Неділя, 19 травня 2024 року

Мистецтво привернення уваги: актуальні вакансії для арбітражників трафіку

Читать на русском

арбитражник1

Арбітраж трафіку іноді називається головною, найприбутковішою інтернет-професією. Інакше його називають аффилиат-маркетингом. Арбітражник закуповує трафік на одному сорсі і перепродує його на інший за вищою ціною. Різниця в цінах купівлі та продажу – це прибуток арбітражника. При цьому арбітражнику ніхто не виділяє грошей на РК, він не штатний маркетолог: він витрачає свої кошти, щоби потенційно заробити більше. Ну, чи не заробити, як пощастить.

І природно, вважати, що це доброзичлива та легка професія, буде докорінно невірним. Арбітражник - це і маркетолог, і клоакер, і байєр, і копірайтер, і веб-дизайнер, і відеомонтажер, і креативник в одній особі. Він має вміти взагалі все, від роботи з тригерами аудиторії до створення коду. Розберемо, чого у 2024 році чекають від арбітражників трафіку, та як отримати позицію арбітражника у командах.

Ефективне використання соціальних медіа: як арбітражники трафіку створюють привабливі соціальні медіа-кампанії

Стародавня приказка говорить: «немає арбітражника без FB», і взялася вона, як ти розумієш, не з порожнього місця. Арбітражник і FB - як риба і вода, як комп'ютер і програмне забезпечення: одне надто важко уявити без іншого. Не дивно, що арбітражник робота найчастіше вимагає вміння поводитися з Facebook. Цією соцмережею користуються 3 мільярди людей, а її рекламний кабінет дозволяє з цих 3 мільярдів дістатися кожного залежно від захоплень, інтересів та особливостей.

Facebook дає найчистіший трафік, високий конверт і при цьому не вимагає надмірних грошових вкладень: принаймні в порівнянні з Google DV-360, при сумісності аудиторії, FB ще здається дешевим сорсом.

Арбітражник має вміти лити не лише на білі, а й на сірі ніші. Для цього він використовує клоаки на кшталт IM KLO або вбудованого в Keitaro софту, створює облікові записи через ботів і ПЗ, працює з прогріванням кінгів, відбілює креоси, щоб їх пропустили. Надалі він приготовлений до блокувань і знає, як запустити кілька різних РК з одного БМа навіть після втрати трасту.

Інструменти та технології для візуального маркетингу: які інноваційні рішення арбітражники використовують для привернення уваги

Ми думаємо, тобі не потрібні жодні пруфи на користь того, чому картинки конвертують краще за будь-який голий текст. І природно, що насамперед арбітражники думають над зображеннями.

Підходів до створення картинок безліч, вибирай не хочу. Арбітраж у цьому плані не змінився з того часу, як у мережі взагалі з'явилися пуші, попси та прероли. Як і раніше, все залежить від вертикалі.

Однак одне нововведення справді є. По-перше, зараз ніхто вже не використовує стокові картинки з Інтернету: це зашквар, вони не працюють. Ісходники шукають або на схожих офферах, або через спаї, або з інших сорс, де оффер представлений у дії. Важливо, щоб картинка була пов'язана з оффером. Бажано, щоб на ній були люди, і бажано, щоб ув'язнена вона була під емоції. Краще показати щасливого гемблера, ніж просто гемблера із пачкою грошей у руках.

Секрети успішних заголовків та описів: як арбітражники трафіку створюють переконливі рекламні повідомлення

Візуал важливий, текст теж. І арбітражник після розробки візуальної складової завжди працює над текстом. Головне, що від тексту потрібно — потрапити на болі ЦА і закликати до дії, пограти з емоціями. Наприклад, в адалт-дейтинг можна зімітувати повідомлення від дівчини з текстом «пограємо? ~» — і це вже привабить куди більше користувачів, ніж будь-який заголовок на кшталт «секс-знайомства від 18 до 30». Тому що у першому повідомленні є заклик до дії та пряме звернення до читача, а у другому — ні.

