Неділя, 21 квітня 2024 року

Блокчейн – технологія сьогодення, здатна змінити майбутнє

Читать на русском

Останнім часом наш лексикон поповнюється новими словами, пов'язаними з цифровими технологіями – біткоін, NFT, блокчейн. Останній, як правило, пов'язують із криптовалютами. Тим часом блокчейн - це технологія, сфери застосування якої лежить далеко за межами цифрових фінансів, і здатна радикально змінити багато усталених парадигм сучасного світу. Освоєння її може стати конкурентною перевагою і для бізнесу та для кожної конкретної людини.
- Обізнаність та вміння користуватися сучасними технологіями, розуміння принципів роботи децентралізованих фінансів та широке використання цих знань — запорука забезпечення успішного, сучасного та сталого розвитку України, та кожного її громадянина!– говорить директор Інституту розвитку блокчейн технологій Євген Руденко.
Розберемося докладніше.

блокчейн1

Що таке блокчейн

Блокчейн – це технологія організації цифрової децентралізованої бази даних. Вже в самій її назві є пояснення ідеї побудови. Це система блоків, у кожному з яких записана певна інформація про операцію у спільній мережі. Коли блок записуються, він шифрується криптографічним методом і отримує код (хеш), який вводиться в заголовок наступного блоку і шифрується разом з інформацією з нового блоку. Таким чином утворюється ланцюжок (chain) блоків, який забезпечує незмінність даних, що вносяться в реєстр. Жоден із блоків не можна змінити, не порушивши ланцюжок. У цьому одна з основних відмінностей блокчейна від звичайних баз даних, які дозволяють видаляти та перезаписувати інформацію.

схема_блокчейна

Основні властивості блокчейну

Сама поява цієї технології була пов'язана з прагненням позбутися посередників – третіх осіб під час здійснення операцій між людьми та перекласти питання взаємної довіри в угоді на автоматичну мережу.

 1. Децентралізація. У мережі блокчейну немає єдиного місця зберігання даних, вони розподілені між учасниками. І немає єдиного центру контролю та ухвалення рішення. Учасники мережі є рівноправними.
 2. Незмінність інформації. Як ми вже говорили раніше, жоден учасник не може втрутитись у транзакцію після її внесення до блоку. Якщо запис містить помилку, то для його виправлення необхідно додати новий запис-блок. У мережі буде відображено обидві транзакції.
 3. Консенсус. У блокчейні діє встановлений набір правил, за допомогою яких учасники схвалюють транзакції.

Де вже застосовується блокчейн

Крім широко відомого використання цієї технології, як основи існування криптовалют є ще маса сфер, в яких блокчейн вже прижився:

 • фінансові операції, зокрема інвестиції;
 • реєстри, що вимагають реєстрації та верифікації;
 • автоматизація виконання контрактів;
 • відстеження поставок та чистоти походження товарів;
 • безпечний розподілений документообіг;
 • угоди з нерухомістю;
 • страхування;
 • чесне голосування;
 • освіта;
 • блокчейн-ігри;
 • NFT, або невзаємозамінні токени, як підтвердження справжності предмета мистецтва;
 • Інтернет речей.

Практично постійно з'являються нові сфери застосування цієї технології. Можливо, і ви знайдете своє місце в цьому новому світі, що змінюється.

Читати українською

Блокчейн – технология настоящего, способная изменить будущее

В последнее время наш лексикон пополняется новыми словами, связанными с цифровыми технологиями – биткоин, NFT, блокчейн. Последний, как правило, связывают с криптовалютами. Между тем блокчейн – это технология, сферы применения которой лежат далеко за пределами цифровых финансов, и способны радикально поменять многие устоявшиеся парадигмы современного мира. Освоение ее может стать конкурентным преимуществом и для бизнеса и для каждого конкретного человека.
- Осведомленность и умение пользоваться современными технологиями, понимание принципов работы децентрализованных финансов и широкое использование этих знаний - залог успешного, современного и устойчивого развития Украины и каждого ее гражданина! – говорит директор Института развития блокчейн технологий Евгений Руденко.
Разберемся подробнее.

блокчейн1

Что такое блокчейн

Блокчейн – это технология организации цифровой децентрализованной базы данных. Уже в самом ее названии присутствует пояснение идеи построения. Это система блоков, в каждом из которых записана определенная информация об операции в общей сети. Когда блок записыватся, он шифруется криптографическим методом и получает код (хеш), который вводится в заголовок следующего блока и шифруется вместе с информацией уже из нового блока. Таким образом образуется цепочка (chain) блоков, которая обеспечивает неизменность вносимых в реестр данных. Ни один из блоков нельзя изменить, не нарушив цепочку. В этом одно из основных отличий блокчейна от обычных баз данных, которые позволяют удалять и перезаписывать информацию.

схема_блокчейна

Основные свойства блокчейна

Само появление этой технологии было связано со стремлением избавиться от посредников – третьих лиц при совершении операций между людьми и переложить вопрос взаимного доверия в сделке на автоматическую сеть.

 1. Децентрализация. В сети блокчейна нет единого места хранения данных, они распределены между участниками. И нет единого центра контроля и принятия решения. Участники сети равноправны.
 2. Неизменность информации. Как мы уже говорили ранее, ни один участник не может вмешаться в транзакцию после ее внесения в блок. Если запись содержит ошибку, то для ее исправления необходимо добавить новую запись-блок. В сети будут отображены обе транзакции.
 3. Консенсус. В блокчейн действует предустановленный набор правил, с помощью которых участники одобряют транзакции.

Где уже применяется блокчейн

Кроме широко известного использования этой технологии, как основы существования криптовалют, есть еще масса сфер, в которых блокчейн уже прижился:

 • финансовые операции, в том числе инвестиции;
 • реестры, требующие регистрации и верификации;
 • автоматизация исполнения контрактов;
 • отслеживание поставок и чистоты происхождения товаров;
 • безопасный распределенный документооборот;
 • сделки с недвижимостью;
 • страхование;
 • честное голосование;
 • образование;
 • блокчейн-игры;
 • NFT, или невзаимозаменяемые токены, как средство подтверждения подлинности предмета искусства.
 • интернет вещей.

Практически постоянно появляются новые области применения этой технологии. Возможно, и вы найдете свое место в этом новом меняющемся мире.

ПОПУЛЯРНЕ

Архів новин
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Контакти

Столярова, 1, Дніпро, Україна, 49038

mail@dv-gazeta.info

© Останні новини Дніпра та України за сьогодні. Онлайн трансляції, фото та відео репортажі на сайті Днепр вечерний. Всі права захищені.