ДПІ у Центральному районі м.Дніпра інформує

За забруднення довкілля платники Центрального району м.Дніпра сплатили понад 414 тис. гривень

Упродовж дев’яти місяців цього року платники екологічного податку перерахували 414,5 млн.грн. екологічного податку, це на 179,3 тисяч або на 74 відсотків перевищує дані минулого року.
Згідно із розподілом коштів місцева скарбница Центрального району м.Дніпра отримали 228тис.грн., державна казна – 186,5 тис.грн.
Фахівці ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області нагадують, що якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то він повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник зобов'язаний подавати декларації відповідно до вимог Податкового кодексу України (ст. 250 ПКУ).

Сплачуєте ЄСВ своєчасно – від штрафів застраховані!

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до частини 12 ст. 9 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
Згідно з п. 6 частини першої ст. 1 Закону № 2464 суми ЄСВ, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, є недоїмкою.
Штраф у розмірі 20 відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених сум ЄСВ накладається за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ (п. 2 частини одинадцятої ст. 25 Закону № 2464).
На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення (частина десята ст. 25 Закону № 2464).
Також, за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум (п. 6 частини одинадцятої ст. 25 Закону № 2464).
Крім того, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати ЄСВ посадові особи платників ЄСВ несуть адміністративну відповідальність (абзац другий частини першої ст. 26 Закону № 2464).
Згідно з ст. 165¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями:
► несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
► несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, у тому числі авансових платежів, у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від вісімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Майно суб’єкта підприємництва знаходиться за межами України. Чи подавати декларацію про валютні цінності, доходи та майно?

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській повідомляє, що суб’єкти підприємницької діяльності України, незалежно від форм власності, щоквартально здійснюють декларування наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України.
Декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності за формою декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, затвердженої наказом МФУ від 25.12.1995 № 207.
Декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється за наведеною формою щоквартально в терміни, встановлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності, а спільними підприємствами з іноземними інвестиціями – щоквартально до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом і у терміни, встановлені для подання річної звітності (п. 3 Наказу № 207).
Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема, календарному кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.п. 49.18.2 ст. 49 Податкового кодексу).
Отже, суб’єкти підприємницької діяльності України, незалежно від форм власності та обраної системи оподаткування, щоквартально здійснюють декларування наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України та подають контролюючому органу Декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року).
Спільні підприємства з іноземними інвестиціями здійснюють декларування щоквартально до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом і протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
Останній день подання декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за III квартал 2018 року - 09 листопада 2018 року.
Разом з тим, Законом України від 21.06.2018 №2473-VIII «Про валюту і валютні операції» декларування валютних цінностей та іншого майна, що належить резидентам України і знаходиться за межами України, не передбачено.
Зазначений Закон №2473 набув чинності з дня, наступного за днем його опублікування (опубліковано в газеті «Голос України» № 121 від 06.07.2018) та вводиться в дію через сім місяців з дня набрання ним чинності.
Зазначена норма передбачена п. 1 ст. 9 Декрету КМУ від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», ст. 1 Указу Президента України від 18.06.1994 № 319/94 «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами».

Платник ПДВ планує здійснювати новий вид діяльності. Як заповнити таблицю даних?

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській повідомляє, що щоб запобігти блокуванню податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН, платник ПДВ має право подати до ДФС таблицю даних платника податку за встановленою формою згідно з додатком З до «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
Таблиця даних платника податку подається виключно в електронній формі засобами електронною зв’язку, визначеними ДФС.
Відомості щодо засобів електронного зв’язку ДФС, якими може подаватися таблиця даних платника податку, ДФС розміщує на своєму офіційному веб-сайті.
У Таблиці даних платника податку зазначаються:

- види економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);

- коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;

- коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

Таблиця даних платника ПДВ подається із поясненням, в якому зазначається діяльність, із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.
Якщо платник ПДВ починає здійснювати новий вид діяльності, то Таблиця даних платника податку заповнюється і подається в зазначеному порядку, в тому числі з поясненням, в якому зазначається діяльність, з можливим посиланням на податкову і іншу звітність платника податків.
Зазначена норма передбачена п. 29-31 «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 № 117.

Як оформити лист-запит до органу ДФС

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській інформує, що оформлення письмових звернень (листів, запитів) платників податків, зокрема від юридичних осіб здійснюються відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами та доповненнями та Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від02.03.2015 № 271.
Згідно з п. 2.3.2.2 підрозд. 2.3.2 розд. 2.3 частини ІІ Інструкції з діловодства у Державній фіскальній службі України, затвердженої наказом ДФС від 06.06.2018 № 365 (далі – Інструкція з діловодства), усі документи, що надходять до ДФС, приймаються централізовано службою діловодства без права делегування відповідної функції іншим структурним підрозділам ДФС.
Строки виконання документів можуть бути типовими або індивідуальними. Типові строки виконання документів установлюються законодавством. Строки виконання основних документів наводяться у додатку 10 до Інструкції з діловодства. Індивідуальні строки встановлюються Головою ДФС, першим заступником, заступником Голови ДФС відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Кінцевий строк виконання зазначається у тексті документа або резолюції (підрозд. 1.5.12 розд. 1.5 частини І Інструкції з діловодства). Пунктом 10 додатку 10 до Інструкції з діловодства передбачено, що строк виконання листів-звернень, запитів від установ та організацій становить 30 календарних днів з моменту реєстрації документа в ДФС, якщо інше не визначено в листі-зверненні (запиті), нормативно-правовими актами, резолюцією керівництва ДФС.

Податкова знижка для фізичних осіб

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській нагадує, що громадяни, які не є суб’єктами господарювання та, які протягом 2017 року були офіційно працевлаштовані та отримували заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб, мають право на отримання податкової знижки за умови наявності підстав, передбачених Податковим кодексом України.
Податкова знижка надається, якщо у фізичної особи протягом звітного року були витрати на навчання у вищих та професійно-технічних закладах, на отримання доступного житла за державними програмами, на оплату допоміжних репродуктивних технологій, а також пов’язані зі сплатою відсотків за іпотечним кредитом, внесків на благодійність, страхових платежів (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо.
Для отримання податкової знижки за наслідками 2017 року, громадянам необхідно заповнити та до 31 грудня 2018 року подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи, отримані протягом 2017 року. У декларації необхідно вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді заробітної плати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.
Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному році, не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у вигляді заробітної плати. До заробітної плати належать основна та додаткова винагороди, інші заохочувальні та компенсаційні кошти, які виплачують платнику податку на підставі відносин трудового найму.
Після отримання декларації визначається сума, що підлягає поверненню, яка громадянам перераховується протягом 60 днів поштовим переказом або на банківський рахунок.
Звертаємо увагу, що право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки, тобто для отримання знижки за 2017 рік необхідно подати декларацію до 31 грудня 2018 року.

Коректно заповнені розрахункові документи – запорука оперативного надходження платежів за призначенням

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській звертає увагу платників на недопущення випадків неправильного заповнення реквізитів платіжного документа.
Нагадуємо, що при сплаті платниками платежів до бюджету поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється з урахуванням вимог наказу Мінфіну від 24.07.2015 N666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» (далі – Порядок №666).
При цьому, сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ.
У разі заповнення поля «Призначення платежу» з порушенням вимог, визначених у Порядку №666, документ на переказ приймається до виконання. При цьому вважається, що платник податків сплачує грошове зобов'язання з кодом виду сплати 101(сплата суми податків і зборів / єдиного внеску).
Перелік кодів видів сплати, які вказуються в полі «Призначення платежу» розрахункового документа наведено в додатку до Порядку №666.

 

Метки: налоговая инспекция