Мобільний трафік: як арбітражники оптимізують кампанії для привернення уваги аудиторії на мобільних пристроях

Аудиторія мобільних пристроїв загалом становить 4 з половиною мільярди людей із 8 мільярдів, що нині проживають на землі. Арбітражник, який упускає таку аудиторію, немає права називатися арбітражником. Щоб нормально проливати на мобілки, потрібно вміти дві речі:

  • Закуповувати рекламу в мобільних рекламних мережах;
  • Оптимізувати свій приленд під мобільні пристрої.

Почати варто хоча б із першого. Знайди будь-яку рекламну мережу, наприклад AdColony, і навчися проливати з неї. Рекламна мережа показує рекламу в мільйонах умовно-безкоштовних програм, упускати сорс такої потужності було б злочинно.

Користувачі люто ненавидять, коли приленд на їхній мобілці показується так, як мав би на робочому столі. Зважай на співвідношення сторін та юзабіліті мобільних платформ, зроби так, щоб сайтом було нормально користуватися з телефону. Аудиторія це оцінить, а реклама скаже тобі спасибі і виплатить гроші за трафік.

Мистецтво відеореклами: як арбітражники створюють привабливі відео, щоб привернути увагу цільової аудиторії

Прероли, построли та інше — один із найкращих рекламних сорсів. Відеореклама конвертує ще краще, ніж рекламні банери або умовні пуші. Щоб створювати їх, арбітражники лізуть на форуми, спай-сервіси, порносайти, шукають стриму з грою у казики. Далі у справу вступають магічні інструменти: відеорекордери та відеоредактори. Арбітражник записує цікаві для нього фрагменти і за допомогою відеоредактора підправляє їх під свою РК.

Психологія уваги: як арбітражники враховують психологічні аспекти для ефективного привернення уваги користувачів

Гроші, секс, щастя, азарт, халява. П'ять стовпів арбітражу трафіку у всіх сірих, тобто найприбутковіших вертикалях. Арбітражники просто звертаються до цих п'яти тригерів, попутно зачіпаючи біль аудиторії, щоб їхній креос краще сконвертував. Тут немає жодної магії. Головне — наскільки добре арбітражнику це вдалося.

Читати українською

Искусство привлечения внимания: актуальные вакансии для арбитражников трафика

арбитражник1

Арбитраж трафика иногда называется главной, самой прибыльной интернет-профессией. Иначе же его называют аффилиат-маркетингом. Арбитражник закупает трафик на одном сорсе и перепродает его на другой по более высокой цене. Разница в ценах покупки и продажи — это прибыль арбитражника. При этом арбитражнику никто не выделяет денег на РК, он не штатный маркетолог: он тратит свои средства, чтобы потенциально заработать больше. Ну, или не заработать, тут как повезет. 

И естественно, считать, что это дружелюбная и легкая профессия, будет в корне неверным. Арбитражник — это и маркетолог, и клоакер, и байер, и копирайтер, и веб-дизайнер, и видеомонтажер, и креативщик в одном лице. Он должен уметь вообще все, от работы с триггерами аудитории до создания кода. Разберем, чего в 2024 году ждут от арбитражников трафика, и как получить позицию арбитражника в командах. 

 

Эффективное использование социальных медиа: как арбитражники трафика создают привлекательные социальные медиа-кампании

Древняя поговорка гласит: «нет арбитражника без FB», и взялась она, как ты понимаешь, не с пустого места. Арбитражник и FB — как рыба и вода, как компьютер и ПО: одно слишком трудно представить без другого. Неудивительно, что арбитражник работа чаще всего требует умения обращаться с Facebook. Этой соцсетью пользуются 3 миллиарда человек, а ее рекламный кабинет позволяет из этих 3 миллиардов добраться до каждого в зависимости от увлечений, интересов и особенностей.

Facebook дает чистейший трафик, высокий конверт и при этом не требует чрезмерных денежных вложений: во всяком случае, в сравнении с Google DV-360, при сопоставимости аудитории, FB еще кажется дешевым сорсом. 

Арбитражник должен уметь лить не только на белые, но и на серые ниши. Для этого он использует клоаки наподобие IM KLO или встроенного в Keitaro софта, создает аккаунты через ботов и ПО, работает с прогревом кингов, отбеливает креосы, чтобы их пропустили. В дальнейшем он приготовлен к блокировкам и знает, как запустить несколько разных РК с одного БМа даже после потери траста.

