ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська повідомляє:

Була вантажна – стала легкова: Акцизний податок при переобладнанні ТЗ

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська нагадує правила обчислення та сплати акцизного податку при переобладнанні ввезених вантажних транспортних засобів у легкові автомобілі.
Насамперед, платником акцизного податку є власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок.
Датою виникнення податкових зобов'язань у разі здійснення переобладнання вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль є дата видачі документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху.
Термін сплати - не пізніше дати подання документів до органу внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації такого транспортного засобу.
Акцизний податок з операції з переобладнання вантажного транспортного засобу, який відповідає товарній позиції 8704 згідно з УКТЗЕД, у легковий автомобіль, що відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТЗЕД, обраховується за ставками, визначеними у підпункті 215.3.5 1 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, розмір яких залежить від коду продукції згідно з УКТ ЗЕД, робочого об'єму циліндрів двигуна та терміну експлуатації (нові транспортні засоби або ті, що використовувались не більш як/понад п'ять років).
Оскільки ставка акцизного податку встановлена у євро, розрахунок суми податку здійснюється за офіційним курсом гривні до курсу євро, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому видається документ про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху.

Протягом 9 місяців на «Пульс» надійшло понад 3,5 тис. звернень

Протягом січня-вересня поточного року на антикорупційний сервіс ДФС «Пульс» надійшло понад 3,5 тис. звернень. Податкової тематики стосувалося майже 3 тис. звернень, або 83,5 відс., митної – майже 580, або 16,5 відс.
Розгляд 3 480 звернень вже завершено, про результати поінформовано заявників.
Здебільшого звернення суб’єктів господарювання та громадян стосувалися проблем, які виникають при подачі звітності та реєстрації податкових накладних, – 38,9 відс. звернень.
Крім того, платники зверталися для з’ясування організації роботи ДФС та її територіальних органів. Із загальної кількості звернень 28,1 відс. стосувалися саме цієї тематики.
Електронним адмініструванням ПДВ цікавилися 8 відс. платників. З приводу затримок митного оформлення товарів та черг на митних постах та пунктах надійшло 7,9 відс. та 3 відс. звернень відповідно.
Перевірок суб’єктів господарювання стосувалося 1,9 відс. звернень, реєстрації платником ПДВ – 1,9 відс. Про корупційні дії працівників ДФС повідомили 4,8 відс. заявників.
Для з’ясування якості наданих відповідей було проведено опитування громадян, які зверталися на «Пульс». Повністю задоволеними результатами розгляду їх звернень були 91,2 відс. опитаних, частково задоволеними – 1,9 відсотка.
Нагадаємо, сервіс ДФС «Пульс» створений для оперативного реагування на скарги і звернення громадян та суб’єктів господарювання щодо некоректного ставлення, перевищення повноважень або неякісного обслуговування працівниками служби. Телефон «Пульсу» (044) 284-00-07. Лінія працює цілодобово.

Борг перед бюджетом та бюджетне відшкодування: правила взаємозаліку

Податковим кодексом України визначено, що у разі наявності у платника податку податкового боргу з ПДВ бюджетному відшкодуванню підлягає заявлена сума ПДВ, зменшена на суму такого податкового боргу. У разі відсутності податкового боргу з ПДВ, такий платник має право задекларувати суму від'ємного значення ПДВ, сформовану за результатами такої податкової звітності, до бюджетного відшкодування в рахунок погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України.
У Заяві про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Додаток 4 до податкової декларації з ПДВ), яка подається у зв'язку з декларуванням від'ємного значення до бюджетного відшкодування, у відповідній таблиці в розрізі платежів відображаються коди бюджетної класифікації, рахунки платежу в ДКСУ, на які платник бажає перерахувати суму ПДВ, відображену в рядку 20.2.2 податкової декларації з ПДВ. Код бюджетної класифікації згідно з класифікацією доходів бюджету у 2016 році встановлено Законом України від 25 грудня 2015 року №928-VIII "Про Державний бюджет України на 2016 рік".
Бюджетне відшкодування сум ПДВ в рахунок погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України здійснюється після узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами перевірки.

