Адвокат у Вінниці: можливість отримання кваліфікованих послуг

Читать на русском

Важко знайти щасливіших людей, ніж молодята на весіллі. Але вже через кілька років, коли почуття остигають і сірі будні сприяють накопиченню негативу, у багатьох сімейний союз починає руйнуватися. Хтось виправляє ситуацію, багато хто терпить і живе заради дітей разом, але ще більше пар, які рвуть стосунки. Добре, коли це відбувається цивілізовано, але нерідко доходить до скандалів і процес розлучення перетворюється на справжній кошмар. І якщо сторони явно не готові на мирову угоду, без суду точно не обійтися.

Важливість залучення юриста до шлюборозлучного процесу

Показовими є ситуації, коли подружжя начебто без серйозного конфлікту розлучається і укладає якісь усні угоди, але через деякий час починаються сварки, скандали, та домовленостей вже ніхто не дотримується, а сторона, що потерпіла, кусає лікті. А треба було лише підстрахуватися і звернутися до доброго юриста. Адвокат із розірвання шлюбу допоможе уникнути проблем надалі, на сайті https://www.malyk.com.ua/ можна ознайомитися з послугами одного з грамотних юристів у Вінниці - адвокат Малик Олександр Володимирович, тел.: (096) 109-76 -08, (050) 105-33-11.

Основні наріжні камені при розірванні шлюбу

Серед найпоширеніших проблем при розірванні шлюбу є:

  • розподіл майна;
  • сплата аліментів;
  • визначення місця проживання дітей.

За умовчанням судді залишають дітей, які не досягли повноліття, матерям. Але не кожна мати здатна забезпечити їм гідне виховання, і доведеться батькові серйозно попрацювати, щоб довести – з ним дітям буде краще. Крім того, адвокат допоможе затвердити графік, коли інший з батьків зможе бачити своїх нащадків, а це часто стає предметом маніпуляцій.

Ще один актуальний момент, який можна віднести до життєвої класики - сплата аліментів. Спершу батько просить не подавати на примусові утримання, обіцяючи допомагати фінансово на добровільній основі. Але через деякий час така допомога закінчується, зазвичай відразу після того, як жінка знаходить собі іншого чоловіка. Тоді доведеться ініціювати процедуру, включаючи утримання боргів та інше, що забирає багато часу та нервів. Тож краще все оформити юридично правильно, які б добрі стосунки між екс-подружжям не були.

Будь-яка допомога при розлученні

Юрист із розлучення корисний навіть у питаннях консультації, на сайті https://www.malyk.com.ua/service/family/rozirvannia-shliubu можна дізнатися, які послуги надає Малик Олександр Володимирович, скільки вони коштують та інші моменти. Заощаджувати на допомозі спеціаліста не потрібно, адже відпущений на самоплив шлюборозлучний процес може відгукнутися в майбутньому і тоді обійдеться вирішення проблеми набагато дорожче. Адвокат розповість про потенційні підводні камені і підкаже, як їх уникнути. Допоможе зібрати папери для судового засідання і представлятиме там клієнта.

Розлучення пройде набагато спокійніше для обох сторін, якщо залучити до нього компетентного юриста. У Вінниці якісні та недорогі послуги пропонує адвокат Малік О.В.

Читати по-українські

Адвокат в Виннице: возможность получения квалифицированных услуг

Трудно найти более счастливых людей, чем молодожены на свадьбе. Но уже через несколько лет, когда чувства остывают и серые будни способствуют накоплению негатива, у многих семейный союз начинает рушиться. Кто-то исправляет ситуацию, многие терпят и живут ради детей вместе, но еще больше пар, которые рвут отношения. Хорошо, когда это происходит цивилизованно, но нередко доходит до скандалов и бракоразводный процесс превращается в настоящий кошмар. И если стороны явно не готовы на мировую, то без суда точно не обойтись.

Важность привлечения юриста к бракоразводному процессу

Показательны ситуации, когда супруги вроде без серьезного конфликта расстаются и заключают какие-то устные соглашения, но через некоторое время начинаются ссоры, скандалы и договоренностей уже никто не придерживается, а потерпевшая сторона кусает локти. А нужно было всего лишь подстраховаться и обратиться к хорошему юристу. Адвокат по расторжению брака поможет избежать проблем в дальнейшем, на сайте https://www.malyk.com.ua/ можно ознакомиться с услугами одного из самых грамотных юристов в Виннице - адвокат Малик Александр Владимирович, тел.: (096) 109-76-08, (050) 105-33-11.

Основные краеугольные камни при расторжении брака

Среди наиболее распространенных проблем при расторжении брака являются:

  • раздел имущества;
  • уплата алиментов;
  • определение места жительства детей.

По умолчанию судьи оставляют детей, не достигших совершеннолетия, матерям. Но не каждая мать способна обеспечить им достойное воспитание и придется отцу серьезно потрудиться, чтобы доказать - с ним детям будет лучше. Кроме этого, адвокат поможет утвердить график, когда другой родитель сможет видеть своих отпрысков, а это часто становится предметом манипуляций.

Еще один животрепещущий момент, который можно отнести к жизненной классике - уплата алиментов. Сначала отец просит не подавать на принудительные удержания, обещая помогать финансово на добровольной основе. Но спустя некоторое время, такая помощь заканчивается, обычно сразу после того, как женщина находит себе другого мужчину. Тогда придется инициировать процедуру, включая удержание долгов и прочее, что отнимает много времени и нервов. Так что лучше все оформить юридически правильно, какие бы хорошие отношения между экс-супругами ни были.

Любая помощь при разводе

Юрист по разводу полезен даже в вопросах консультации, на сайте https://www.malyk.com.ua/service/family/rozirvannia-shliubu можно узнать, какие услуги предоставляет Малик Александр Владимирович, сколько они стоят и другие моменты. Экономить на помощи специалиста не нужно, ведь пущенный на самотек бракоразводный процесс может аукнуться в будущем и тогда обойдется решение проблемы намного дороже. Адвокат расскажет про потенциальные подводные камни и подскажет как их избежать. Поможет собрать бумаги для судебного заседания и будет там представлять клиента.

Развод пройдет гораздо спокойнее для обеих сторон, если привлечь к нему компетентного юриста. В Виннице качественные и недорогие услуги предлагает адвокат Малик А.В.

Метки: адвокат, брак