На що слід звернути увагу при купівлі печі НВЧ

Читать на русском

Людство винайшло чимало технічних засобів, що полегшують роботу на кухні. Серед них багаторічним бестселером є мікрохвильові печі. На ринку України ці прилади представлені, як топових брендів, як, наприклад, https://comfy.ua/ мікрохвильовка бош, так і менш відомих фірм. Розібратися у всьому спектрі пропозицій непросто, тому ми акцентуємо увагу на важливі моменти, які потрібно враховувати при виборі мікрохвильової печі.

микроволновка2

Спосіб встановлення

Як і більшість сучасної кухонної техніки, мікрохвильові печі бувають двох типів:

 • окремо встановлені;
 • вбудовані.

Слід враховувати, що піч НВЧ не можна встановлювати поблизу джерел високих температур та пари – духовки та плити. Також не рекомендується встановлювати її на холодильник, головним чином через вібрацію під час роботи цього приладу. А також на прямих променях сонця.
При виборі вбудованої мікрохвильової печі слід звернути увагу на колір приладу, а також на напрям відчинення дверцят.

Функціональні можливості

На ринку представлені печі НВЧ з різними функціями. Традиційно вони поділяються на такі основні групи:

 1. Звичайна мікрохвильова піч, «соло» – найдешевший варіант, призначений тільки для розморожування підігріву пиши та розморожування продуктів;
 2. Печі з грилем (кварцовим, ТЕНовим або вугільним), яка дозволяє готувати м'ясо та овочі гриль. Як правило, ці прилади мають також розширені функції приготування страв за заданими програмами;
 3. Печі з конвекцією, яка завдяки вбудованому вентилятору забезпечує рівномірний розподіл температури в камері. Як правило, подібні мікрохвильові печі поєднують функцію НВЧ нагріву з випіканням або пароваркою.

Габарити та потужність

Зважайте на те, що в міру ускладнення доступних функцій збільшуються габарити та вага приладу. Якщо у найпростіших печей НВЧ це може бути 20 л, то об'єм печі з конвекцією може доходити і до 40 л.
Від потужності приладу залежить час приготування їжі. Крім того, працює правило: більше функцій – більша потужність. Звичайне нагрівання вимагає 400-800 Вт, гриль – до 1500 Вт. Всі мікрохвильові печі мають можливість регулювання рівня потужності.

Управління та додаткові функції

Як і більшість електричних кухонних помічників печі НВЧ бувають з двома типами управління: механічним і сенсорним (електронним). Також бувають варіанти з комбінованим керуванням, коли потужність регулюється поворотним перемикачем, а всі функції керуються сенсорною панеллю.
З корисних додаткових функцій, на які слід звернути увагу:

 • очищення камери пором (гідролітична);
 • видалення запаху;
 • функція блокування від дітей;
 • контроль через мобільний додаток.

Читати по-українські

На что следует обратить внимание при покупке печи СВЧ

Человечество изобрело немало технических средств, облегчающих работу на кухне. Среди них многолетним бестселлером являются микроволновые печи. На рынке Украины представлены эти приборы, как топовых брендов, как, например, https://comfy.ua/ микроволновка бош, так и менее известных фирм. Разобраться во всем спектре предложений непросто, поэтому мы акцентируем внимание в этой статье на важные моменты, которые нужно учитывать при выборе микроволновой печи.

микроволновка бош

Способ установки

Как и большинство современной кухонной техники, микроволновки бывают двух типов:

 • отдельно стоящие;
 • встроенные.

Следует учитывать, что печь СВЧ нельзя устанавливать вблизи источников высоких температур и пара – духовки и плиты. Также не рекомендуется устанавливать ее на холодильник, главным образом из-за вибрации при работе этого прибора. А также на прямых лучах солнца.
При выборе встраиваемой микроволновки следует обратить внимание на цвет прибора, а также на направление открывания дверцы.

Функциональные возможности

На рынке представлены печи СВЧ с самыми разными функциями. Традиционно они делятся на следующие основные группы:

 1. Обычная микроволновка, «соло» – самый дешевый вариант, предназначенный только для разморозки подогрева пиши и разморозки продуктов;
 2. Печь с грилем (кварцевым, ТЭНовым или угольным), которая позволяет готовить мясо и овощи гриль. Как правило, эти приборы обладают также расширенными функциями приготовления блюд по заданным программам;
 3. Печь с конвекцией, которая благодаря встроенному вентилятору обеспечивает равномерное распределение температуры в камере. Как правило, подобные микроволновки совмещают функцию СВЧ нагрева с выпеканием или пароваркой.

Габариты и мощность

Учитывайте, что по мере усложнения доступных функций увеличиваются габариты и вес прибора. Если у самых простых печей СВЧ – это может быть 20 л, то объем печи с конвекцией может доходить и до 40 л.
От мощности прибора зависит время приготовления пищи. Кроме того, работает правило: больше функций – больше мощность. Обычный нагрев требует 400-800 Вт, гриль – до 1500 Вт. Все микроволновки имеют возможность регулировки уровня мощности.

Управление и дополнительные функции

Как и большинства электрических кухонных помощников печи СВЧ бывают с двумя типами управления: механическим и сенсорным (электронным). Также бывают варианты с комбинированным управлением, когда мощность регулируется поворотным переключателем, а все функции управляются сенсорной панелью.
Из полезных дополнительных функций, на которые следует обратить внимание это:

 • очистка камеры паром (гидролитическая);
 • удаление запаха;
 • функция блокировки от детей;
 • контроль через мобильное приложение.
Метки: микроволновка бош