Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради заявляє про наміри будівництва крематорію

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ


Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради заявляє про наміри будівництва крематорію в районі кладовища по шосе Запорізькому, 55А із сторони вул. Аеропортівської у м. Дніпрі.

Ділянка для розміщення крематорію розташована у правобережній частині м. Дніпро в районі Запорізького кладовища у Шевченківському адміністративному районі.
Загалом у Дніпрі 46 кладовищ загальною площею понад 500 гектарів. З них на балансі міста 34 кладовища, з яких лише три відкриті для поховань (Дієвське, Краснопільске, Новоігренське), інші вичерпали ресурс. На перспективу потреба в територіях під кладовища складе додатково близько 235,7 га. Через дефіцит землі пропонується збудувати крематорій.
Ділянка, на якій планується будівництво крематорію, вільна від забудови. Територія покрита дикорослими чагарниками. Елементи благоустрою на ділянці відсутні. Ділянка розташована на території санітарно-захисної зони існуючого закритого кладовища.
Цільове та функціональне призначення зазначеної земельної ділянки відповідає Містобудівним умовам та обмеженням №15/29-18 від 02.03.2021 р. Цільове призначення земельної ділянки - 03.12 «Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. Для будівництва крематорію в районі кладовища».
Зручний зв’язок з районами міста здійснюється магістраллю загальноміського значення Запорізьким шосе. Поруч з ділянкою проходить лінія електропередач 330 КВт, що потребує винесення високовольтних повітряних ліній електропередач на відстань охоронної зони від межі території будівництва. По вулиці Старокодацькій проходять всі міські інженерні мережі до яких є можливість підключення.
Проєктом передбачено будівництво крематорію з розрахунковою потужністю -2 печі ( 1 робоча, 1 перспектива розвитку ). В будівлі крематорію пропонується розміщення двох кремаційних ліній та одного теплообмінника (одна піч робоча, друга резервна) фірми «IFZW» (м. Цвікау, Німеччина). Надійність обладнання фірми «IFZW» підтверджена в різних країнах світу. Виробнича потужність крематорію становить – 8 кремацій на день (2 400 кремацій на рік).
Архітектурними рішеннями передбачено: приймання померлих (тамбур-вестибюль, оглядову, приміщення для зберігання померлих до кремації - холодильні камери, приміщення для реєстрації надходження померлих та відправлення урн); адміністративні приміщення; кремації, обробки та зберігання праху (кремаційний зал з передпічною зоною, приміщення для газоочисного обладнання, кімната управління - приміщення оператора, кімната відпочинку та психологічного розвантаження операторів кремаційних печей з душем та санвузлами, приміщення для оброблення останків після кремації, що включають у себе приміщення для охолодження праху та кремуляторну, сховище для урн із прахом, ремонтна майстерня); інженерно-технічне (технічні приміщення для розташування інженерного обладнання, приміщення для зберігання та миття катафалків-візків, комора для інвентарю).
Будівля оснащена системами опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання, електроосвітлення.
Благоустроєм території передбачається: майданчик для паркування; майданчик для контейнерів ТПВ; зона відпочинку на території крематорію; майданчик для холодильних машин; тротуари з улаштування тактильної плитки; під'їзд з асфальтобетонним покриттям; встановлення огородження; озеленення території.
Проєктом передбачені функціонально-планувальні елементи будівлі доступні для маломобільних відвідувачів (МГН).
Потреба в ресурсах при експлуатації і будівництві: площа ділянки: - 0,3675 га; сировинних: щебінь – 1174,72 м3, гравiй для будiвельних робiт – 190,00 м3, пісок - 7,35 м3, сумiшi пiщано-гравiйнi – 10.40 м3; енергетичних: електроенергія - від існуючих мереж, расход газа -120 м3/час, при будівництві: дизпаливо – 34,68 т, бензин – 4,14 т; водних: від міського водопроводу; при будівництві - 546,54 м3.
Будівельні сировина і матеріали повинні мати сертифікат радіаційної якості, виданий радіологічною лабораторією.
Проєкт виконано відповідно вимогам чинних нормативних документів в частині регламентації пов’язаних з природоохоронною діяльністю.
Додаткової інженерної підготовки не потрібно.
Можливі впливи планованої діяльності при будівництві на навколишнє середовище: клімат та мікроклімат - не вплине; повітряне середовище - не окаже істотного впливу, концентрації забруднюючих речовин в газо-повітряної суміші з труби печі крематорію складають 0.02 ГДК, передбачено установка газоочисних установок; викиди продуктів згорання палива автотехніки і викиди процесів зварювання у повітряне середовище за період будівництва складуть 4,34 т, з них:продуктів згорання палива автотехніки – 3,92 т; концентрації забруднюючих речовин на межі житлової зони з урахуванням фону складуть менше 1.0 ГДК; геологічне середовище - не окаже негативного впливу; водне середовище - не окаже негативного впливу, передбачено відстійник для знезаражування стічних вод від виробничих приміщень; ґрунти - не окаже негативного впливу; рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - не вплине, видалення дерев не передбачено, передбачено благоустрій і озеленення території - влаштування газонів; навколишнє соціальне середовище - не окаже негативного впливу; навколишнє техногенне середовище - не окаже негативного впливу.
Тверді побутові відходи, сміття від прибирання території, будівельні відходи передаються за договорами із спеціалізованими підприємствами.
