ДПІ у Кіровському районі м. Дніпра повідомляє:

Шановні громадяни, кампанія декларування доходів, отриманих у 2016 році, триває!

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра запрошує мешканців Дніпропетровщіни активніше декларувати свої доходи.
Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі –ПКУ) громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), розподіляються на дві категорії:
- особи, які зобов’язані подавати річну декларацію;
- особи, які мають право подати декларацію добровільно у разі реалізації права на податкову знижку.
У цьогорічній деклараційній кампанії платники податків звітуватимуть про свої доходи, отримані протягом минулого року, за новою формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821.
У новій декларації зменшено кількість додатків - з 4-х до 2-х, оскільки з 1 січня 2016 року визначено ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% замість 15% і 20%, які діяли до цього. Якщо раніше платники, які отримували заробітну плату від двох або більше роботодавців і якщо їх дохід перевищував у сумі 120 мінімальних зарплат за рік, зобов’язані були подавати декларацію для перерахунку податку, то тепер необхідності у такому перерахунку немає.
Для зручності громадян скасовано додаток до декларації, в якому здійснювався перерахунок податку на іноземні доходи. Тепер відомості про суму отриманих з-за кордону коштів (перерахованих в гривні згідно з валютним курсом НБУ, діючим на момент нарахування (отримання) таких доходів), відповідні податкові зобов’язання, інформація про країну походження доходу та назва валюти зазначаються в самій декларації без заповнення окремого додатку.
Деклараційна кампанія триватиме до 3 травня 2017 року включно. Декларації подаються за місцем податкової адреси платника. Є кілька варіантів подання декларації: особисто (або уповноваженою на це особою), поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до завершення кінцевого терміну подання) або в електронному вигляді через сервіс «Електронний кабінет платника податків» на веб-порталі ДФС (для цього необхідно отримати електронний цифровий підпис).

Особливості справляння рентної плати за користування надрами у 2017 році

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра інформує, що Державна фіскальна служба України, керуючись нормами Законів України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791) та від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797), які набрали чинності з 01.01.2017, у листі від 30.01.2017 №2071/7/99-99-12-03-04-17 (далі – лист ДФС №2071) надала рекомендації щодо особливостей справляння у         2017 році рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.
Зокрема, цими Законами внесено наступні зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині справляння рентної плати за користування надрами.
1. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин визначено суб’єктів господарювання, які виконують роботи, проведення яких потребує отримання погодження Державної служби геології та надр України (далі – Держгеонадра) (п.п.1 п.108 розділу І Закону №1797).
2. До об’єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин віднесено обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої під час виконання робіт, що потребують погодження Держгеонадрами, у тому числі під час виконання робіт в акваторіях водних об’єктів (п.п.2 п.108 розділу І Закону №1797).
3. Виключено положення ПКУ, якими встановлювався порядок визначення фактичної ціни реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд (п.п.3 п.108 розділу І Закону №1797).
4. Визначено, що при обчисленні вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичною вартістю до витрат платника рентної плати за податковий (звітний) період не включаються витрати, пов’язані з операціями передпродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням) (абзац третій п.п.3 та п.п.4 п.108 розділу І Закону №1797).
5. Визначено, що при обчисленні вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю до витрат платника рентної плати за податковий (звітний) період не включаються витрати:
- пов’язані з операціями передпродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням) (абзац третій п.п.3 та п.п.4 п.108 розділу І Закону №1797);
- пов’язані із фасуванням (бутелюванням) (п.п.5 п.108 розділу І Закону №1797).
6. Виключено положення ПКУ, якими встановлювався порядок визначення та опублікування величини коригуючого коефіцієнта, яка повинна застосовуватися до ставок руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд (п.п.6 п.108 розділу І Закону №1797).
7. Уточнено, що у разі переоформлення спеціального дозволу на користування надрами, податкові декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються її платником, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, в якому він його переоформив (п.п.6 п.108 розділу І Закону №1797).
8. У новій редакції викладено порядок справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання угод про розподіл продукції (п.132 розділу І Закону №1797.
9. Змінено ставки рентної плати, визначені пунктом 252.20 статті 252 та пунктом 253.5 статті 253 ПКУ (пункти 17 та 18 розділу I Закону №1791).
Крім того, нагадуємо, що з 01.01.2017 ставка рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, що використовується для потреб населення, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, становить 29% від вартості видобутих у податковому (звітному) періоді обсягів природного газу.

