Алергія: підбір ліків індивідуальний

 

Читать на русском

Алергія – батог сучасного суспільства. Для цього захворювання не існує вікових меж та гендерних відмінностей. Набір алергенів у кожної людини індивідуальний і відповідно індивідуальний підбір лікарських препаратів.

аллергия

Що таке алергія

Це надмірна імунна реакція організму. При взаємодії з алергеном - білком, який помилково сприймається імунною системою як небезпечний відбувається вироблення гладкими клітинами антитіл IgE, які таки призводять до виникнення таких алергічних проявів, як:

 • Свербіж і почервоніння очей, сльозотеча;
 • Закладений ніс, чхання, печіння, виділення з носа;
 • Кашель та задуха;
 • Різні реакції на шкірі – почервоніння, висипання.

Механізм виникнення алергічної реакції в організмі пов'язаний із виробленням речовини гістаміну. Корисна роль гістаміну в організмі, яка полягає в негайній запальній відповіді, повідомляючи ваше тіло про будь-які потенційні загрози, у випадку з алергією відіграє фатальну роль. Гістамін зв'язується зі специфічними рецепторами Н1 і саме з цього моменту починається розвиток алергічних симптомів.

Алергенами можуть бути пилок рослин, побутовий пил, шерсть тварин, медикаменти та різні хімічні речовини, у тому числі і в атмосфері.

 

Як лікується алергія

Захворювання це важко виліковне. Однак, прийом спеціальних препаратів дозволяє знизити прояви симптомів і захистити організм від надмірної імунної відповіді. Це і різноманітні пігулки від алергії, і сиропи, і краплі, і мазі.

Протиалергічні препарати поділяються на такі види:

 1. Антигістамінні препарати для внутрішнього застосування, які блокують рецептори гістаміну в організмі, що призводить до гальмування його дії. Це такі таблетки від алергії, як, наприклад, Кларітін, Супрастін, Цетрин, Ерідез та багато інших.
 2. Гормональні препарати, які мають потужну протизапальну, судинозвужувальну та імунодепресивну дію, пригнічуючи синтез простагландинів (медіаторів запалення та набряклості) а також гістаміну. Такі як, наприклад, Назонекс, Аваміс, Діпроспан та інші.
 3. Засоби місцевого застосування – зменшення симптомів прояву алергії, різноманітні мазі, краплі, спреї.

 

Які є покоління антигістамінних препаратів

Фармакологія не стоїть на місці. Регулярно з'являються нові лікарські засоби від алергії. Відповідно до класифікації Європейської академії алергологів та клінічних імунологів поділяють 2 покоління антигістамінних препаратів.

Відмінність сучасних препаратів другого покоління від першого полягає в тому, що ці медикаменти не мають седативного (снодійного, загальмовуючого) ефекту. Це сильніші таблетки від алергії, але при їх прийомі не настає ефект звикання. Неседативні антигістамінні препарати нового покоління, такі як Лоратадин, Фексофенадин і Цетиризин, можна безпечно приймати щодня. Протягом тривалого часу.

Зверніть увагу, що, як і будь-які лікарські препарати, протиалергічні засоби мають масу протипоказань. Підбір їх виключно індивідуальний та за призначенням лікаря. Приймаючи їх, ви впливаєте на імунну систему. А самолікування у цьому разі може мати катастрофічні наслідки для вашого організму.

 

Читати по-українські

Аллергия: подбор лекарств индивидуальный

Аллергия – бич современного общества. Для этого заболевания не существует возрастных пределов и гендерных отличий. Набор аллергенов у каждого человека индивидуальный, и, соответственно, индивидуальный подбор лекарственных препаратов.
аллергия

Что такое аллергия

Это чрезмерная иммунная реакция организма. При взаимодействии с аллергеном - белком, который ошибочно воспринимается иммунной системой как опасный происходит выработка тучными клетками антител IgE, которые как раз и приводят к возникновению таких аллергических проявлений, как:

 • Зуд и покраснение глаз, слезотечение
 • Заложенный нос, чихание, жжение, выделения из носа
 • Кашель и удушье
 • Различные реакции на коже – покраснение, высыпание

Механизм возникновения аллергической реакции в организме связан с выработкой вещества гистамина. Полезная роль гистамина в организме, которая заключается в немедленном воспалительном ответе, уведомляя ваше тело о любых потенциальных угрозах, в случае с аллергией играет роковую роль.  Гистамин связывается со специфическими рецепторами Н1 и именно с этого момента стартует развитие аллергических симптомов.

Аллергенами могут быть пыльца растений, бытовая пыль, шерсть животных, медикаменты и различные химические вещества, в том числе и в атмосфере.

Алергенами можуть бути пилок рослин, побутовий пил, шерсть тварин, медикаменти та різні хімічні речовини, у тому числі і в атмосфері.

 

Как лечится аллергия

Заболевание это трудно излечимое. Однако, прием специальных препаратов позволяет снизить проявление симптомов и защитить организм от чрезмерного иммунного ответа. Это и разнообразные таблетки от аллергии, и сиропы, и капли, и мази.

Противоаллергические препараты делятся на следующие виды:

 1. Антигистаминные препараты для внутреннего применения, которые блокируют рецепторы гистамина в организме, что в итоге приводит к торможению его действия. Это такие таблетки от аллергии, как, например, Кларитин, Супрастин, Цетрин, Эридез и многие другие.
 2. Гормональные препараты, которые оказывают мощное противовоспалительное, сосудосуживающее и иммунодепрессивное действие, подавляя синтез простагландинов (медиаторов воспаления и отечности) а также гистамина. Такие как, например, Назонекс, Авамис, Дипроспан и другие.
 3. Средства местного применения – для уменьшения симптомов проявления аллергии, разнообразные мази, капли, спреи.

 

Какие есть поколения антигистаминных препаратов

Фармакология не стоит на месте. Регулярно появляются новые лекарственные средства от аллергии. Согласно классификации Европейской академии аллергологов и клинических иммунологов разделяют 2 поколения антигистаминных препаратов.

Отличие препаратов второго поколения от первого заключается в том, что у этих медикаментов нет седативного (снотворного, затормаживающего) эффекта. Это более сильные таблетки от аллергии, но при их приеме не наступает эффекта привыкания. Неседативные антигистаминные препараты нового поколения, такие как, например, лоратадин, фексофенадин и цетиризин, можно безопасно принимать ежедневно. На протяжении продолжительного времени.

Обратите внимание, что, как и любые лекарственные препараты – противоаллергические средства имеют массу противопоказаний. Подбор их исключительно индивидуальный и по назначению врача. Принимая их, вы оказываете влияние на иммунную систему. А самолечение в этом случае может иметь катастрофические последствия для вашего организма.

Метки: аллергия, таблетки от аллергии