ОВНС буде виконано в обсязі ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проєктуванні й будівництві підприємств і споруджень"
Зауваження і пропозиції про проєктовану діяльність направляти в міську раду за адресою; 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради заявляє про екологічні наслідки діяльності «Будівництво крематорію в районі кладовища по шосе Запорізькому, 55А із сторони вул. Аеропортівської у м. Дніпрі». Стадія ТЕО».
Ділянка для розміщення крематорію розташована у правобережній частині м. Дніпро в районі Запорізького кладовища у Шевченківському адміністративному районі.
Загалом у Дніпрі 46 кладовищ загальною площею понад 500 гектарів. З них на балансі міста 34 кладовища, з яких лише три відкриті для поховань (Дієвське, Краснопільске, Новоігренське), інші вичерпали ресурс. На перспективу потреба в територіях під кладовища складе додатково близько 235,7 га. Через дефіцит землі пропонується збудувати крематорій.
Ділянка, на якій планується будівництво крематорію, вільна від забудови. Територія покрита дикорослими чагарниками. Елементи благоустрою на ділянці відсутні. Ділянка розташована на території санітарно-захисної зони існуючого закритого кладовища.
Цільове та функціональне призначення зазначеної земельної ділянки відповідає Містобудівним умовам та обмеженням №15/29-18 від 02.03.2021 р. Цільове призначення земельної ділянки - 03.12 «Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. Для будівництва крематорію в районі кладовища».
Зручний зв’язок з районами міста здійснюється магістраллю загальноміського значення Запорізьким шосе. Поруч з ділянкою проходить лінія електропередач 330 КВт, що потребує винесення високовольтних повітряних ліній електропередач на відстань охоронної зони від межі території будівництва. По вулиці Старокодацькій проходять всі міські інженерні мережі, до яких є можливість підключення.
Проєктом передбачено будівництво крематорію з розрахунковою потужністю - 2 печі ( 1 робоча, 1 перспектива розвитку ). На підставі виконаних маркетингових досліджень в будівлі крематорію пропонується розміщення двох кремаційних ліній та одного теплообмінника (одна піч робоча, друга резервна) фірми «IFZW» (м. Цвікау, Німеччина). Надійність обладнання фірми «IFZW» підтверджена в різних країнах світу. Виробнича потужність крематорію становить – 8 кремацій на день (2 400 кремацій на рік).
Архітектурними рішеннями передбачено: приймання померлих (тамбур-вестибюль, оглядову, приміщення для зберігання померлих до кремації - холодильні камери, приміщення для реєстрації надходження померлих та відправлення урн); адміністративні приміщення; кремації, обробки та зберігання праху (кремаційний зал з передпічною зоною, приміщення для газоочисного обладнання, кімната управління - приміщення оператора, кімната відпочинку та психологічного розвантаження операторів кремаційних печей з душем та санвузлами, приміщення для оброблення останків після кремації, що включають у себе приміщення для охолодження праху та кремуляторну, сховище для урн із прахом, ремонтна майстерня); інженерно-технічне (технічні приміщення для розташування інженерного обладнання, приміщення для зберігання та миття катафалків-візків, комора для інвентарю).
Будівля оснащена системами опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання, електроосвітлення.
Благоустроєм території передбачається: майданчик для паркування; майданчик для контейнерів ТПВ; зона відпочинку на території крематорію; майданчик для холодильних машин; тротуари з улаштування тактильної плитки; під'їзд з асфальтобетонним покриттям; встановлення огородження; озеленення території.
Проєктом передбачені функціонально-планувальні елементи будівлі доступні для маломобільних відвідувачів (МГН).
Скидання у відкриту водойму відсутні. Проєктом передбачено відстійник для знезаражування стічних вод від виробничих приміщень.
Концентрації забруднюючих речовин в газо-повітряної суміші з труби печі крематорію складають 0.02 ГДК, передбачено установка газоочисних установок. Концентрації забруднюючих речовин на межі житлової зони з урахуванням фону складуть менше 1.0 ГДК.
Тверді побутові відходи, відходи від прибирання території, будівельні відходи передаються за договорами із спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами. Забруднення довкілля токсичними відходами виключається.
Проєктована діяльність не супроводжується значними тепловими викидами, відсутні електромагнітні та іонізуючі випромінювання. Інші шкідливі чинники - іонізуючі випромінювання, ультразвук, вібрація відсутні. Ризик планованої діяльності для здоров‘я населення зневажливо малий. Екологічний і соціальний ризики прийнятні.
Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» і ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України», санітарно-захисна зона крематорію дорівнює 300 м. В радіусі 20 м – захисна зона зелених насаджень. До найближчого житлового будинку відстань 900 м. Санітарно-захисна зона – витримана.
При реалізації проєктних рішень використовуються будівельні матеріали та вироби за наявності позитивних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи (ст. 11 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»).
В результаті прийнятих проєктних рішень екологічна обстановка в районі розташування проєктованого об'єкту не буде погіршена.
Замовник зобов'язується виконувати проєктні рішення згідно з санітарними нормами і правилами, вимогами екологічної безпеки.
Зауваження і пропозиції про проєктовану діяльність направляти в міську раду за адресою; 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75.

Метки: ЗАЯВА ПРО НАМІРИ