ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська повідомляє:

«Декларуємо доходи правильно» - тематика «круглого столу»

Наразі в ДПІ у Кіровському районі   відбувся «круглий стіл» за участю представників громадських організацій на тему: «Декларування доходів громадян та правила заповнення декларації про майновий стан та доходи».
Заступник начальника Євгенія Сергіївна Самсоненко розпочала зустріч словами: «Процес декларування доходів громадян – один із елементів виховання та підвищення податкової культури, сумлінного ставлення громадян до сплати податків. Всеукраїнська кампанія "Декларування – 2016" розпочалася з 1 січня 2016 року та закінчується  3 травня 2016 року, тому не потрібно зволікати та приховувати доходи, а необхідно подати декларацію про майновий стан та доходи».
Начальник управління оподаткування фізичних осіб Оксана Бабкіна розповіла присутнім про відмінності від попередніх років у декларуванні  2016 року. Так, у зв’язку з набранням чинності з 01.01.2015 року норми Закону України від  28 грудня 2014 року № 71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» фізичні особи за результатами 2015 року визначають податкові зобов’язання не тільки з податку на доходи фізичних осіб, а і з військового збору.
Крім того, з 01 січня 2016 року введено в дію нову декларацію, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.10.2015 року за № 1298/27743.
Увагу присутніх було зосереджено на тому, що податкова декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів за вибором платника податку:
- особисто платником або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.
Також, були розглянуті питання щодо основних випадків подання податкової декларації про майновий стан і доходи, стосовно випадків, в яких декларація по майновий стан і доходи не подається та випадки, в яких платники податку звільнені від подання декларації, оподаткування доходів від двох та більше податкових агентів та повернення по податковому кредиту.
Наприкінці зустрічі були надані вичерпні відповіді на запитання присутніх та вручені відповідні листівки та  пам’ятки, щодо особливостей декларування доходів громадян.

ПДФО сплачується за місцем розташування структурного підрозділу, військовий збір – за місцем реєстрації

Фахівці ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська  нагадують, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) податковим агентом – юридичною особою зараховується до відповідного бюджету за його місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі (ст. 64 Бюджетного кодексу України).
Податок на доходи фізичних осіб, нарахований працівникам неуповноваженого відокремленого підрозділу (структурного підрозділу, який розташовано у іншій ніж юридична особа територіально-адміністративній одиниці), юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу (абз. 2 п. 168.4.3 Податкового кодексу України).
Ця норма ПКУ регламентує порядок перерахування податку до місцевого бюджету, а оскільки військовий збір зараховується до державного бюджету, її не можна застосовувати до військового збору.
Слід знати, військовий збір юридична особа як за себе, так і за неуповноважений відокремлений підрозділ перераховує до бюджету за своїм місцезнаходженням (місцем реєстрації).

