Україна програла Європейський суд у справі політолога Олексія Цаценко

Захисник політолога Олексія Цаценко у Европейському суді з справ людини (ЕСПЛ) довів, що дніпровський політолог Олексій Цаценко перебуває під вартою незаконно, та має бути негайно звільненим з під варти! 

IMG-20191112-WA0001

17 жовтня Європейський суд з прав людини виніс остаточне рішення у справі Олексія Цаценка щодо надмірної тривалості строку попереднього ув’язнення.

Заява Олексія Цаценко була подана до суду згідно зі статтею 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — Конвенція). Заявник скаржився на надмірну тривалість свого попереднього ув'язнення.

Так, пункт 3 статті 5 Конвенції встановлює, що кожен, кого заарештовано або затримано, згідно з положеннями підпункту "c" пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з'явитися на судове засідання.

Вивчивши всі подані матеріали, ЄСПЛ «не знайшов жодного факту чи аргументу, здатного переконати його зробити інший висновок щодо прийнятності та суті цих скарг». Беручи до уваги свою прецедентну практику з цього приводу, Суд вирішив, що у справі Цаценко тривалість попереднього ув'язнення заявників була занадто великою.

Відповідно до ст.41 Конвенції якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.

Так, ЄСПЛ встановив, що заява Цаценко вказуює на порушення пункту 3 статті 5 Конвенції щодо надмірної тривалості попереднього ув'язнення.

Період затримання Олексія Цаценка, відповідно до Додатку до Рішення ЄСПЛ, становив 11 місяців та 1 день (з 31.08.2017 до 31.07.2018), але порушення Конвенції з прав людини продовжуються і по сьогоднішній день, а саме більше двох років і трьох місяців з дня незаконного взяття під варту.

Розглядаючи скаргу Цаценка щодо відсутності компенсації за тримання під вартою, ЄСПЛ послався на раніше винесене рішення у справі «Строган проти України» від 6 жовтня 2016 року. Зокрема, у цій справі Європейський суд констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції, вказавши, що строк тримання заявника під вартою тривав близько одного року та трьох місяців, а суди, продовжуючи тримання заявника під вартою, не здійснювали належної оцінки конкретних фактів справи та не розглядали питання застосування до заявника альтернативних запобіжних заходів, а також не обґрунтовували свої рішення належним чином.

Таким чином,  ЄСПЛ  зобов’язав Україну виплатити  Олексію Цаценку компенсацію протягом трьох місяців.

Матеріали з офіційного сайту Судової влади України

 

Метки: ЄСПЛ, Цаценко