ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська повідомляє

Щодо порядку складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій

ДПІ у Кіровському  районі  м. Дніпропетровська повідомляє, що відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:
- здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);  -    виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;
- надання платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника). Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267.        У податковій накладній, яка складається за щоденними підсумками операцій у разі здійснення поставки товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником ПДВ), суми розрахунків за касовими чеками, надрукованими протягом дня, та суми ПДВ за такими розрахунками зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі виторгу та сумі ПДВ, яка відображена у Z-звіті. У разі якщо до Z-звіту включено суму поставки платнику ПДВ, на таку операцію було складено окрему податкову накладну, така сума поставки та відповідно сума ПДВ до зведеної податкової накладної, складеної за щоденними підсумками операцій, не включається.

Мешканцям Кіровського району  нагадали про необхідність сплати земельного податку

Фахівці ДПІ у Кіровському  районі  м. Дніпропетровська проводять широкомасштабну масово – роз’яснювальну  роботу з мешканцями Кіровського району щодо податку на землю.
Актуальність зазначеної теми зумовлена  наближенням терміну сплати громадянами зазначених платежів, тож податківці проінформували платників не тільки щодо нюансів нарахування, але й термінів сплати.
Зокрема, фахівець сектору організації роботи Горяна Наталія  проінформувала , що платникові до 1 липня 2016 року надсилається податкове повідомлення – рішення про сплату податку. Термін сплати податку – протягом 60 днів з дня вручення такого повідомлення.
Розповіла посадовець і про ставки земельного податку за земельні ділянки, і про розмір орнендної плати. Так, плату за землю віднесено до місцевих податків і зборів, і відповідно кожна місцева рада  приймає рішення про встановлення податку на майно в частині плати за землю.
Крім того, Наталія Горяна  повідомила, що у разі виникнення будь-яких спірних питань, громадяни мають можливість звернутися до ДПІ у Кіровському  районі  м. Дніпропетровська з метою їх урегулювання.
ДПІ у Кіровському  районі  м. Дніпропетровська звертає увагу громадян на необхідність своєчасного виконання обов’язку перед державою в частині сплати земельного податку або орендної плати. Адже плата за землю – один із суттєвих резервів наповнення місцевого бюджету. До речі,  у минолому році від юридичних та фізичних осіб надходження від плати за землю до бюджету  склали  54,2 млн.грн.

Коли код бюджетної класифікації вказано невірно

Платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність при вчиненні порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Статтею 126 ПКУ визначено, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня (п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ).
Також відповідно до ст. 163 прим. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Таким чином, якщо платник податків неправильно заповнив реквізити платіжних документів або помилково спрямував кошти на невідповідний код бюджетної класифікації, кошти не надійдуть до відповідного рахунку бюджетної класифікації, а отже не буде погашена сума грошового зобов’язання платника податків.
У випадку непогашення платником податків у встановлені терміни самостійно визначеного грошового зобов’язання такий платник податків несе відповідальність, встановлену чинним законодавством, а саме: ст. 126 ПКУ та ст. 163 прим. 2 КУпАП на суму податкового боргу нараховується пеня.

Змінили назву підприємства – переукладіть договір про визнання електронних документів

Договір про визнання електронних документів укладається відповідно до норм Закону України від 22 травня 2003 року №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України від 22 травня 2003 року №852-IV «Про електронний цифровий підпис» та положень Інструкції з підготовки та подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 №233 (далі – Інструкція).
Додаток 1 до Інструкції визначає текст примірного договору про визнання електронних документів (далі – Договір), в якому зазначається, зокрема найменування платника податків – юридичної особи.
Внесення змін до облікових даних платників податків визначено розділом IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.11 №1588.
Відповідно до п.п. 6.4 п. 6 розділу ІІІ Інструкції контролюючий орган, де зареєстрований платник, звіряє реквізити, вказані у Договорі, з реєстраційними даними платника податків в контролюючому органі.
При зміні найменування юридичної особи платнику необхідно переукласти Договір з дотриманням умов, визначених абз. 2-4 п.п. 7.1 п. 7 розділу III Інструкції.

