Департамент капітального будівництва ДДОА заявляє про наміри реконструкції частини існуючих приміщень для встановлення лінійного прискорювача

 ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністраціїзаявляє про наміри реконструкції частини існуючих приміщень для встановлення лінійного прискорювача в радіологічному корпусі КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» ДОР», за адресою: вул. Космічна, 21, м. Дніпро.

Мета проєкту - покращення надання медичної допомоги хворим шляхом високотехнологічної медичної допомоги, вдосконалення лікування методом лучевої терапії онкозахворювань. забезпечення сучасними видами лікування, що сприятиме підвищенню якості лікування.

Радіологічний корпус є лікувально-діагностичним закладом і розрахований на проведення процедур для хворих, що проходять курс амбулаторного лікування та хворих, що надходять зі стаціонару міського онкоцентру. Корпус розрахований на прийом 200 осіб хворих за зміну.

Радіологічний корпус розташований на території лікувального комплексу КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» ДОР». Будівля радіологічного корпусу трьохповерхова з підвалом, технічним поверхом. Рік побудови та введення в експлуатацію радіологічного корпусу у 2013 році. Будівля оснащена системами опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання, електроосвітлення.

Проєктом передбачено встановлення сучасного лінійного прискорювача. На підставі даних розрахунків біологічноого захисту проєктуються додаткові бар'єри: в процедурній - додаткові свинцеві і монолітні залізобетонні бар'єри на стінах, бар'єри. В верхній частині на відстані 300 мм запроєктовані свинцеві екрани.

Проєктом реконструкції передбачено: демонтаж існуючих підлог; перепланування приміщень за призначенням лікувального корпусу та відповідно до чинних нормативних документів; влаштування нових внутрішніх перегородок; опорядження внутрішніх стін, підлог і стель сучасними матеріалами згідно з призначенням приміщення.

Потреба в ресурсах при експлуатації і будівництві: енергетичних – від існуючих мереж; при будівництві: дизпаливо – 2.55 т, бензин – 0,61 т; водних: від існуючих мереж.

Будівельні сировина і матеріали повинні мати сертифікат радіаційної якості, виданий радіологічною лабораторією.

Проєкт виконано відповідно вимогам чинних нормативних документів в частині регламентації пов’язаних з природоохоронною діяльністю.

Можливі впливи планованої діяльності при будівництві на навколишнє середовище:клімат і мікроклімат - не вплине;повітряне середовище - викиди продуктів згорання палива автотехніки, викиди процесів зварювання і фарбування у повітряне середовище за період будівництва складуть 0,420 т, з них: продуктів згорання палива автотехніки – 0,368 т, концентрації забруднюючих речовин на межі житлової зони з урахуванням фону складуть менше 1.0 ГДК; геологічне середовище - не надасть негативного впливу; водне середовище - не окаже негативного впливу;ґрунти - не окаже негативного впливу; рослинний і тваринний мир, заповідні об'єкти - не вплине; навколишнє соціальне середовище - не окаже негативного впливу; навколишнє техногенне середовище - не окаже негативного впливу.

ОВНС буде виконанов обсязі ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проєктуванні й будівництві підприємств і споруджень"

Свої зауваження і пропозиції про проєктовану діяльність просимо направляти в міську раду за адресою: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75.

 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністраціїзаявляє про екологічні наслідки діяльності «частини існуючих приміщень для встановлення лінійного прискорювача в радіологічному корпусі КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» ДОР», за адресою: вул. Космічна, 21, м. Дніпро».

Радіологічний корпус розташований на території лікувального комплексу КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» ДОР». Будівля радіологічного корпусу трьохповерхова з підвалом, технічним поверхом. Рік побудови та введення в експлуатацію радіологічного корпусу - 2013 р. Будівля оснащена системами опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання, електроосвітлення.

Радіологічний корпус є лікувально-діагностичним закладом і розрахований на проведення процедур для хворих, що проходять курс амбулаторного лікування та хворих, що надходять зі стаціонару міського онкоцентру.

Проєктом передбачено встановлення лінійного прискорювача іншої марки. На підставі даних розрахунків додаткової біологічному захисту та процедурних проєктуються додаткові бар'єри: в процедурної - додаткові свинцеві і монолітні залізобетонні бар'єри на стінах, монолітне залізобетонне перекриття, бар'єри. В верхній частині на відстані 300 мм запроєктовані свинцеві екрани.

Проєктом реконструкції передбачено: демонтаж існуючих підлог; перепланування приміщень за призначенням лікувального корпусу та відповідно до чинних нормативних документів; влаштування нових внутрішніх перегородок; опорядження внутрішніх стін, підлог і стель сучасними матеріалами згідно з призначенням приміщення; теплоізоляція перекриття над підвалом екструдованим пінополістиролом.

Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення прийняті з урахуванням техніко-економічної доцільності, екологічної та пожежної безпеки.

Проєктом передбачені функціонально-планувальні елементи будівлі доступні для маломобільних відвідувачів (МГН).

Скидання у відкриту водойму відсутні. Викиди в атмосферне повітря відсутні. Тверді побутові відходи, будівельні відходипередаються за договорами із спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами.

Забруднення довкілля токсичними відходами виключається. Ризик планованої діяльності для здоров‘я населення зневажливо малий.Екологічний і соціальний ризики прийнятні.

При реалізації проєктних рішень використовуються будівельні матеріали та вироби за наявності позитивних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи (ст. 11 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»).

В результаті прийнятих проєктних рішень екологічна обстановка в районі розташування проєктованого об'єкту не буде погіршена.

Замовник зобов'язується виконувати проєктні рішення згідно з санітарними нормами і правилами, вимогами екологічної безпеки.

Свої зауваження і пропозиції про проєктовану діяльність просимо направляти в міську раду за адресою: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75.

 

Метки: ЗАЯВА ПРО НАМІРИ