Якщо платник акцизного податку використовує пальне для власних потреб

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра  інформує платників акцизного податку про обов’язок складання та реєстрації акцизних накладних при реалізації пального.
Нагадаємо, що акцизна накладна складається платником податку в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального  та  підлягає реєстрації  у Єдиному реєстрі акцизних накладних  протягом п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою її складання.
Формою акцизної накладної та Порядком її заповнення визначені особливості складання акцизної накладної, зокрема, при використанні пального для власного споживання.
Так, у верхній лівій частині акцизної накладної, яка не надається отримувачу пального, зазначається тип причини 3 «пальне відвантажено з метою власного споживання» (п. 4 р. II Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 25.02.2016р. № 218). Окрім того, у рядку "Особа - отримувач пального" зазначається "Неплатник", а до рядка "юридична особа - код за ЄДРПОУ отримувача пального; для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта" вноситься умовний код "1000000000".
Отже, якщо суб'єкт господарювання зареєструвався як платник акцизного податку з реалізації пального, такий суб'єкт у терміни, визначені ПКУ, зобов'язаний складати акцизні накладні на обсяги пального, використаного для власних потреб, та реєструвати їх у Єдиному реєстрі акцизних накладних.
Додамо, що за порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних застосовуються штрафні санкції відповідно до ст.120² ПКУ.
Також варто пам’ятати, що реєстрація акцизних накладних в Єдиному реєстрі автоматично зменшує в Системі електронного адміністрування реалізації пального обсяг пального, на яке платник має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування. Зміна цього показника здійснюється протягом операційного дня, що настає за днем отримання документів, на підставі яких цей показник перераховується, зокрема, реєстрації акцизної накладної (п. 30 р. IV Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2016р. № 113).

Про порядок направлення поштою податкової звітності

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра  інформує , що згідно з п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податкова декларація, розрахунок, звіт (далі – податкова декларація) подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного ст. 49 ПКУ (п. 49.5 ст. 49 ПКУ).
Відповідно до п. 6 Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 799 із змінами та доповненнями, на поштовому відправленні у нижній правій його частині відправником пишеться найменування одержувача та його адреса в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, найменування населеного пункту, району, області.
Найменування відправника та його адреса пишеться у лівій верхній частині поштового відправлення в порядку, передбаченому для написання адреси одержувача.
Поштовий індекс на листах пишеться стилізованими цифрами чорнилом або кульковою ручкою (за винятком червоного, жовтого та зеленого кольорів).
У верхній частині поштового відправлення відправник робить позначку «Звіт».
Відправник заповнює бланк рекомендованого повідомлення про вручення на своє ім’я або на ім’я особи, якій належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення адресату, складає опис вкладення поштового відправлення у двох примірниках із зазначенням у ньому найменування одержувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і підписує його.
Пунктом 49.6 ст. 49 ПКУ визначено, що у разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв’язку, такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації.
Платник податків протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто (за його вибором) контролюючому органу другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.
Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник податків зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених ПКУ (п. 49.7 ст. 49 ПКУ).

Як суб’єкт господарювання може отримати виписку з Єдиного державного реєстру?