Про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, необхідно повідомляти

Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом ПКУ.
Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.
Заява про взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку подається у відповідний податковий орган протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об’єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню.
Згідно з п. 117.1 ст. 117 ПКУ неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог встановлених ПКУ, - тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 510 гривень.
При не усуненні таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність - 1020 гривень.
 
Нові ставки екологічного податку необхідно враховувати при заповненні звітності

ДПІ у Кіровському  районі  м. Дніпропетровська повідомляє, що під час аналізу податкової звітності з екологічного податку за I квартал 2016 року встановлено непоодинокі випадки, в яких мають місце методологічні помилки заповнення звітності. А саме не враховано, що Законом України від 24 грудня 2015 року №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» проіндексовано ставки екологічного податку, що діяли у 2015 році:
1)        за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (крім двоокису вуглецю), що затверджені п. 243.1-243.3 ст. 243 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), на 26,71%, а за викиди двоокису вуглецю (п. 243.4 ст. 243 ПКУ) – на 26,92%;
2)        за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (п. 245.1-245.2 ст. 245 ПКУ) – на 26,72%;
3)        за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (п. 246.1-246.2 ст. 246 ПКУ) – на 25,81-26,81%;
4) за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (п. 247.1 ст. 247 ПКУ) – на 26,7%;
5) за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їx виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (п. 248.1 ст. 248 ПКУ) – на 26,7%.

Скарга на податкове повідомлення-рішення: термін для подання

Підпунктом 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган.
Коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених ПКУ або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення ( п. 56.2 ст. 56 ПКУ).
Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби – з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог п. 44.6 ст. 44 ПКУ) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується (п. 56.3 ст. 56 ПКУ).
Оскільки згідно з п.п. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 ПКУ сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, – є грошовим зобов’язанням, то якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму такого грошового зобов’язання, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд податкового повідомлення-рішення протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків такого рішення.
 
Коли реєстрація платником ПДВ обов'язкова

Якщо особа постачає товари або послуги на митній території України, які підлягають оподаткуванню ПДВ та загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн. гривень, то така особа зобов'язана подати до органу ДФС за своїм місцезнаходженням Заяву за ф. № 1-ПДВ та зареєструватись як платник ПДВ в обов'язковому порядку.
До загального обсягу операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за ставками 20%, 7%, 0% та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ. При цьому при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг не включається обсяг операцій, що не є об'єктом оподаткування ПДВ.
При цьому  будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ та не подала до контролюючого органу заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку.

До уваги платників земельного податку громадян

Відповідно до Податкового_кодексу нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться органами фіскальної служби, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.
Сплачується такий податок фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, тобто до 29 серпня  включно.
Нагадуємо, що фізичні особи - платники податків повинні сплачувати податки і збори через установи банків та поштові відділення.
Зокрема, фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів.
Від сплати податку звільняються:
- інваліди першої і другої групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери (за віком);  ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для зазначених категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, передбачених у ст.281 ПКУ.

Податок для заможних людей збільшиться

Хто  у 2016 році буде платити транспортний податок? Хто має пільги з оподаткування нерухомості? Скільки треба сплатити податків власникам елітного майна? На ці та інші питання читачів газети «Днепр вечерний»  відповідав заступник начальника ДПІ у Кіровському  районі  м. Дніпропетровська Євгенія Самсоненко.