Про відмову від застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська повідомляє, що Державна фіскальна служба України у листі у від 11.02.2016     №4698/7/99-99-19- 03-02-17 (далі – лист ДФС №4698) проінформувала стосовно можливості відмови сільськогосподарського підприємства за добровільним рішенням від застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства (далі – спеціальний режим), визначеного статтею 209 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс).
Відповідно до пункту 209.1 статті 209 Кодексу резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 статті 209 Кодексу (далі – сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим.
Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (пункт 209.6 статті 209 Кодексу).
Отже, застосування сільськогосподарським підприємством – платником податку на додану вартість (далі – ПДВ) спеціального режиму є правом такого підприємства, а не його обов’язком. У зв’язку з цим сільськогосподарське підприємство – платник ПДВ не позбавлено права переходу із спеціального режиму на загальну систему оподаткування ПДВ за добровільним рішенням.
Порядок реєстрації особи як платника ПДВ (у тому числі як суб’єкта спеціального режиму), перереєстрації та анулювання такої реєстрації регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/26233 (далі – Положення №1130).
Сільськогосподарське підприємство виключається з реєстру суб’єктів спеціального режиму у разі, коли таке підприємство за добровільним рішенням подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму та/або про його реєстрацію як платника ПДВ на загальних підставах (підпункт «а» пункту 6.21 розділу VI Положення № 1130).
Зокрема, відповідно до пункту 6.22 розділу VI Положення №1130, для виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму сільськогосподарське підприємство подає до контролюючого органу, в якому воно зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму, заяву про реєстрацію його платником ПДВ на загальних умовах за формою №1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація», якщо не було допущено перевищення, визначеного пунктом 209.11 статті 209 Кодексу (пункт 6.11 розділу VI Положення №1130).
Контролюючий орган протягом 3 робочих днів від дня отримання такої заяви знімає сільськогосподарське підприємство з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму за процедурами перереєстрації, визначеними Положенням №1130.
При цьому, дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму є дата внесення відповідного запису до такого реєстру.
Датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах у разі переходу за добровільним рішенням сільськогосподарського підприємства – платника ПДВ із спеціального режиму на загальну систему оподаткування ПДВ є дата виключення такого підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму.
Водночас, у разі переходу сільськогосподарського підприємства – платника ПДВ за добровільним рішенням із спеціального режиму на загальну систему оподаткування ПДВ та відповідно виключення його з реєстру суб’єктів спеціального режиму, таке підприємство, починаючи з дати виключення, повинно подавати до контролюючого органу за місцем податкового обліку виключно податкову декларацію з ПДВ із позначкою «0110».

Максимальні роздрібні ціни акцизу включають ПДВ та акцизний податок

Відповідно до змін, внесених Законом України від 24.12.2015 р. №909-VIII ”Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”, звертаємо увагу, що при обчисленні податку із застосуванням адвалерних ставок базою оподаткування є вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України та/або ввезеного на митну територію України, за встановленими виробником та/або імпортером максимальними роздрібними цінами з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку.
Нагадаємо, що раніше база оподаткування із застосуванням адвалорних ставок обчислювалась із вартості реалізованого товару за максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку.
Таким чином, максимальні роздрібні ціни повинні розраховуватись з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку.
Детальніше про ці зміни та операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування, йдеться у листі ДФС України від 10.02.2016 №4506/7/99-99-19-03-03-17 „Про порядок декларування акцизного податку виробниками тютюнових виробів”.

Тримати депозити - на 2 % вигідніше

З 1 січня 2016 року банки та кредитні спілки із сум процентів, нарахованих на суму банківських рахунків, утримують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та перераховують суми податку до бюджету. Податок нараховується за податковий (звітний) місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків платників (вкладників).
Відповідно до п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ, податкові агенти, які нараховують такі доходи у вигляді процентів, зобов’язані подати податковий розрахунок та вказати загальну суму утриманого податку
Нагадаємо: Також, податкові агенти утримують та  перераховують 1,5% військового збору. Суми податку перераховуються до бюджету у термін не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування  доходу.

Термін подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік

Для платників податків, у яких відповідно до Податкового Кодексу податковим (звітним)періодом є календарний рік, декларація за звітний (податковий) 2015 рік подається не пізніше 29 лютого 2016 року (граничний термін сплати – 10 березня 2016 року).
Звертаємо увагу: відповідно до пункту 46.2 статті 46 Кодексу платники податку на прибуток разом з відповідною декларацією подають квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання декларації.
Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання декларації.
Довідково:  Відповідно до пункту 137.5 статті 137 Податкового Кодексу річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:
а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному(податковому) році;
б) виробників сільськогосподарської продукції;
в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень.
При цьому, до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Виграли приз? Сплатіть податок!

Уявимо, що Вам таки пощастило і Ви стали щасливим власником виграшу чи призу, готові ним ділитися? А доведеться, адже це є пасивним доходом, що підлягає оподаткуванню.
Але хто цей податок сплачує? Під час виплати виграшу (призу) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числі у більярдному спорті податок сплачує той, хто здійснює виплату, чи нарахування такого доходу.
Отже, згідно з п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ для доходів у вигляді виграшів, призів, починаючи з 1 січня 2016 року, встановлена єдина ставка податку на доходи фізичних осіб в розмірі 18 відсотків.

