Аварійна служба водоканалу Києва – допомога у будь-який час

Читать на русском

Одним із основних джерел комунальних проблем у будинку є сантехнічне обладнання. Навіть за якісно виконаних будівельних робіт рано чи пізно елементи сантехніки виходять з ладу або починають давати збої. Особливо це стосується каналізаційних систем, робота яких значною мірою схильна до впливу людського фактора.
У більшості випадків самостійно усунути проблему неможливо, до того ж проблеми з сантехнікою часто мають характер аварій, і тоді на допомогу приходить аварійна служба водоканалу Києва.

470331_eba47c2987d44aaeb1f107e2dd0bbb73~mv2

 

Чому виникають проблеми з каналізацією

Каналізаційні системи в будинках і на вулицях схильні до двох основних типів порушень роботи – закупорки та протікання. Джерелами походження цих проблем є:

 • Порушення правил експлуатації - скидання, зливання в каналізацію предметів та сумішей, що викликають закупорку труб;
 • Заростання прохідного перерізу труб через жирові відкладення, замулювання;
 • Руйнування труб або колодязів через старіння або механічне пошкодження від зовнішнього впливу;
 • Порушення геометрії каналізаційної системи через просідання ґрунту або зсуву опорних елементів у процесі ремонту, що викликає зміну швидкості потоку рідини в трубах та накопичення відкладень у місцях вигинів;
 • Неправильна геометрія каналізаційної системи, закладена при проектуванні чи будівництві, що також призводить до неправильного функціонування системи та утворення відкладень.

Чим може допомогти аварійна служба водоканалу

Основне завдання аварійної служби водоканалу швидко усунути аварію та відновити працездатність каналізації та водопроводу, крім того, вона може виконувати профілактичні роботи з підтримки сантехнічних систем та недопущення аварійних ситуацій.
У професійних фірм, таких як, наприклад, "МонтажТехСервіс", в арсеналі є великий спектр сучасного обладнання. Це дозволяє застосовувати різні способи усунення проблем, залежно від конкретних ситуацій. А виїзд бригади професіоналів-сантехніків можливий цілодобово.
Наприклад, для внутрішньобудинкової (квартирної) каналізації це можуть бути такі роботи як:

 • Механічна прочистка (на діаметрах від 50 до 100);
 • Прочищення стояків;
 • Очищення жироуловлювачів;
 • Відкачування рідини, що пролилася, пилососом.

Для зовнішніх каналізаційних систем крім механічного прочищення можливе гідродинамічне, а також чистка колодязів і відкачування мулу.

Читати українською

Аварийная служба водоканала Киева – помощь в любое время

Одним из основных источников коммунальных проблем в доме является сантехническое оборудование. Даже при качественно выполненных строительных работах рано или поздно элементы сантехники выходят из строя или начинают давать сбои. В особенности это касается канализационных систем, работа которых в значительной мере подвержена воздействию человеческого фактора.
В большинстве случаев самостоятельно устранить проблему не возможно, к тому же проблемы с сантехникой зачастую носят характер аварий, и тогда на помощь приходит аварийная служба водоканала Киева.

470331_eba47c2987d44aaeb1f107e2dd0bbb73~mv2

Почему возникают проблемы с канализацией

Канализационные системы в домах и на улицах подвержены двум основным типам нарушений работы – закупорке и протечке. Источниками происхождения этих проблем являются:

 • Нарушение правил эксплуатации - сброс, слив в канализацию предметов и смесей, которые вызывают закупорку труб;
 • Зарастание проходного сечения труб из-за жировых отложений, заиливание;
 • Разрушение труб или колодцев из-за старения или механического повреждения от внешнего воздействия;
 • Нарушение геометрии канализационной системы из-за просадки почвы или сдвига опорных элементов в процессе ремонта, что вызывает изменение скорости потока жидкости в трубах и накопление отложений в местах изгибов;
 • Неправильная геометрия канализационной системы, заложенная при проектировании или строительстве, что также приводит к неправильному функционированию системы и образованию отложений.

Чем может помочь аварийная служба водоканала

Основная задача аварийной службы водоканала быстро устранить аварию и восстановить работоспособность канализации и водопровода, кроме того, она может выполнять профилактические работы по поддержанию сантехнических систем и не допущению аварийных ситуаций.
У профессиональных фирм, таких как, например, "МонтажТехСервіс", в арсенале имеется большой спектр современного оборудования. Это позволяет применять различные способы устранения проблем, в зависимости от конкретных ситуаций. А выезд бригады профессионалов-сантехников возможен круглосуточно.
Например, для внутридомовой (квартирной) канализации это могут быть такие работы как:

 • Механическая прочистка (на диаметрах от 50 до 100);
 • Прочистка стояков;
 • Очистка жироуловителей;
 • Откачка пролившейся жидкости пылесосом.

Для наружных канализационных систем кроме механической прочистки возможна гидродинамическая, а также чистка колодцев и откачка ила.