- Минулий рік був рясний на податкові зміни, зокрема наші співгромадяни  вперше платили транспортний податок на розкішні автомобілі. Тоді під оподаткування підпадали деякі бюджетні авто, і  не потрапили дорогі BMW X6 та ряд інших. Чи змінилось щось у 2016 році?
- Так, спочатку розкішшю рахували нові - не старіші п'яти років  автомобілі з об'ємом двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів. Це викликало ряд заперечень експертів авторинку. Зокрема, вони зазначили, що необхідно було враховувати не об'єм двигуна, а вартість транспортного засобу. Тому в 2016 році було змінено підхід до оподаткування автомобілів. Зокрема, тепер податок платять за машини, яким менше п'яти років, вартістю понад 750 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Враховуючи розмір мінімальної зарплати 1378 гривеньн., середньоринкова вартість таких автомобілів повинна складати більше 1 мільйона 33 тисяч 500 гривень.
- А є перелік таких авто?
- Цей перелік налічує не один десяток автотранспортних засобів.  Якщо ви відвідаєте сайт Міністерства економічного розвитку, то там  розміщено спеціальний  розділ, відкривши який можна отримати інформацію про середньоринкову  вартість автомобіля шляхом введення даних про нього.
- Тобто, громадянин має визначити  вартість автомобіля і потім порахувати податок?
- Ні, власникам таких авто нічого не потрібно  робити самим. Розрахунок суми податку зробить фіскальна служба за місцем реєстрації платника і до 1 липня 2016 року ми розішлемо податкові повідомлення-рішення про внесення транспортного податку із зазначенням суми та відповідних платіжних реквізитів.
- Раніше для певних категорій  громадян існували пільги, а як зараз?
- Податок доведеться сплатити всім власникам елітних автомобілів, адже  Податковий кодекс не передбачає ніяких винятків . На сьогодні чітко визначено, що податок сплачують саме з дорогих машин, які може дозволити собі далеко не кожен.
- І скільки доведеться  заплатити?
- Ставка цього податку становить 25 тисяч гривень на рік.
- Якщо транспортний податок сплачуватимуть заможні громадяни, то як із податком на нерухоме майно? Враховуючи останні зміни його платниками стало чимало краян?
- Зазначу, що цьогоріч запроваджено для власників елітних  квартир і будинків  додатковий податок у сумі 25 тисяч гривень на рік  за кожний об’єкт такого майна, тобто таку суму сплачуватимуть дійсно заможні люди. Це власники квартир загальною площею понад 300 квадратних метрів або будинків понад 500 квадратних метрів.
І цей новий податок стягуватиметься додатково до податку на нерухомість.
- А що сплачуватимуть інші?
- Розмір податку, так як і було, встановлюється місцевою радою і у Рівному  ставки не змінились: 0,5% від розміру мінімальної зарплати ( 6,89 грн.) – для об’єктів житлової нерухомості; 0 % – для об’єктів нежитлової нерухомості в частині господарських (присадибних) будівель, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції;  0,5%  (6,89 грн.)  – для об’єктів нежитлової нерухомості, крім господарських (присадибних) будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень).
- Але ж існували «пільгові» квадрати?
- Так, пільги для невеликих за площею квартир і будинків залишаються – власники квартир до 60 кв. м,  будинків до 120 кв. м (або будинки і квартири загальною площею 180 кв. м.) не платитимуть податок. Податок платитиметься тільки з площі понад встановлений ліміт.
Наприклад, якщо людина є власником квартири загальною площею 75 кв. м, то вона буде сплачувати податок лише за 15 кв. м. (75 кв. м – 60 кв. м). Проте, у разі, коли квартира поділена між двома власниками, то пільга в розмірі 60 кв. м. застосовується для кожного з них, отже платити податок не потрібно. А от якщо власник має квартиру площею 320 кв. м., то в рік він повинен заплатити податок, розрахований таким чином: (320 кв. м - 60 кв. м (пільга)) х ставка податку, затверджена місцевою радою за 1 кв. м. (% від мінімальної зарплати) + 25 тис. грн.
- А коли треба сплатити такий податок?
- Порядок нарахування та строки сплати податку не змінились. Суму розраховують органи фіскальної служби за місцем реєстрації платника податків і надсилають йому повідомлення-рішення. Але підкреслю, що платити податок у 2016 році  громадяни будуть за 2015 рік (за ставками та з пільгами, які діяли у 2015 році),  за елітні будинки і квартири громадяни почнуть сплачувати тільки в 2017 році — за нерухомість, якою володіли в 2016 році .