Умовний продаж та спецрежим по ПДВ

Нормами статті 209 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що обрати та перебувати на спеціальному режимі оподаткування по ПДВ може сільськогосподарське підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах із питомою вагою не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (для новостворених – протягом звітного податкового періоду). Розрахунок питомої ваги власних сільськогосподарських товарів/послуг у вартості всіх товарів та послуг проводиться у додатку 9 до декларації з ПДВ (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016р. №21, із змінами).
Податкові правила передбачають випадки, коли платник має сформувати податкові зобов’язання по ПДВ у випадку появи деяких обставин. Так, якщо придбані або виготовлені товари, послуги чи необоротні активи починають використовуватися у пільгових операціях, або ж в операціях, що не є господарською діяльністю платника, пункт 198.5 ПКУ передбачає, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за такими активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту).
Враховуючи, що нарахування сільськогосподарським підприємством податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ не пов'язане з постачанням власних сільськогосподарських товарів/послуг, обсяги таких податкових зобов'язань при розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості поставлених платником товарів/послуг не враховуються.

Отримали стипендію та ще й матеріальну допомогу: аспекти оподаткування

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України, відповідно до якого виключний перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено ст. 165 Кодексу.
Згідно з пп. 165.1.26 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ ( в 2016 році – 1930 грн.). Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором під час її нарахування (виплати) за ставками, визначеними п. 167.1 ПКУ (18 %) та пп. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX (1,5%).
Щодо оподаткування матеріальної допомоги, то згідно з пп. 164.2.20 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім доходів, визначених ст. 165 Кодексу.
Тому, сума доходу у вигляді матеріальної допомоги, яка нараховується (виплачується) студентам, включається до складу їх загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.
Додамо, що суми стипендій та матеріальної допомоги підлягають обов’язковому відображенню у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. 1ДФ. Відповідно до Довідника ознак доходів, сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ за ознакою доходу «150», а сума її перевищення та матеріальна допомога за ознакою доходу «127».

У ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська відбулася зустріч з представниками бізнесу

Довіра й партнерство у стосунках між платниками податків та податківцями – один із головних напрямків роботи фіскальної служби сьогодні. Заходи з лібералізації податкової системи повинні запроваджуватися відповідно до побажань підприємців.
Особливу увагу ДФС України приділяє думці представників бізнесових кіл. Нещодавно, на виконання доручення прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана, та з метою поліпшення комунікацій з платниками податків, у ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська відбулась зустріч її очільника Наталії Болдаш з представниками місцевого бізнесу.
Зустріч пройшла в режимі діалогу, під час якої обговорили ряд проблемних питань, що виникають у роботі суб’єктів господарювання, зокрема питання повноти нарахування та сплати належних платежів до бюджету, особливості оподаткування підприємств .
„Переконана, що такі зустрічі податківців з представниками бізнесу і громадськості – це та форма спілкування, яка забезпечує зворотний зв’язок фіскальних органів з платниками податків, що дає можливість попередити проблему, вислухати пропозиції і питання господарюючих суб’єктів, почути один одного та з’ясувати оптимальні шляхи співробітництва. Взаєморозуміння та партнерські відносини з платниками податків сприятимуть виконанню поставлених завдань та наповненню бюджетів усіх рівнів”, - підбила підсумки Наталія Юріївна.

Якщо повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно не надіслано до 1 липня, то фізична особа не може бути притягнута до відповідальності

Фізична особа не може бути притягнута до відповідальності за несплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо контролюючий орган не надіслав до 1 липня повідомлення-рішення про сплату податку.
Відповідно до п.п. 266.3.2. п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості (п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ).
Якщо сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому ПКУ (п. 54.5 ст. 54 ПКУ).
У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу (ст. 126 ПКУ).
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (п.п. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 ПКУ).
Отже, фізична особа – платник податків притягується до відповідальності у разі не сплати узгодженої суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ.

Місцевий бюджет Кіровського району додатково отримує понад 257 тисяч гривень єдиного податку щомісяця

Завдяки заходам фахівців ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська останніми місяцями на ринках легалізовано підприємницьку діяльність 52 особи.
За наполяганням податківців ці громадяни, котрі фактично здійснювали підприємницьку діяльність без держреєстрації, набули статусу платника єдиного податку. Відповідно, до бюджетів громад щомісяця додатково надходить більше 15 тисяч гривень єдиного податку
«Питанню залучення до оподаткування осіб, котрі мають робоче місце на ринку, однак не сплачують жодних податкових платежів, фахівці ДФС приділяють чималу увагу. Саме легалізація підприємництва поряд з повним офіційним працевлаштуванням – серед пріоритетів нашої роботи у напрямку детінізації економіки загалом. Тому додаткові кошти в бюджет – один із показників ефективності цих заходів», - зазначає заступник начальника Євгенія Самсоненко..
Як особливо наголошують в ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська, саме роз’яснювальна робота щодо легалізації підприємництва та найманої робочої сили – вагома передумова для створення рівноцінних умов для чесної конкуренції між суб’єктами малого підприємництва.
«Офіційне працевлаштування – це ще й сплачений в бюджет ПДФО і перерахований єдиний внесок, що гарантує в майбутньому соціальні гарантії та пенсійні виплати. Тому звертаємося до представників підприємництва з проханням не ігнорувати своїх обов’язків платників податків. Водночас громадяни – наймані працівники теж мають бути досить відповідальними і вимагати офіційного укладення трудових стосунків з тим, щоб отримати при потребі гарантовані державою виплати», - наголошує Євгенія Самсоненко.

