Каблучки для заручин – символ традиції та романтики

Читать на русском

Каблучки – одні із найпопулярніших ювелірних виробів. Вони можуть бути модною статусною прикрасою або нести певне романтичне навантаження. Найчастіше це обручки та каблучки для заручин. Поговоримо про останні.
Заручини – це звичай, коли пара офіційно повідомляє про намір одружитися. Зазвичай вона відбувається після того, як юнак зробив пропозицію своєї коханої, і вона її прийняла. Важливим атрибутом обряду є каблучки для заручин, якими обмінюється пара.
Взагалі заручини зародилися ще за часів Стародавнього Риму. Тоді цей обряд завершував угоду між майбутнім подружжям та їхніми сім'ями щодо посагу та інших умов шлюбу. У християнській культурі заручини набули релігійного значення. Вже в середні віки заручини стали більш церковним обрядом, мабуть, тоді й зародилася традиція обміну каблучками в присутності священика.
Зараз звичай заручин став менш формальним, більш сімейним, але анітрохи не втратив своєї романтичності. Навпаки.

помолвочное кольцо

Особливості каблучки для заручин

Часто саме за появою каблучки на безіменному пальці дівчини оточуючі дізнаються про майбутню подію. Тому такій каблучці приділяється особлива роль.

  1. Каблучки для заручин відрізняються від обручок більш вишуканим складним дизайном.
  2. Як правило, ці каблучки більші. Їхнє завдання привернути увагу. Вони можуть мати великі та яскраві центральні камені, вінці, деталі у вигляді пелюсток тощо.
  3. В якості матеріалу каблучки для заручин може використовуватися не тільки золото, але і платина, діаманти та інші дорогоцінні та напівдорогоцінні камені. Але може бути варіант і більш доступних матеріалів, таких, як наприклад, срібло.

Важливий момент

При виборі каблучки для заручин слід подумати про те, як воно буде носитися після весілля. Класичний етикет свідчить, що каблучка поступається своїм місцем обручці і переміщається на середній палець тієї ж правої руки (або лівої для католицького віросповідання), або на лівий безіменний. В цьому випадку воно може бути абсолютно довільного дизайну та розміру.
У той же час сучасна мода цілком допускає носіння каблучок для заручин і обручок на одному пальці. У цьому випадку слід заздалегідь подумати про їхню сполучність.

  • Обидві повинні бути в одному стилі і мати схожу форму обідка.
  • Можна поєднувати два вузькі обідки або широкий і вузький. Дві широкі каблучки будуть виглядати незграбно.
  • Якщо каблучка для заручин з діамантом, воно гармонійно виглядатиме в парі з обручкою з доріжкою каменів.

Нерідко наречений і наречена відразу вибирають каблучки з весільних наборів, в яких заручні вже підібрані в пару з обручками.

Читати по-українські

Помолвочные кольца – символ традиции и романтики

Кольца – одни из самых популярных ювелирных изделий. Они могут быть модным статусным украшением или же нести определенную романтическую нагрузку. Наиболее часто это обручальные и помолвочные. Поговорим о последних.
Помолвка – это обычай, когда пара официально объявляет о намерении пожениться. Обычно она происходит после того, как молодой человек сделал предложение своей любимой, и она его приняла. Важным атрибутом обряда являются помолвочные кольца, которыми обменивается пара.

Вообще помолвка зародилась еще во времена Древнего Рима. Тогда этот обряд завершал сделку между будущими супругами и их семьями относительно приданного и других условий брака. В христианской культуре помолвка приобрела религиозное значение. Уже в средние века помолвка стала более церковным обрядом, по-видимому, тогда и зародилась традиция обмена кольцами в присутствии священника.
Сейчас обычай помолвки стал менее формальным, более семейным, но тем не менее нисколько не утратил своей романтичности. Напротив.

помолвочное кольцо

Особенности помолвочного кольца

Часто именно по появлению помолвочного кольца на безымянном пальце девушки окружающие узнают о предстоящем событии. Поэтому такому кольцу отводится особая роль.
Помолвочные кольца отличаются от обручальных более изысканным сложным дизайном.
Как правило, эти кольца более крупные. Их задача привлечь внимание. Они могут иметь большие и яркие центральные камни, венцы, детали в виде лепестков и т.п.
В качестве материала помолвочного кольца может использоваться не только золото, но и платина, бриллианты и другие драгоценные и полудрагоценные камни. Но может быть вариант и из более доступных материалов, таких, как например, серебро.

Важный момент

При выборе помолвочного кольца следует подумать о том, как оно будет носится после свадьбы. Классический этикет гласит, что помолвочное кольцо уступает свое место обручальному и перемещается на средний палец той же правой руки (или левой для католического вероисповедания), либо на левый безымянный. В этом случае оно может быть совершенно произвольного дизайна и размера.
В то же время современная мода вполне допускает ношение помолвочного и обручального кольца на одном пальце. В этом случае следует заранее подумать о их сочетаемости.
Оба кольца должны быть в одном стиле и иметь схожую форму ободка.
Можно сочетать два узких ободка или же широкий и узкий. Два широких кольца будут смотреться аляповато.
Если помолвочное кольцо с бриллиантом, то оно будет гармонично смотреться в паре с обручальным с дорожкой камней.
Нередко жених и невеста сразу выбирают кольца из наборов свадебных, в которых помолвочные уже подобраны в пару с обручальными.

Метки: каблучки для заручин, помолвочные кольца