За витягом із реєстру платників єдиного податку необхідно звернутись до податкової інспекції

Відповідно до норм податкового законодавства України реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно отримати витяг з Реєстру платників єдиного податку.
Для цього необхідно подати до контролюючого органу за місцем реєстрації запит про отримання відповідного витягу. Податкова інспекція надає такий витяг наступного робочого дня з дня надходження запиту особисто заявнику. Такий витяг діятиме до внесення змін до реєстру платників єдиного податку.
Нагадуємо, що дані з Реєстру платників єдиного податку можна побачити  на Єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та офіційному веб-портал ДФСУ.

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію пального

Відповідно до норм Закону України від 24.12.15 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» з 1 березня поточного року передбачено запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та введення акцизної накладної як обов’язкового електронного документа, який складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку.
Згідно із пп.212.3.4 п.212.3 ст.212 Кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб – підприємців до початку здійснення реалізації пального.
Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального.
Крім того, особа, що здійснює реалізацію пального, повинна не пізніше 20 березня 2016 року подати до контролюючого органу за основним місцем обліку акт інвентаризації обсягу залишку пального.
Звертаємо увагу платників податку на те, що відповідно до п.117.3 ст.117 Кодексу здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку у встановленому порядку, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у розмірі 100 відсотків вартості реалізованого пального.
Водночас повідомляємо, що на сайті ДФС України www.sfs.gov.ua  у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» розміщено проекти нормативно-правових актів щодо впровадження та функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального. На даний час зазначені документи проходять процедуру реєстрації та затвердження у відповідних органах.

Студентам розповіли як отримати податкову знижку

Дніпропетровськ  по праву вважається  містом студентів, в якому знаходяться багато вищих учбових закладів. Тому тема лекції, з якою завітали співробітники ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська в гості до студентів монтажного технікуму, була надзвичайно актуальною. Адже кожному з них доводиться платити за навчання, тож як на цьому зекономити кошти, мабуть було цікаво дізнатися усім присутнім.
Так студенти дізналися, що наразі органами фіскальної служби розпочата кампанія декларування. Громадяни декларують свої доходи, отримані протягом 2015 року. Але крім обов’язку декларування доходів, вони мають право на податкову знижку.
Співробітник  служби розповіла дівчатам та хлопцям,  що до витрат, дозволених до включення до податкової знижки,  зокрема належить сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання.  Декларацію на податкову знижку можна надати упродовж всього року до 31 грудня включно. Разом із нею подаються документи для підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки.  Це відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції, фіскальні чеки,  копії договорів тощо.
Але, як підкреслила посадовець, якщо до кінця податкового року, наступного за звітним,  не скористатися  правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні роки не переноситься.
Наприкінці зустрічі  представник служби побажала студентам успішного закінчення їх учбового закладу та гідного вибору майбутньої професії.

Страхувальник, у разі припинення господарської діяльності, зобов’язаний подати до дати зняття з обліку звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску

Відповідно до ст. 59 Господарського кодексу України припинення господарської діяльності здійснюється відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон №755).
Пунктом 8 розд. ІV Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 р. №1162 (далі – Порядок №1162), визначено, що для платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на яких поширюється дія Закону №755, після надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або повідомлення про закриття відокремленого підрозділу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру, якщо на дату отримання такого повідомлення відсутній борг та закриті інтегровані картки такого платника, контролюючий орган знімає платника єдиного внеску з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку. Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску контролюючим органом передаються до державного реєстратора.
Після проведення остаточного розрахунку платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону №755, контролюючий орган знімає їх з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку (п. 5 розд. V Порядку №1162).
Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.
Відповідно до п. 9 розд. ІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. №435 (далі – Порядок №435), у разі припинення без правонаступника або зняття з обліку у фіскальних органах страхувальник зобов’язаний подати звіт за останній звітний період до дати державної реєстрації припинення та звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались.
Якщо при припиненні страхувальника є правонаступник, звіт до фіскального органу подається правонаступником, якщо правонаступництво підтверджено установчими документами із зазначенням правонаступника (п. 10 розд. ІІ Порядку № 435).

