Гештальт-терапія: кому потрібна і як працює

 

Читать на русском

У нашому буремному світі бурхливі емоції, переживання та неврози, на жаль, стали банальним явищем. Не завжди вдається впоратися з ними самостійно і доводиться звертатися за допомогою спеціаліста-психотерапевта. Тим більше, що ця практика вже досить поширилася серед українців. Однією з методик надання психотерапевтичної допомоги є гештальт-терапія . Що це таке гештальт терапія,і в яких випадках добре діє, розкажемо далі.

гештальт

Що таке гештальт-терапія

Цей метод відносно молодий – народився на початку 1950-х у США. Але вже міцно посів своє місце серед інших психотерапевтичних практик у всьому світі.
Gestalt перекладається як "цілісний, закінчений, сформований образ". Завдання гештальт-терапії – допомогти людині набути цілісності у почуттях, переживаннях і діях. Відновити його цілісний контакт із навколишнім світом. Вираз «незакритий гештальт» зараз досить часто можна почути і з екранів телевізорів та побачити у публікаціях у Мережі.
Бажання завершеності – перманентна властивість людського розуму. Воно переслідує нас у всьому, починаючи від вимитого посуду та закінченої роботи до прочитаної книги та відданих боргів. Незавершена ситуація, недоведена до логічного завершення, буде постійно нагадувати про себе, створювати дискомфорт. Людина знову і знову проходитиме її подумки або відтворюватиме у реальному житты. Знову і знову потрапляючи до цієї пастки. Така ситуація, образ, життєвий персонаж і є незакритим гештальтом. Зрештою він може призвести до нервового зриву чи психічного захворювання. Допомогти вирватися з хибного кола допомагає гештальт-терапевт.

гештальт3

З якими проблемами приходять до гештальт-терапевта

Велике горе, пережити яке самостійно людина не може;
Боязнь змін, особливо кардинальних, невпевненість у собі;
Проблема батьків та дітей – зрозуміти та стати на позицію протилежної сторони;
Труднощі у спілкуванні з іншими людьми;
Туга, апатія, нудьга та почуття безглуздості свого існування за об'єктивної наявності всіх благ.
Це лише невелика основна частина проблем, які вирішуються за допомогою цього методу. Гештальт-терапевт допомагає людині завершити ситуації та позбутися їх тиску, створюваного емоціями, переживаннями та почуттями, які не були завершені або виражені в минулому.

гештальт 2

На чому побудовані сеанси гештальт-терапії

Основним способом роботи терапевта є діалог. Обов'язковий принцип цього - клієнт і терапевт повинні чути одне одного. Він заснований на розумінні людини, як цілісної, нерозривної особистості та її оточення.
Існує безліч технік. Частина грунтується на ігровому підході, на творчих завданнях. Є методики, спрямовані на те, щоб повернути людину з переживань минулого до сьогодення, щоб вона взяла відповідальність за свої емоції та вчинки тут і зараз. А також на встановлення цілісності між емоціями та тілесними проявами.
Для вирішення деяких проблем достатньо кількох сеансів, деякі вимагають лікування протягом 1-2 років.

 

Читати по-українські

Гештальт-терапия: кому нужна и как работает

В нашем беспокойном мире бурные эмоции, переживания и неврозы, увы, стали банальным явлением. Не всегда удается справиться с ними самостоятельно и приходится обращаться к помощи специалиста-психотерапевта. Тем более, что эта практика уже достаточно широко распространилась среди украинцев. Одной из методик оказания психотерапевтической помощи является гештальт терапия. Что это такое и в каких случаях хорошо действует расскажем далее.

гештальт

Что такое гештальт-терапия

Этот метод относительно молод – родился в начале 1950-х в США. Но, уже прочно занял свое место среди других психотерапевтических практик во всем мире.
Gestalt переводится как “цельный, законченный, сформированный образ”. Задача гештальт-терапии – помочь человеку обрести целостность в чувствах, переживаниях и действиях. Восстановить его целостный контакт с окружающим миром. Выражение «незакрытый гештальт» сейчас достаточно часто можно услышать и с экранов телевизоров и увидеть в публикациях в Сети.
Желание завершенности – перманентное свойство человеческого разума. Оно преследует нас во всем, начиная от вымытой посуды и законченной работы до прочитанной книги и отданных долгах. Незавершенная ситуация, недоведенная до логического завершения будет постоянно напоминать о себе, создавать дискомфорт. Человек вновь и вновь будет проходить ее мысленно или воссоздавать в реальности. Вновь и вновь попадая в эту ловушку. Такая ситуация, образ, жизненный персонаж и есть незакрытый гештальт. В конце концов он может привести к нервному срыву или психическому заболеванию. Помочь вырваться из порочного круга помогает гештальт терапевт.

гештальт3

С какими проблемами приходят к гештальт-терапевту

Большое горе, пережить которое самостоятельно человек не может;
Боязнь перемен, особенно кардинальных, неуверенность в себе;
Проблема родителей и детей – понять и стать на позицию противоположной стороны;
Трудности в общении с другими людьми;
Тоска, апатия, скука и чувство бессмысленности своего существования при объективном наличии всех благ.
Это только небольшая основная часть проблем, решаемых с помощью этого метода. Гештальт-терапевт помогает человеку завершить ситуации и избавиться от их давления, создаваемого эмоциями, переживаниями и чувствами, которые не были завершены или выражены в прошлом.

гештальт 2

На чем построены сеансы гештальт-терапии

Основным методом работы терапевта является диалог. Обязательный принцип этого метода - клиент и терапевт должны слышать друг друга. Он основан на понимании человека, как целостностной, неразрывной личности и ее окружения.
Существует множество техник. Часть из них основана на игровом подходе, на творческих заданиях. Есть методики, направленные на то, чтобы вернуть человека из переживаний прошлого в настоящий момент, чтобы он взял ответственность за свои эмоции и поступки здесь и сейчас. А также на установление целостности между эмоциями и телесными проявлениями.
Для решения некоторых проблем достаточно пары сеансов, некоторые требуют лечения на протяжении 1-2 лет.