Як правильно заповнити платіжку при перерахуванні коштів на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ

ДПІ у Кіровському  районі  м. Дніпропетровська інформує щодо порядку заповнення реквізитів у платіжних дорученнях у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ, який відкрито платнику в Казначействі. Отож,
у полі «Отримувач» необхідно вказати назву платника;
у полі «Код» - податковий номер платника податку, за яким ведеться облік у контролюючих органах;
у полі «Банк отримувача» необхідно вказати «Казначейство України (ел.адм.подат.)»;
у полі «Код банку» слід заповнити «899998»;
у полі «№ рахунка» необхідно вказати номер рахунку, який вказаний в електронному повідомленні від органу ДФС про реквізити електронного рахунку.
Поле «Призначення платежу» такого платіжного доручення заповнюється згідно з вимогами, викладеними у додатку 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Національного банку України від 21.01.2004р. № 22 ( із змінами).
Відповідно до п. 3.8 Постанови № 22 реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.
У разі перерахування коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у полі № 4 друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Наприклад: «перераховано з власного поточного рахунка на електронний рахунок».
Нагадуємо, що на рахунки в системі електронного адміністрування, які відкрито у Державній казначейській службі України (МФО 899998), платником самостійно перераховуються кошти з власного поточного рахунку у сумі, необхідній для сплати до бюджету задекларованих у податковій декларації податкових зобов’язань по ПДВ, а з 1 липня 2015 року також у сумі, необхідній для досягнення розміру суми, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (розрахунки коригування) в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відображення банківськими установами в 1-ДФ суми анульованого (прощеного) боргу

ДПІ у Кіровському  районі  м. Дніпропетровська інформує, що ДФС України листом  від 16.05.2016 №16839/7/99-99-13-01-03-17 надано роз’яснення щодо відображення банківськими установами у Податковому розрахунку 1-ДФ суми боргу (кредиту) прощеного (анульованого) кредитором за своїм самостійним рішенням, не пов’язаним з банкрутством, до закінчення строку позовної давності.

Спрощенці Кіровського району  направили до місцевого бюджету майже 31,1 млн.грн. єдиного податку

Це на 14,1 млн.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Від юридичних осіб надійшло понад 10,7 млн.грн. єдиного податку, що майже на 4,8 млн.грн. більше, ніж за відповідний період 2015 року.
Фізичні особи-підприємці сплатили 20,4 млн.грн. єдиного податку, що на 9,3 млн.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.
Таких результатів досягнуто завдяки підвищенню якості податкового сервісу для платників податків та ефективній взаємодії з органами місцевого самоврядування.

Виявлені розбіжності у розрахунку податку на нерухомість підлягають виправленню

Відповідно до норм Податкового кодексу податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Розрахунок здійснюється на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення рішення.
У разі, якщо платник податку не погодиться з розрахунком податку або виявить розбіжності в наявній у нього інформації про об’єкт нерухомості, він має звернутися з оригіналами документів на нерухомість до фіскальних органів. Останні, якщо є підстави, мають провести перерахунок суми податку і надіслати нове податкове повідомлення-рішення.

З початку року ГУ ДФС у Дніпропетровській області забезпечено відшкодування 24,5 млн. грн. збитків

За 5 місяців 2016 року в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області перебувало 415 кримінальних проваджень.
Зі 107 закінчених кримінальних проваджень на розгляд до суду направлено 58, серед яких: 36 з обвинувальним актом та 22 для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Крім того, за 5 місяців поточного року за підслідністю скеровано 70 кримінальних проваджень, приєднано до інших проваджень – 29, зупинено – 11.
По закінчених кримінальних провадженнях до бюджету відшкодовано 24 мільйони 494 тисячі гривень збитків.

Loading...