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра  інформує , що відповідно до абзацу четвертого п. 1 частини третьої ст. 5 Закону України вiд 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 755) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) та надання відомостей з нього належить до повноважень суб’єктів державної реєстрації.
Виписка з ЄДР (далі – виписка) – документ в електронній або у випадку, передбаченому Законом № 755, у паперовій формі, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу - підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи (п. 1 частини першої ст. 1 Закону № 755).
Витяг з ЄДР (далі – витяг) – документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням ЄДР за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з ЄДР, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі (п. 2 частини першої ст. 1 Закону № 755).
Відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених Законом № 755, за їх надання стягується плата (частина перша ст. 11 Закону № 755).
Частиною четвертою ст. 11 Закону № 755 визначено, що виписка формується за результатами проведення реєстраційної дії.
Виписки для проставлення апостилю, витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі, надаються протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів.
Витяги в електронній формі надаються в режимі реального часу.
Витяги в паперовій та електронній формі мають однакову юридичну силу (частина п’ята ст. 11 Закону № 755).
Відповідно до вимог абзацу першого частини шостої ст. 11 Закону № 755 порядок надання відомостей з ЄДР, перелік додаткових відомостей, до яких надається безоплатний доступ через портал електронних сервісів, форма та зміст виписки, витягу визначаються Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
Зокрема, наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 затверджено Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Портал електронних сервісів повинен забезпечувати, зокрема перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу, інших документів та відомостей з ЄДР (п. 7 частини першої ст. 8 Закону № 755).
Зміст виписки та витягу в частині відомостей про видані ліцензії додатково визначається Міністерством юстиції України спільно з уповноваженим органом з питань ліцензування (абзац другий частини шостої ст. 11 Закону № 755).

Благодійники мають право на податкову знижку

У ДПІ у Центральному районі м.Дніпра  роз’яснюють, що при перерахуванні коштів неприбутковим благодійники мають право на податкову знижку .
Нормами статті 166.3.2 ПКУ визначено, що платник податку - резидент має право включити до податкової знижки суму коштів або вартість майна, перерахованих у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 4% суми загального оподатковуваного доходу такого звітного року.
При цьому, неприбуткові організації - отримувачі благодійних внесків, мають відповідати умовам, визначеним Податковим кодексом України для неприбуткових організацій.
Громадяни, які перераховували неприбутковим організаціям благодійні внески та пожертвування та бажають скористатися правом на нарахування податкової знижки, мають право надавати річну податкову декларацію за звітний 2016 рік протягом всього поточного 2017 року (включно по 31 грудня 2017 року).
Для зручності декларантів на офіційному веб - порталі ДФС України функціонує спеціальний банер «Декларування доходів громадян -2017 » , в якому крім нормативних та інформаційних матеріалів, розміщено зразок Декларації про майновий стан і доходи, детальна Інструкція щодо її заповнення та додатків до неї. Детальніше за посиланням: v.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2017.

Щодо плати за землю з фізичних осіб

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра  повідомляє, що законами України від 20.12.2016 № 1791-VIII та від 21.12.2016 № 1797-VIII  до Податкового кодексу України внесено зміни стосовно нарахування та сплати земельного податку.Уточнено розмір ставок податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження). Так, зазначені ставки встановлюються у розмірі:
не більше ніж 3% від їх нормативної грошової оцінки,
для земель загального користування — не більше ніж 1% від їх нормативної грошової оцінки,
для сільськогосподарських угідь — не менше ніж 0,3% та не більше ніж 1% від їх нормативної грошової оцінки,
за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, - не більше ніж 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь — не менше ніж 0,3% та не більше ніж 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі поАР Крим або по області .
Водночас ст. 281 Кодексу доповнено пунктом 4, яким визначено, що якщо фізична особа, що має право на пільгу, зокрема інваліди першої і другої груп, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери (за віком), ветерани війни тощо, є власником декількох земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.
Також уточнено порядок нарахування податкового зобов’язання фізособам контролюючими органами. Відповідно до п. 286.5 ст. 286 Кодексу нарахування фізособам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.Облік фізосіб — платників податку і нарахування відповідних сумм згідно п. 287.2  ст. 287 Кодексу проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.
Щодо справляння орендної плати за земельні ділянки. Мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності не може бути менше розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території.
Пункт 288.5 ст. 288 ПКУ доповнено пп. 288.5.4 та 288.5.5 згідно з якими річна сума платежу для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку; для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджує КМУ, не може перевищувати 0,1% нормативної грошової оцінки.
З 01.01.2017 р. встановлено нову верхню граничну межу індексу споживчих цін. Якщо індекс споживчих цін перевищує 115%, такий індекс застосовується зі значенням 115.
Стосовно земельних ділянок в Криму та в зоні АТО визначено, що з 14.04.2014 р. та до закінчення АТО не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, які розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення та перебувають у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб. Нараховані та сплачені за період проведення АТО суми плати за землю вважаються надміру сплаченими грошовими зобов’язаннями та підлягають поверненню.
Крім цього, встановлено, що на період АТО для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких станом на 14.04.2014 р. була тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, і які станом на 01.01.2017 р. не змінили своє місцезнаходження (місце проживання) із зазначених територій на іншу територію України:
зупиняється нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені за несвоєчасне погашення визначених станом на 14.04.2014 р. грошових зобов’язань, за якими зупинено стягнення;
зупиняється застосування норм статей 59, 60 (в частині податкових вимог), 87 — 101 ПКУ.

