ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська повідомляє:

Оновлено Порядок подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій та форми розрахункових документів

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська інформує, що 11 березня 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 "Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)" (далі - Наказ № 13), яким скасовано наказ ДПА України від 01.12.2000 № 614 "Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".
Зокрема, Наказом № 13 оновлено форми таких розрахункових документів:
- фіскального касового чека на товари та послуги (форма № ФКЧ-1);
- фіскального касового чека видачі коштів (форма № ФКЧ-2);
- розрахункової квитанції (форма № РК-1);
- спрощеної розрахункової квитанції (форма № РК-2).
Окрім того, запроваджено новий розрахунковий документ - фіскальний касовий чек за приймання та переказ готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування (форма № ФКЧ-3).

Наказ № 13 опубліковано в офіційному бюлетені "Офіційний вісник України" від 11.03.2016 № 18.

Громадяни можуть отримати довідку про свої доходи в органах ДФС

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська нагадує,  що триває кампанія декларування громадянами свого майнового стану та доходів. З метою правильного заповнення  декларації про майновий стан і доходи фізична особа може звернутися до органу ДФС за своїм місцем проживання, місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування для отримання відомостей про суми одержаних доходів.
Контролюючий орган протягом 5 робочих днів з дня звернення фізичної особи надає відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням відомостей з Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до 10 робочих днів.
Порядок отримання відомостей з Державного реєстру регламентується розділом X Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України 10.12.2013 №779, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2013 за №2211/24743.

Скасовано штрафні санкції при сплаті платником без оскарження донарахованих сум податку

Для забезпечення виконання умов Коаліційної угоди щодо створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого бізнесу наказом Міністерства фінансів України від 10.02.2016 №40 затверджено Порядок скасування штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення.
Це дозволить сумлінним платникам податків, які не допускають систематичних порушень податкового законодавства, уникнути необхідності витрачати час на проведення процедур оскарження результатів перевірок та спрямувати вивільнені від сплати штрафних (фінансових) санкцій кошти на інвестування в розвиток власної господарської діяльності.
Так, порядок вирішує актуальні питання при скасуванні штрафних (фінансових) санкцій, що застосовані до платників податків з річними обсягами доходів до 20 млн. грн. та які без оскарження сплатили донараховані податкові зобов’язання у терміни, визначені Податковим кодексом України.
Ця норма дії до 31 грудня 2016 року та стосується штрафних (фінансових) санкцій, що нараховані на суму податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом. Штрафні санкції не скасовуються у разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з одного й того самого податку або збору.
Платник податків, який прийняв рішення про неоскарження суми податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом, сплачує суму такого податкового зобов’язання у строки, визначені Податковим кодексом.
При цьому платіжні документи на сплату визначених податкових зобов’язань необхідно заповнювати з наведенням роз’яснювальної інформації про призначення платежу. Зокрема, це може бути дата та номер акта перевірки та податкового повідомлення-рішення, відповідно до якого визначено суму такого податкового зобов’язання.
Для спрощення процедури, передбаченої порядком, платникам рекомендується письмово повідомити про своє рішення скористатись правом на скасування штрафних санкцій контролюючий орган, який склав відповідне податкове повідомлення-рішення. Разом з таким повідомленням також доцільно надати копії платіжних документів, згідно з якими здійснено сплату податкового зобов’язання.
Рішення про скасування штрафних (фінансових) санкцій приймається протягом 10 календарних днів з дня  сплати такого податкового зобов’язання. Контролюючий орган не пізніше п’яти робочих днів з дня, що настає за днем скасування, повідомляє платника податків про таке рішення.
Разом з тим, якщо платник податків розпочне процедуру оскарження податкового повідомлення-рішення, штрафні (фінансові) санкції по якому були скасовані, контролюючий орган відкликає своє рішення про їх скасування.