З Реєстром неприбуткових організацій та установ можна ознайомитися в режимі реального часу

Державна фіскальна служба України доопрацювала електронний сервіс Електронний кабінет платника (оновлена версія) в частині розширення функціональних можливостей режиму «Інформація з реєстрів».
Зокрема, створено нову вкладку «Реєстр неприбуткових організацій та установ», що забезпечує оприлюднення та пошук даних щодо платників податків, яких включено до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій (інформація оприлюднюється відповідно до пункту 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»).
Також найближчим часом за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (оновлена версія) буде надано можливість подання реєстраційної заяви за формою 1-РН в електронному вигляді.
Звертаємо увагу, що реєстраційна заява за ф.№1-РН може бути подана засобами електронного зв'язку в електронному вигляді, якщо установчі документи неприбуткової організації оприлюдненні на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (абзац п'ятий пункту 6 Постанови №440).
Нагадуємо, що інформація з реєстрів ДФС, яка є відкритою та загальнодоступною, оприлюднюється у відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника» в режимі реального часу. Користувачі мають можливість завантажити, зберегти та роздрукувати оприлюднену інформацію.

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська про право на податкову соціальну пільгу фізичної особи, яка працює не повний робочий день

Відповідно до пункту 169.1 статті 169 Кодексу платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, - інформують фахівці Луцької ОДПІ Головного управління ДФС у Волинській області.
У 2016 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 1930 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1378 грн. х 1,4), у 2014, 2015 роках – 1710 грн. (1218 грн. х 1,4).
Тобто, фізична особа, яка працює не повний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.

Особливості отримання пільги при використанні землі не за цільовим призначенням

Фахівці ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська інформують чи отримає пільгу зі сплати земельного податку пенсіонер (за віком), якщо державний акт на землю оформлено за цільовим призначенням земельної ділянки «комерційне». Водночас земельну ділянку використовують не за цільовим призначенням, оскільки на ній розташовано житловий будинок.
Відповідно до пп. 281.1.3 п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України не сплачують земельний податок, зокрема, пенсіонери за віком. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб цим пунктом, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, визначених п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу. Крім того, ст. 141 Земельного кодексу визначено підстави припинення права користування земельної ділянки, зокрема, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням.
Таким чином, пільга надається фізичній особі-пільговику згідно з п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу, яка підпадає під підстави її надання з урахуванням вимог п. 281.2 цієї статті (цільове використання земельної ділянки).
Статтею 20 Земельного кодексу передбачено встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок. Зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186¹ Земельного кодексу.
Отже, для отримання пільги щодо сплати земельного податку пенсіонеру необхідно переоформити Державний акт на право власності на земельну ділянку із зміною цільового призначення, в даному випадку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,1 гектара.

Неповернення при звільненні спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту, строк використання яких не настав, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, вартість спеціального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах.
Порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального (форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.
Враховуючи вищевикладене, якщо працівник, який припинає трудові відносини з працедавцем, не повертає йому спеціальний (у тому числі формений) одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, граничний строк використання яких не настав, то вартість такого майна включається до складу місячного оподатковуваного доходу і оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%.
Зазначена норма передбачена пп.165.1.9 ст.165 Податкового кодексу України.

Продаж інваліду путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України здійснюється без нарахування ПДВ

Від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів.
Отже, операції платника ПДВ (у тому числі закладу санаторно-курортного лікування) з продажу фізичним особам віком до 18 років, інвалідам та дітям-інвалідів путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України звільняються від оподаткування ПДВ тобто нарахування ПДВ за такими операціями не здійснюється.
Таким чином, при продажу інваліду путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України, сума ПДВ не включається закладом санаторно-курортного лікування - платником ПДВ до вартості такої путівки, і як наслідок, інвалід оплачує лише фактичну вартість путівки без додаткового нарахування ПДВ на її вартість.
Зазначена норма передбачена п.п. 197.1.6 ст. 197 Податкового кодексу України.