Продав успадковану нерухомість: чи сплачувати податок на доходи?

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра  нагадує, що дохід, отриманий громадянами від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується (п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу України).
На щастя спадкоємців, умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не поширюється на майно, отримане як  спадок. Більше того, дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.
Отже, дохід від операцій з продажу не частіше одного разу на рік вищевказаних об’єктів нерухомості, які перебувають у власності громадянина (резидента або нерезидента) менше ніж три роки та отримані таким платником у спадщину, податком на доходи фізичних осіб не оподатковується.

Роботодавцю на замітку: про зміни в оподаткуванні фізичних осіб, які навчаються

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра  нагадує, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині адміністрування податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).
Так, пунктом 74 розділу I Закону №1797 змінені положення підпункту 165.1.21 пункту 165.1 статті 165 ПКУ «Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу».
Відповідно з 01.01.2017 звільняється від оподаткування ПДФО сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів на здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи. У 2017 році ця сума складає 9600 грн. (3200 грн. х 3 = 9600 грн.).
Крім того, скасовано необхідність особи, яка навчається, відпрацювати три роки у роботодавця, який заплатив за таке навчання.
Нагадуємо, що до внесення змін такі кошти звільнялись від оподаткування ПДФО тільки у разі сплати їх роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, який дає право на застосування податкової соціальної пільги (у 2016 році така сума не перевищувала 1930 грн. на місяць), на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення навчання не менше ніж три роки. При цьому, якщо працівник припиняв трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнювалась до додаткового блага та підлягала оподаткуванню у загальному порядку.

Акцизний податок: що змінилося у 2017 році?

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра повідомляє, що з 1 січня 2017 року змінами, внесеними до Податкового кодексу України, скасовано обов’язкову реєстрацію платниками акцизного податку осіб, які реалізують пальне в ємностях до 2 літрів, крім операцій з реалізації такого пального його виробниками.
Законом також внесені значні зміни в оподаткування акцизним податком. Зокрема, з 01.01.2017 року скасовується акцизний податок з роздрібного продажу пального, тобто не оподатковується акцизним податком пальне, відпущене через АЗС/АГЗС (фізичний відпуск). При цьому збільшуються ставки акцизного податку на пальне для виробників, імпортерів та осіб, що реалізують пальне (для останніх - при перевищенні обсягів реалізації над обсягами придбання):
- для бензинів - на 25 відсотків, ставка акцизного податку складає 213,5 євро за 1000 літрів;
- для дизельного пального встановлюється єдина ставка акцизу – 139,5 євро за 1000 літрів (до 1 січня п. р. – 95 євро або 125,5 євро за 1000 літрів в залежності від виду пального);
- для скрапленого газу (пропан, бутан та інші гази – 52 євро за 1000 літрів).
Також збільшено ставки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби. Незмінною залишилася тільки ставка акцизного податку на вина виноградні натуральні, нагадують у ДПІ у Центральному районі м.Дніпра