Платниками податків  Кіровського району сплачено майже 90 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб

Сума сплаченого податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету у Кіровському районі м. Дніпропетровська протягом  2016 року склала 82,1 мільйонів гривень. Це на 45 відсотів більше ніж у минулому році.
«Це очевидний результат і наслідок останніх податкових новацій, зокрема, змін у ставках ПДФО та ЄСВ. Саме зниження навантаження на фонд оплати праці дозволило працедавцям з початком фінансового року переглянути умови оплати праці в сторону збільшення та максимально легалізувати виплати», - запевнила заступник начальника ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська Самсоненко Євгенія Сергіївна.
Як зазначила доповідач, зростанню надходжень з ПДФО сприяє робота ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська у напрямку дотримання працедавцями вимог податкового законодавства під час оплати праці.
Разом з тим, Євгенія Самсоненко нагадала, що триває кампанія декларування доходів. Отож, громадяни, котрі отримали доходи у 2015 році, з яких не було сплачено ПДФО, зобов’язані до 3 травня цього року подати річну податкову декларацію і сплатити податок.

Реалізовувати пальне, не зареєструвавшись платником податку, надто дорого

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська  повідомляє , що відтепер особи, які займаються реалізацією пального, обов’язково повинні реєструватися платниками акцизного податку. Тому до початку такої діяльності необхідно звернутися до податкової інспекції за основним місцем обліку. Таке нововведення передбачено п.п.212.3.4. Податкового кодексу України.
Для реєстрації необхідно не пізніше, ніж за три робочі дні до початку реалізації пального, подати заяву. Її  форма затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Починаючи з 1 березня, протягом 20 календарних днів платник податку зобов'язаний подати контролюючому органу акт проведення інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 1 березня. В акті необхідно зазначити адреси об'єктів та перелік резервуарів, де зберігаються залишки пального, технічні параметри (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам), правовстановлюючі документи на відповідні об'єкти та документи, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об'єктів.
Зазначені в акті інвентаризації обсяги залишку пального контролюючий орган враховує у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 232 Податкового Кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в системі електронного адміністрування реалізації пального.
Період з 1 березня до 1 квітня є перехідним, протягом якого реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється без обмеження обсягів, обчислених за відповідною формулою.
Слід зазначити, що реалізація пального без реєстрації у встановленому порядку, передбачає штраф у розмірі 100 відсотків вартості реалізованого пального.

При отриманні доходів від двох і більше роботодавців потрібно подати декларацію

Обов'язок подавати декларацію такими громадянами встановлено п. 176.1 ст. 176 розділу IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI в редакції, яка діяла до 01.01.2016 року. Згідно з вказаною нормою платники податків зобов'язані подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами одночасно двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. У 2015 році ця сума становила 146160 грн.
При отриманні доходів від двох та більше податкових агентів заповнюється додаток Ф1 до декларації про майновий стан та доходи.
Задекларувати отримані у минулому році доходи громадяни повинні до 1 травня 2016 року, шляхом подання до податкової інспекції, за місцем реєстрації у паспорті, податкової декларації про майновий стан і доходи.

На допомогу платникам: терміни сплати податків

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська нагадує, що згідно п. 110.1 ст. 110 Податкового кодексу України  платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність при вчиненні порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.
Зокрема, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Кодексом, то такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах (ст. 126 Кодексу):
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня (ст. 129 Кодексу).
Одночасно, згідно ст. 163 прим. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадуємо, що останній день сплати:
18 березня (п'ятниця) 2016 року - авансового внеску з єдиного податку на  березень платниками, віднесеними до першої та другої груп;
21 березня 2016 року - єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за лютий (крім гірничих підприємств); доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку, за лютий;
28 березня (понеділок) 2016 року - єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за лютий;
30 березня (середа) 2016 року - акцизного податку за лютий; ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю; плати за землю за лютий;
31 березня (четвер) 2016 року -  рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за лютий; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за лютий; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за лютий; податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий; податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за лютий на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки; військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий.
Шановні платники податків! Уважно заповнюйте реквізити документів на переказ у разі сплати податків та зборів (обов'язкових платежів). Вказавши помилкові реквізити, кошти не надійдуть до відповідного рахунку бюджетної класифікації, а отже не буде вчасно погашена сума грошового зобов’язання.