У разі несвоєчасної сплати (перерахування) податків фіскальним органом проводиться камеральна перевірка

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи електронного адміністрування ПДВ, а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального.
Під час перевірки з’ясовуються, зокрема питання щодо своєчасності подання платником податків податкової декларації (розрахунку), своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати до бюджету належних сум податків (зборів) до бюджету.
За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації у контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків.
Таким чином, у разі несвоєчасної сплати (перерахування) суб’єктом господарювання до бюджету належних сум податків (зборів), контролюючим органом проводиться камеральна перевірка та за її результатами складається акт у двох примірниках, який після реєстрації його у контролюючому органі вручається (надсилається) для підписання платнику податків протягом трьох робочих днів.
Зазначена норма передбачена п.п. 75.1.1 ст. 75 та п. 86.2 ст. 86 Податкового кодексу України.

Підприємець, що здає в оренду нежитлове приміщення понад 300 кв. м, не може перебувати на спрощеній системі оподаткування

Фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів, не можуть бути платниками єдиного податку.
Отже, фізична особа – підприємець, яка здає в оренду нежитлове приміщення (споруду, будівлю) понад 300 кв. метрів, не може перебувати на спрощеній системі оподаткування.
Також спрощена система оподаткування не застосовується, якщо здається в оренду частина нежитлового приміщення до 300 кв. м, а інша його частина безоплатно передається в оренду (користування).
Зазначена норма передбачена пп. 291.5.3 ст. 291 Податкового кодексу України.

До уваги платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України!

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська звертає увагу, що за результатами проведеного Державною фіс- кальною службою України аналізу звітності з рентної плати за користування радіочастот- ним ресурсом України (далі – Рентна плата) за червень – серпень 2016 року виявлені методологічні помилки заповнення платниками Рентної плати податкової звітності, а саме:
- неправильне застосування розміру встановлених ставок Рентної плати;
- неправильне заповнення коду радіозв’язку.
Нагадуємо, що порядок адміністрування Рентної плати регламентується статтею 254 «Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс).
Ставки Рентної плати у гривнях за 1 МГц смуги радіочастот на місяць визначені пунктом 254.4 статті 254 Кодексу.
Платники Рентної плати обчислюють суму Рентної плати виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо (п.п.254.5.2 п.254.5 ст.254 Кодексу).
Звертаємо увагу, що для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15х2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику Рентної плати – користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75 (п.254.4 ст.254 Кодексу).

ДФС роз’яснила порядок оподаткування ПДВ операцій платників податку, пов’язаних з обігом аграрних розписок

Державна фіскальна служба України у зв’язку із численними запитами платників ПДВ листом від 06.10.2016 р. № 32818/7/99-99-15-03-02-15 надала роз’яснення щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій платників податку, пов’язаних з обігом аграрних розписок.
У листі розглянуто загальні правила оподаткування операцій з постачання товарів/послуг під забезпечення боргових зобов'язань покупця аграрною розпискою, порядок оподаткування послуг кредитора за аграрною розпискою по дорощенню та збору врожаю заставленої сільськогосподарської продукції та порядок оподаткування ПДВ операцій з відступлення аграрної розписки.

З початку року платники податків Кіровського району м. Дніпропетровська сплатили до бюджетів понад 700 міліонів гривень

За 9 місяців 2016 року платники податків Кірвського району м.Дніпропетровська сплатили до бюджетів понад 751,1 мільйонів гривень. Сума сплачених податків до бюджетів усіх рівнів більш ніж на 192,3 млн. грн. перевищує надходження за аналогічний період минулого року.
Із загальної суми внесок до держбюджету перевищив 351,2 млн. грн., що на 70,5 млн. грн. більше минулорічного показника.
Серед основних платежів, спрямованих до державної казни це:
155,9 млн. грн. – податок на додану вартість;
91,6 млн. грн. – податок на доходи фізичних осіб;
46,1 млн. грн. – податок на прибуток підприємств;
56,1 млн. грн. – військовий збір.
До місцевого бюджету за січень-вересень поточного року сплачено 399,9 млн. грн., що на 121,8 млн. грн. більше від надходжень січня – вересня минулого року.
У трійці лідерів із сплати податків до місцевого бюджету є:
податок на доходи фізичних осіб – 246,0 млн. грн.;
єдиний податок з фізичних осіб – 49,6 млн. грн.;
плата за землю з юридичних осіб – 70,3 млн. грн.
Надходження по єдиному соціальному внеску за січень - вересень поточного року складають 772,8 млн. гривень.

Метки: налоговая инспекция