Застосування штрафних санкцій за сплату єдиного внеску на невідповідні рахунки

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра інформує щодо застосування штрафних санкцій за сплату єдиного внеску на невідповідні рахунки повідомляє наступне.
Дія Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI „ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон № 2464) поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску.
Відповідно до частини п'ятої статті 9 Закону № 2464 сплата єдиного внеску здійснюється на рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для його зарахування.
Днем сплати єдиного внеску вважається: у разі перерахування сум єдиного внеску, зокрема з рахунку платника на відповідні рахунки органу доходів і зборів - день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок органу доходів і зборів (частина десята статті 9 Закону №2464).

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ наказу Міністерства фінансів України від 12.02.2016 № 54 «Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Наказ 54) рахунки 3719 відкриваються в розрізі категорій платників, визначених Законом №2464.
Наказом Державної казначейської служби України від 16.09.2013 № 130 затверджено довідник відповідності символу звітності класам професійного ризику виробництва та категоріям платників єдиного внеску.
Страхові кошти, акумульовані на рахунках 3719 ДФС, об 11 год. 00 хв. наступного операційного дня засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки, відкриті в Казначействі за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків (пункт З розділу ІІІ Наказу № 54).
Отже, у разі сплати єдиного внеску відповідною категорією платників на невідповідний рахунок в одній інтегрованій картці платника виникає заборгованість з моменту настання зобов'язань, а в іншій переплата, при цьому виникає ситуація, коли певні фонди соціального страхування недоотримують кошти після розподілу єдиного внеску.
Згідно з частиною дванадцятою статті 9 Закону № 2464 єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом № 2464. а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом (частина одинадцята статті 9 Закону № 2464).
Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені Законом № 2464, є недоїмкою та стягується з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 1 Закону № 2464 недоїмка - сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені цим Законом, обчислена органом доходів і зборів у випадках, передбачених цим Законом.
За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 відс. своєчасно не сплачених сум (пункт 2 частини одинадцятої статті 25 Закону № 2464).
Крім того, на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0.1 відс. суми недоплати за кожний день прострочення платежу (частина десята статті 25 Закону № 2464).
Розрахунок фінансових санкцій здійснюється на підставі даних інтегрованої картки платника податків.
Відповідно до частини шістнадцятої статті 25 Закону № 2464 строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та пені не застосовується.
Враховуючи зазначене, у разі сплати єдиного внеску на невідповідні рахунки до платників єдиного внеску застосовуються фінансові санкції, відповідно до норм Закону № 2464.

Мирослав Продан: ДФС ініційовано пропозиції для покращення взаємодії з бізнесом під час митних формальностей

ДФС ініційовано низку пропозиції, які мають покращити взаємодію бізнесу з митними та правоохоронними органами під час здійснення митних формальностей. Про це повідомив в.о. заступника Голови ДФС Мирослав Продан під час засідання Митного комітету Громадської ради при ДФС за участі народних депутатів, представників Ради бізнес-омбудсмена, центральних органів виконавчої влади, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та керівників профільних структурних підрозділів ДФС.
Так, за словами посадовця, здійснення перевірок, ініційованих контролюючими органами, не повинно впливати на швидкість проведення митного контролю та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають знати підстави для ухвалення рішення про такі перевірки контролюючими органами.
«ДФС запропонувала запровадити інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про те, яким контролюючим органом ініційовано проведення митих оглядів (переоглядів) транспортних засобів та підстави для проведення таких перевірок. Відповідний проект постанови вже направлений до Міністерства фінансів на розгляд», - повідомив Мирослав Продан.
Посадовець закликав й представників громадськості та бізнесу долучитися до відпрацювання змін до митного законодавства для розбудови української митниці та стимулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Під час засідання його учасники також обговорили результати та окремі питання діяльності Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи, а також питання оренди об’єктів інфраструктури на території митних постів.
За результатами заходу Митним комітетом Громадської ради при ДФС буде підготовлено листи до профільного комітету Верховної Ради України з пропозиціями щодо удосконалення митного законодавства та вирішення спірних питань, які виникають під час проведення митних формальностей.
«Ми підтримуємо проведення предметного діалогу з представниками всіх кіл, небайдужих до ситуації у митній сфері, та готові до пошуку конструктивного вирішення спірних питань, з якими до нас звертаються представники бізнесу», - наголосив Мирослав Продан.

