Наші рекомендації: ланцюгова пилка – надійний помічник у саду та на будівництві

Читать на русском

Сьогодні ланцюгова пилка стала звичним та необхідним інструментом для більшості садівників та будівельників. На ринку України великий вибір цієї техніки від різних торгових марок і різних характеристик. Тому, хто вперше вибирає собі цей інструмент, не так просто розібратися у всьому різноманітті. Як і при виборі будь-якої іншої техніки, краще віддавати перевагу представникам перевірених брендів, таких, як, наприклад, пили ланцюгові Makita, які мають розгалужену мережу сервісних центрів та великий вибір моделей із різними характеристиками. Про останні і поговоримо далі.

elektricheskaya-tsepnaya-pila-makita

Області застосування та типи пилок

Для чого потрібна ланцюгова пилка:

 • Спил дерев;
 • Обрізання дерев;
 • Розпил дров;
 • Будівельні роботи.

Буває два типи ланцюгових пилок за типом приводу: бензинові та електричні. Останні можуть живитись від мережі або від акумулятора.

Ланцюгова електрична пилка простіша за конструкцією, ніж бензинова, не вимагає заправки, але, має необхідність через подовжувач підключатися до електромережі. Втім, цього недоліку позбавлена акумуляторна пилка. Але вона обмежена в часі роботи зарядом акумулятора.

Головна перевага електричної ланцюгової пилки – можливість роботи у закритому приміщенні. Вихлопні гази від бензинової пилки не дозволяють це робити з міркувань безпеки.

Основні переваги бензинової пилки – це автономність та велика потужність.

Особливості конструкції електричних ланцюгових пилок та рекомендації щодо вибору

Основні частини пили:

 • Двигун;
 • Редуктор;
 • Шина з ланцюгом;
 • Маслобак;
 • Система натягу ланцюга;
 • Аварійне гальмо;
 • Рукоятка з органами управління – кнопка із запобіжником.

За розташуванням двигуна електропили бувають двох типів:

Поперечне розташування. Зручні при розпилюванні. Пила коротша.

Поздовжнє. Пила вузька та довга. Їй зручно працювати у різних положеннях, зручна під час будівельних робіт.

У ланцюговій пилці різальним елементом є ланцюг, який ковзає по шині. Привід від двигуна на ланцюг передається через редуктор, який буває з металевими або пластмасовими шестернями. Для захисту двигуна передбачено спеціальну муфту розчеплення. Редуктор з металевими шестернями надійніший, але якщо відмовить муфта,а в дереві заклинить ланцюг, то двигун практично гарантовано згорить. У редукторі із пластиковими шестернями вони просто вийдуть з ладу. А це досить дешева деталь.

Механізми натягу бувають за допомогою гайки, що вимагає ключа, або за допомогою баранчика.

Звертайте увагу на довжину шини. Вона визначає товщину різу та відповідно дерева, яке ви зможете розпиляти. Оптимальними вважаються електропили з шиною 35 см або 40 см.

Другий показник – крок ланцюга. Він буває трьох розмірів. Найбільш універсальні ланцюги з кроком 3/8”.

 

Дві корисні функції електричної ланцюгової пилки

 1. Безпека - "Швидка зупинка". Якщо відпустити кнопку, двигун за інерцією продовжує обертатися, а ланцюг зупиняється миттєво.
 2. Плавний запуск. Обмежує струм у момент запуску пили та знижує навантаження на електричні ланцюги, що є актуальним у дачних умовах.

Читати по-українські

Наши рекомендации: цепная пила – надежный помощник в саду и на стройке

Сегодня цепная пила стала привычным и необходимым инструментом для большинства садоводов и строителей. На рынке Украины большой выбор этой техники с самыми разных торговых марок и различных характеристик. Тому, кто впервые выбирает себе этот инструмент, не так-то просто разобраться во всем многообразии. Как и при выборе любой другой техники, лучше отдавать предпочтение представителям проверенных брендов, таких, как например, пилы цепные Makita, которые имеют разветвленную сеть сервисных центров и большой выбор моделей с разными характеристиками. О последних и поговорим далее.

elektricheskaya-tsepnaya-pila-makita

Области применения и типы пил

Для чего нужна цепная пила:

 • Спил деревьев;
 • Обрезка деревьев;
 • Распил дров;
 • Строительные работы.

Бывает два типа цепных пил по типу привода: бензиновые и электрические. Последние могут питаться от сети или от аккумулятора.
Цепная электрическая пила проще по конструкции чем бензиновая, не требует заправки, но, имеет недостаток необходимость через удлинитель подключаться к электросети. Впрочем, этого недостатка лишены аккумуляторные пилы. Но, они ограничены во времени работы зарядом аккумулятора.
Главное преимущество электрической цепной пилы – возможность работы в закрытом помещении. Выхлопные газы от бензиновой пилы не позволяют это делать из соображений безопасности.
Основные преимущества бензиновой пилы – это автономность и большая мощность.

Особенности конструкции электрических цепных пил и рекомендации по выбору

Основные части пилы

 • Двигатель;
 • Редуктор;
 • Шина с цепью;
 • Маслобак;
 • Система натяжения цепи;
 • Аварийный тормоз;
 • Рукоятка с органами управления – кнопка с предохранителем.

По расположению двигателя электропилы бывают двух типов:
Поперечное расположение. Удобны при распиловке. Пила короче.
Продольное. Пила узкая и длинная. Ей удобно работать в различных положениях, удобна при строительных работах.
В цепной пиле режущим элементом является цепь, которая скользит по шине. Привод от двигателя на цепь передается через редуктор, который бывает с металлическими и пластмассовыми шестернями. Для защиты двигателя предусмотрена специальная муфта расцепления. Редуктор с металлическими шестернями более надежен, но если откажет муфта и в дереве заклинит цепь, то двигатель практически гарантированно сгорит. В редукторе с пластиковыми шестернями они просто выйдут из строя. А это достаточно дешевая деталь.
Механизмы натяжения бывают с помощью гайки, что требует ключа, или с помощью барашка.
Обращайте внимание на длину шины. Она определяет толщину реза и соответственно дерева, которое вы сможете распилить. Оптимальными считаются электропилы с шиной 35 см или 40 см.
Второй показатель – шаг цепи. Он бывает трех размеров. Наиболее универсальные цепи с шагом 3/8’’.

Две полезные функции электрической цепной пилы

 1. Безопасность – «Быстрая остановка». Если отпустить кнопку двигатель по инерции продолжает вращаться, а цепь останавливается мгновенно.
 2. Плавный пуск. Ограничивает ток в момент запуска пилы и снижает нагрузку на электрические цепи, что актуально в дачных условиях.
Метки: ланцюгова пила, цепная пила