Спеціальний режим оподаткування ПДВ: визначаємо код товарної класифікації сільськогосподарської продукції

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська інформує платників спеціального режиму оподаткування  ПДВ, що Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесено зміни до п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу України, відповідно до яких у 2016 р. в межах спеціального режиму оподаткування запроваджена часткова сплата сум ПДВ до бюджету та на спеціальні рахунки.
Розмір суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальні рахунки, залежить від виду сільськогосподарської продукції, що реалізується.
У разі необхідності визначення відповідності власновиробленої сільськогосподарської продукції відповідному коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД для правильного відображення обсягів постачання таких товарів у податковій декларації з ПДВ та її додатках платник податку - суб’єкт спеціального режиму оподаткування має можливість отримати висновок від Торгово-промислової палати України (її регіональних відділень) або науково-дослідного інституту судових експертиз.
У разі, якщо суб’єктом спеціального режиму оподаткування здійснюються операції з вивезення власновиробленої сільськогосподарської продукції за межі митної території України у митному режимі експорту, то така продукція підлягає митному оформленню та класифікується митними органами ДФС шляхом визначення кодів відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД.

Перейменовано вулицю, за якою зареєстроване підприємство. Чи потрібно та яку інформацію надавати фіскальній службі?

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська  на численні запитання платників, чи необхідно їм вносити зміни до облікових даних підприємства/ФОП, якщо відбулось перейменування назви вулиці, наводить відповідь з бази «ЗІР» (питання – відповідь розміщено у категорії 119.06).
Відповідно до п. 66.1 ст. 66 Податкового кодексу України (ПКУ), підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема:
інформація органів державної реєстрації;
документально підтверджена інформація, що надається платниками податків.
У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР), та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний подати контролюючому органу, в якому він обліковується, уточнені документи протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів (п. 66.5 ст. 66 ПКУ).
Згідно з ст. 9 Закону України від 15 березня 2003 року № 755-IV«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» із змінами, в ЄДР містяться дані, зокрема місцезнаходження юридичної особи та місцезнаходження фізичної особи - підприємця (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем).
Пунктом 9.2 розд. IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 №462) – Порядок, у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, крім змін, які вносяться до ЄДР, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП подається з позначкою «Зміни» або за формою № 1-РПП – з позначкою «Перереєстрація, зміни».
Враховуючи викладене вище, у разі перейменування назви міста, вулиці тощо платники податків:
-     відомості про яких включаються до ЄДР, повідомляють про зміну зазначених даних до ЄДР та не подають заяви за ф. № 1-ОПП та ф. № 5-ОПП до контролюючих органів за місцезнаходженням/місцем проживання;
-     відомості про яких не включаються до ЄДР, повинні подати заяву за ф. № 1-ОПП або за ф. № 5-ОПП з інформацією про такі зміни до контролюючого органу за місцезнаходженням/місцем проживання.

Нагадаємо, загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс («ЗІР») створено у рамках Електронного Уряду з урахуванням тенденцій розвитку інформаційних технологій у сфері побудови веб-ресурсу та розглядається як інтегрований ресурс в інформаційне середовище органів ДФС, у якому уся направленість діяльності Державної фіскальної служби України, як внутрішня так і зовнішня, а також усі відповідні процеси інформаційно-довідкових ресурсів підтримуються та забезпечуються відповідними інформаційно-комп’ютерними технологіями.
У розділах «ЗІР»: «Запитання – відповіді з Бази знань», «Нормативні та інформаційні документи» та «Письмові консультації» інформація систематизована по тематиках: оподаткування; митна справа; єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; електронний цифровий підпис.
Адреса розміщення ресурсу: http://zir.sfs.gov.ua

У ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська приділяють першочергову увагу розгляду запитів про доступ до публічної інформації

В ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська з метою забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, надання інформації за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечується першочерговий розгляд документів щодо надання публічної інформації відповідно до Закону, які надійшли поштою, електронною поштою, факсом, телефоном. Як результат, з з початку 2016 року розглянуто 12 таких запитів.
Зокрема, електронною поштою, надійшло 2 запити. Звичайною поштою надійшло 10 запитів,
Як зазначають фахівці ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська , з моменту набрання чинності Закону України „Про доступ до публічної інформації” можна визначити основні  аспекти реалізації цього Закону, які заслуговують до уваги читачів. Так, запитувачі інформації ототожнюють такі поняття як запит на отримання публічної інформації, звернення, надання податкової консультації, а також консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної податкової та митної політики.
Важливо усвідомити, що згідно із частиною другою статті 2 Закону України „Про доступ до публічної інформації” цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, а саме Законом України «Про звернення громадян».
І насамкінець, щоб не гаяти часу, перш, ніж братися за письмо, треба знати, що запит на отримання публічної інформації має відповідати вимогам статтей 1 та 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Чи потрібно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи та сплачувати податок, якщо бабуся отримує щомісячне грошове утримання від фізичної особи згідно з договором про довічне утримання?