Право на зміну ставки спрощеної системи оподаткування

Відповідно до п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:
1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;
2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному п.п. 2 п. 293.3 ст. 293 ПКУ.
Ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути обрана платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, при добровільній зміні ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість (п.п. «б» п.п. 4 п. 293.8 ст. 293 ПКУ).
За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість, при обранні ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку (п.п. 298.1.5 п. 298.5 ст. 298 ПКУ).
При анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість (п.п. 5 п. 293.8 ст. 293 ПКУ).
Отже, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку третьої групи, які обрали ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, мають право протягом року змінити ставку на 3 відсотки за умови реєстрації платниками податку на додану вартість. Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість та оподатковують дохід за ставкою в розмірі 3 відсотки, також мають право протягом року змінити ставку на 5 відсотків за умови анулювання їх реєстрації як платників податку на додану вартість у порядку, встановленому ПКУ.

До уваги платників ЄСВ! Змінено термін сплати сум пені та штрафів

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська повідомляє про зміну термінів сплати з 1 січня 2016 року сум пені та штрафів, передбачених нормами Закону України від 08.07.2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон №2464), зі змінами та доповненнями.
Наразі, вони підлягають сплаті платником єдиного внеску протягом десяти календарних днів після надходження відповідного рішення (абз.2 ч.14 та абз.2 ч.15 ст.25 Закону № 2464).
Враховуючи зазначене, термін сплати по рішеннях, винесених територіальним органом ДФС до 31.12.2015 року включно, становитиме 10 робочих днів, винесених з 01.01.2016 року – 10 календарних днів.
За довідковою інформацією  з питань адміністрування єдиного внеску можна звернутись до Центру обслуговування платників ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська  за адресою вул. Горького ,22 3 поверх.

Адвалорну ставку акцизного податку з роздрібного продажу пального змінено

Для платників акцизного податку - суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального, адвалорну ставку акцизного податку 5 % змінено на специфічну ставку - 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару. Вказана норма набрала чинності з 1 січня 2016 року.
Зазначені зміни відбулися відповідно до Закону України від 24 грудня 2015 року №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».
Для розрахунку акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним у першому кварталі 2016 року необхідно застосувати курс євро, встановлений НБУ на 20 грудня 2015 року, тобто на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Про сплату авансових платежів підприємцями на загальній системі оподаткування

Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» в новій редакції викладено пп. 177.5.1 п. 177.5 ст.177 Податкового кодексу України.
Так, починаючи з цього року, авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом: до 20 квітня,
до 20 липня, до 20 жовтня.
За четвертий календарний квартал авансовий платіж не розраховується та не сплачується.
Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, в цьому випадку авансовий платіж за такий період фізичною особою - підприємцем не сплачується.
Ставка податку на доходи фізичних осіб для підприємців на загальній системі оподаткування становить 18%.

На Дніпропетровщині у січні власна безпека провела 19 службових розслідувань та перевірок

Протягом січня поточного року відділом власної безпеки при Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області ГУВБ України проведено  19 службових розслідувань та перевірок, за результатами яких розпочато 4 кримінальних провадження у відношенні працівників фіскальної служби; винесено 6 подань керівникам територіальних підрозділів ГУ ДФС області щодо вжиття заходів реагування, усунення недоліків та притягнення винних осіб до відповідальності; до дисциплінарної відповідальності притягнуто                8 працівників територіальних підрозділів ГУ ДФС області.
В ході профілактичних заходів щодо недопущення корупційних проявів з боку працівників ГУ ДФС області, відділом власної безпеки проведено понад 80 лекцій та співбесід з ними та кандидатами на вступ до лав служби.
З метою недопущення на вакантні та керівні посади в органах ДФС осіб, що своїми діями або вчинками можуть дискредитувати імідж служби, у першому місяці 2016 року проведено перевірки 14 кандидатів на працевлаштування. За підсумками перевірок 1 претенденту відмовлено у прийомі на службу.

Метки: налоговая инспекция
Loading...
Loading...