 

Инструменты и технологии для визуального маркетинга: какие инновационные решения арбитражники используют для привлечения внимания

Мы думаем, тебе не нужны никакие пруфы в пользу того, почему картинки конвертят лучше любого голого текста. И естественно, что первым делом арбитражники думают над изображениями.

Подходов к созданию картинок великое множество, выбирай не хочу. Арбитраж в этом плане не изменился с тех пор, как в сети вообще появились пуши, попсы и прероллы. Как и раньше, все зависит от вертикали.

Однако одно нововведение действительно есть. Во-первых, сейчас никто уже не использует стоковые картинки из интернета: это зашквар, они не работают. Исходники ищут либо на похожих офферах, либо через спаи, либо с других сорсов, где оффер представлен в действии. Принципиально, чтобы картинка была прямо связана с оффером. Желательно, чтобы на ней были люди, и желательно, чтобы заточена она была под эмоции. Лучше показать счастливого гемблера, чем просто гемблера с пачкой денег в руках.

 

Секреты успешных заголовков и описаний: как арбитражники трафика создают убедительные рекламные сообщения

Визуал важен, текст — тоже. И арбитражник после разработки визуальной составляющей всегда работает над текстом. Главное, что от текста требуется — попасть по болям ЦА и призвать к действию, поиграть с эмоциями. Например, в адалт-дейтинге можно сымитировать сообщение от девушки с текстом «поиграем?~» — и это уже привлечет куда больше юзеров, чем любой заголовок по типу «секс-знакомства от 18 до 30». Потому что в первом сообщении есть призыв к действию и прямое обращение к читателю, а во втором — нет.

 

Мобильный трафик: как арбитражники оптимизируют кампании для привлечения внимания аудитории на мобильных устройствах

Аудитория мобильных устройств в целом составляет 4 с половиной миллиарда человек из ныне проживающих 8 миллиардов на земле. Арбитражник, который упускает такую аудиторию, не имеет права называться арбитражником. Чтобы нормально проливать на мобилки, нужно уметь две вещи:

  • Закупать рекламу в мобильных рекламных сетях;
  • Оптимизировать свой приленд под мобильные устройства.

Начать стоит хотя бы с первого. Найди любую рекламную сеть, например, AdColony, и научись проливать с нее. Рекламная сеть показывает рекламу в миллионах условно-бесплатных приложений, упускать сорс такой мощности было бы преступно.

Пользователи люто ненавидят, когда приленд на их мобилке показывается так, как должен бы на десктопе. Учитывай соотношение сторон и юзабилити мобильных платформ, сделай так, чтобы сайтом было нормально пользоваться с телефона. Аудитория это оценит, а рекл скажет тебе спасибо и выплатит деньги за трафик.

 

Искусство видеорекламы: как арбитражники создают привлекательные видео, чтобы привлечь внимание целевой аудитории

Прероллы, построллы и прочее — один из лучших рекламных сорсов. Видеореклама конвертит еще лучше, чем рекламные баннеры или условные пуши. Чтобы создавать их, арбитражники лезут на форумы, спай-сервисы, порносайты, ищут стримы с игрой в казики. Далее в дело вступают магические инструменты: видеорекордеры и видеоредакторы. Арбитражник записывает интересующие его фрагменты и с помощью видеоредактора подправляет их под свою РК.

 

Психология внимания: как арбитражники учитывают психологические аспекты для эффективного привлечения внимания пользователей

Деньги, секс, счастье, азарт, халява. Пять столпов арбитража трафика во всех серых, то есть самых прибыльных, вертикалях. Арбитражники просто обращаются к этим пяти триггерам, попутно задевая боли аудитории, чтобы их креос лучше сконвертил. Тут нет никакой магии. Главное — то, насколько хорошо арбитражнику это удалось.

ПОПУЛЯРНЕ

Архів новин
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Контакти

Столярова, 1, Дніпро, Україна, 49038

mail@dv-gazeta.info

© Останні новини Дніпра та України за сьогодні. Онлайн трансляції, фото та відео репортажі на сайті Днепр вечерний. Всі права захищені.