При укладанні договору довічного утримання (догляду) відчужував одержує дохід у вигляді вартості матеріального забезпечення та послуг з догляду (опікування), визначених у договорі (ст. 744 та ст. 749 Цивільного кодексу).
Статтею 162 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) встановлено, що фізична особа, як резидент, так і нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження з України, є платником податку на доходи фізичних осіб.
Платник податку, який отримує доход від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподаткованого доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок на такі доходи (пп.168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ).
Тобто, при отриманні від фізичної особи доходу у вигляді вартості матеріального забезпечення та послуг з догляду (опікування), визначених у договорі довічного утримання, відчужував зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок на такі доходи.
Нагадаємо: нова форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 за №859 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 за №1298/27743.

Податкова звітність подана помилково – не панікуйте!

Обов’язок подання платником податків податкової декларації щодо кожного окремого податку, за кожний звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або при наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог законодавства, встановлено Податковим кодексом України.
Прийняття податкової декларації є обов’язком контролюючого органу. Під час її прийняття уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.
Податковим кодексом не передбачені дії суб’єкта господарювання у випадку, якщо ним помилково подано податкову звітність до контролюючого органу (подано звітність, яку взагалі не потрібно подавати або подано не до того контролюючого органу). Однак платник податків може звернутись письмово до контролюючого органу з обґрунтуванням обставин помилково поданої податкової звітності та проханням не визнавати дану звітність як податкову.

Сума фінансової допомоги при її поверненні не включається до доходу юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи

Доходом юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового Кодексу.
До складу доходу платників єдиного податку третьої групи не включаються, зокрема суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання.
Отже, юридична особа - платник єдиного податку третьої групи може надавати поворотну фінансову допомогу іншій юридичній особі (фізичній особі - підприємцю).

Сума фінансової допомоги, що була надана юридичною особою - платником єдиного податку третьої групи на поворотній основі, при її поверненні не включається до складу доходу такого платника.

При цьому, діяльність юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи з надання поворотної фінансової допомоги іншим юридичним особам (підприємцям) на постійній основі може розглядатися як фінансове посередництво, що заборонено на єдиному податку.
Зазначена норма визначена пп. 291.5.1 ст. 291, пп. 2 п. 292.1 ст. 292 та пп. 3 п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 05.02.2016 р. N 2503/6/99-95-42-03-15.

Фізичним особам - власникам земельних ділянок: пільга на сплату земельного податку надається за наявності підтверджуючого документа

Відповідно до пп. 269.1.1 ст. 269 Податкового кодексу України платниками податку за землю є: власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.
Звертаємо увагу громадян, щоб скористатися пільгою зі сплати податку, необхідно надати до контролюючого органу за місцем проживання відповідні документи, які дають право на звільнення від сплати земельного податку.
Нагадуємо, відповідно до ПКУ від сплати земельного податку звільняються: пенсіонери (за віком); інваліди першої і другої групи; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років.
Звільнення від сплати земельного податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
-для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
-для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах не більш як 0,25 гектара, в селищах – 0,15 гектара; в містах – 0,10 гектара;
-для будівництва індивідуальних гаражів – не більше як 0,01 гектара;
-для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара;
-для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари.

Що робити підприємцю, який вирішив відмовитися від спрощеної системи оподаткування

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська нагадує, що 21 березня 2016 року - останній день подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з ІІ кварталу поточного року.
Зауважимо, що відповідно до ст. 298 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву. Формою заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675 «Про затвердження порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування», передбачено і відмову від спрощеної системи оподаткування із зазначенням причин відмови від неї. Згідно з вищезазначеною статтею ПКУ заява про відмову від спрощеної систему оподаткування фізичною особою – підприємцем подається до контролюючого органу в один з таких способів:
- особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси (п. 45.1 ст. 45 ПКУ). Отже, заява про відмову від спрощеної системи оподаткування фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку подається в один із способів, зазначених у п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ, до територіального органу державної фіскальної служби за місцем податкової адреси платника податків – фізичної особи.

Метки: налоговая инспекция
Loading...
Loading...