плям;
лікування грибка нігтів;
карбоновий пілінг.
Додатковим ефектом застосування цього типу обладнання є ефект "неабіляційного омолодження". На відміну від абіляційних лазерів, фізіологічна дія яких заснована на нагріванні глибоких шарів тканини та інтенсивного випаровування води з них, у неодимових під час нагріву відбувається стимуляція вироблення природного колагену. Як результат шкіра стає більш пружною та підтягнутою.

У чому особливість застосування неодимових лазерів у косметології

лазер1

 1. Неодимові лазери не рекомендують використовувати для обробки темної, засмаглої шкіри. Побічним ефектом може бути зниження пігментації.
 2. Неодимовий лазер вважається одним із найбезпечніших, проте його потужність у (3-5 разів) перевищує потужність інших типів лазерів, наприклад, олександритового. Тому процедура обробки на цьому типі устаткування болючіша. І вимагає застосування спеціальних насадок, що охолоджують.
 3. Результат видалення татуажу чи пігментних плям стає помітним не відразу, а через 7-14 днів. Фактично під впливом лазера фарба тату або макіяжу розпадається на найдрібніші частки, які поступово виводяться з організму природним шляхом.

Читати українською

Неодимовые лазеры в косметологии

Использование лазеров широко распространено в различных косметологических процедурах. Лазерные установки отличаются по принципу воздействия на организм человека и, соответственно, по направлению применения.
Наиболее распространенные:

 • рубиновый лазер;
 • александритовый лазер;
 • диодный лазер;
 • александритовый;
 • неодимовый лазер.

 

лазер2

Все они относятся к группе так называемых неабиляционных. Их принцип действия основан на прогреве глубоких слоев кожи с помощью световых импульсов. Импульсы лазеров поглощаются хромофорами кожи - главным образом формами меланина и гемоглобина. Тем самым они могут разрушать ткани-мишени. При этом ни поверхность кожи, ни окружающие ткани не повреждаются.
Лазеры отличаются длиной волны, от которой зависит то, на каких тканях наиболее эффективно воздействие.

Где применяются неодимовые лазеры

Длина волны неодимового лазера - от 532 до 1064 нм. Таким образом он работает в инфракрасном спектре. Одной из основных особенностей этого типа аппаратов является большая глубина проникновения луча – до 8 мм. Это позволяет успешно применять неодимовые установки для таких процедур как:
удаление татуировок;
удаление перманентного макияжа;
удаление пигментных пятен;
лечение грибка ногтей;
карбоновый пилинг.
Дополнительных эффектом применения этого типа оборудования является эффект "неабиляционного омоложения". В отличие от абиляционных лазеров, физиологическое воздействие которых основано на нагреве глубоких слоев ткани и интенсивного испарения воды из них, у неодимовых во время нагрева происходит стимуляция выработки естественного коллагена. Как результат кожа становится более упругой и подтянутой.

В чем особенность применения неодимовых лазеров в косметологии

лазер1

 1. Неодимовые лазеры не рекомендуют использовать при обработки темной, загорелой кожи. Побочным эффектом может быть снижение пигментации.
 2. Неодимовый лазер считается одним из самых безопасных, однако его мощность в (3-5 раз) превышает мощность других типов лазеров, например, александритового. Поэтому процедура обработки на данном типе оборудования более болезненная. И требует применения специальных охлаждающих насадок.
 3. Результат удаления татуажа или пигментных пятен становится заметным не сразу, а через 7-14 дней. Фактически под воздействием лазера краска тату или макияжа распадается на мельчайшие частицы, которые постепенно выводятся из организма естественным путем.