У січні 2017 року внутрішньою безпекою ГУ ДФС у Дніпропетровській області проведено 21 перевірку

Протягом січня поточного року управлінням внутрішньої безпеки Головного управлінням ДФС у Дніпропетровській області за основними напрямками роботи проведено 21 перевірку в територіальних підрозділах служби.
За матеріалами управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Дніпропетровській області винесено 5 подань керівникам територіальних підрозділів ГУ ДФС області для вжиття заходів реагування щодо усунення недоліків та притягнення винних осіб до відповідальності; до дисциплінарної відповідальності притягнуто 13 працівників служби.
З метою недопущення на вакантні та керівні посади в органах ДФС осіб, що своїми діями або вчинками можуть дискредитувати імідж служби, у першому місяці 2017 року проведено перевірки 6-ти кандидатів на зайняття посад в підрозділах ГУ ДФС області. За підсумками перевірок 1-му претенденту відмовлено у призначенні на посаду.

Скористайтися «Електронним кабінетом платника податку»

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра повідомляє, що через он-лайновий сервіс – «Електронний кабінет платника податків» кожний платник має змогу формувати податкову звітність у електронному вигляді в одному пакеті (декларація + додатки) та надсилати її до органів ДФС у режимі реального часу. Використовуючи електронний сервіс «Електронний кабінет платника податків» кожен платник  економить час та має змогу не лише підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді, але й переглядати дані про стан розрахунків з бюджетом.
Електронний кабінет платника податків - це персональне автоматизоване робоче місце платника, працювати в якому він може без використання спеціально встановленого клієнтського застосування.
Вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.
Відтепер модернізований сервіс включає дві функціональні частини:
- відкрита (загальнодоступна);
- приватна (особистий кабінет).
Користуватися функціоналом відкритої частини можна без ідентифікації особи (без використання електронного цифрового підпису).
Через відкриту частину платник має можливість:
- скористатися інформацією з реєстрів, що є загальнодоступними (дані про взяття на облік платників; дані реєстру платників ПДВ; дані реєстру страхувальників; дані реєстру платників єдиного податку; інформація про РРО; інформація про книги РРО);
- отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності (податковий календар);
- отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників (ЦОП);
- ознайомитись з новинами Державної фіскальної служби України;
- скористатися іншою корисною інформацією.
Робота з електронним сервісом у приватній частині здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).
У приватній частині після ідентифікації особи надається можливість:
- скористатися індивідуальним податковим календарем;
- переглянути та перевірити свої облікові дані;
- створити запит для отримання інформації;
- подати реєстраційну заяву платника податку на додану вартість,  заяву про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість,  заяву про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів;
- направити листа до органу ДФС;
- переглянути стан розрахунків з бюджетом;
- зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- скористатися сервісами системи «Електронного адміністрування ПДВ» (для платників ПДВ).
Фізичним особам після ідентифікації також надано можливість за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі (особистий кабінет – «Стан розрахунків з бюджетом»).
Більш детально дізнатись про роботу модернізованого кабінету можна ознайомившись з інструкцією користувача або переглянувши відео інструкцію за посиланням http://ezvit.net/electroniu_kabinet_platnuka.php.

Антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс»

ДПІ у Центральному районі м.Дніпра нагадує, що інтерактивний сервіс «Пульс» − інструмент двостороннього зв’язку із громадянами та суб’єктами господарювання, який дає можливість запобігти правопорушенням з боку працівників Державної фіскальної служби України.
За номером телефону: (044)284-00-07 громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити про можливі корупційні та кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, утворення черг на митних постах, в пунктах пропуску та у Центрах обслуговування платників, виникнення ситуацій, які можуть бути вирішені оперативно (перевищення терміну надання адміністративної послуги, відмова в записі на особистий прийом, відмова в прийнятті вхідної кореспонденції).
Сервіс «Пульс» працює цілодобово в режимі Call-back. Заявники протягом 1-3 робочих днів отримують інформацію щодо результатів розгляду звернень та вжитих заходів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін розгляду може бути подовжено.

Понад 7,5 млн. гривень цьогоріч платники Центрального району  сплатили на підтримку української армії

У січні ц.р. від платників Центрального району м.Дніпра до бюджету надійшло понад 7,5 млн. грн. військового збору. Як відзначила начальник ДПІ у Центральному районі м.Дніпра Болдаш Наталія Юріївна, сума надходжень збору на підтримку української армії зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 36% або на 2 млн. грн.
Серед основних чинників позитивної динаміки сплати військового збору – зростання мінімальної заробітної плати, легалізація найманих працівників, адже, як відомо, військовий збір сплачується з легальних доходів.
Варто нагадати, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри, доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та низку інших, які підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Тобто, до бази оподаткування військовим збором входять всі доходи, визначені статтею 163 Податкового кодексу України та, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Цього року доходи фізичних осіб теж оподатковуються військовим збором за ставкою 1,5%.
Звертаємо увагу, що лише платники єдиного податку не сплачують військовий збір, решта податкових агентів є платниками військового збору.

У бюджеті Центрального району м.Дніпра – майже 3,5 млн. грн. роздрібного акцизу

У січні надходження від роздрібної торгівлі підакцизними товарами збагатили бюджетний кошик Центрального району на 3,5 млн. грн., що на 1,2 млн. грн. перевищує показники січня 2016-го.
Відповідно до Закону України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII з 1 січня 2017 року з 01.01.2017 року скасовано акцизний податок для роздрібних реалізаторів пального та відповідно ставку для роздрібного продажу пального. Водночас, зросли ставки акцизного податку на пальне – на 12-44% в залежності від його виду (Закон №1791-VIII).
Крім того, з 1 січня 2017 року подання звітності за формами №№1-РА та 1-РТ скасовано (Закон №1791-VIII). Також до підприємців не застосовуватимуться штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання з недостовірними відомостями звітів за формами №№1-РА та 1-РТ з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту.
ДПІ у Центральному районі м.Дніпра нагадує: роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, тільки за наявності у них ліцензій.

Підприємствами ДПІ у Центральному районі м.Дніпра у січні сплачено понад 1,6мільйон гривень податку на прибуток

Платники податку на прибуток, які перебувають на обліку в ДПІ у Центральному районі м.Дніпра, упродовж січня поточного  року сплатили до зведеного бюджету 1,6  млн. грн., у тому числі до державного бюджету – 1,4  млн. гривень. У порівнянні з торішніми показниками надходження зросли на 0,4 млн. гривень, або на 33 відсотки.
Фахівці ДПІ у Центральному районі м.Дніпра нагадують про внесення змін в оподаткування податку на прибуток підприємств, які набрали чинності з 1 січня 2017 року, а саме:
Для неприбуткових організацій, які не є платниками податку на прибуток підприємств, встановлено річний податковий період щодо подання звітності у пп.133.4.7 п.133.4 ст. 133 Податкового Кодексу України.
Ставка податку на прибуток підприємств залишилась без змін – 18 %.
З нового року втратила чинність норма, встановлена пп. 137.6 ст. 137 ПКУ, відповідно до якої зменшувався податок на прибуток підприємств на суму нарахованого податку на нерухоме майно в частині нежитлової нерухомості.
При розрахунку податку на прибуток за 2016 рік підприємства зможуть віднести до витрат нарахований податок на нерухоме майно в частині нежитлової нерухомості та зменшити податок на прибуток на його суму згідно з п. 45 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.
Починаючи з 2017 року нематеріальні активи визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8.
З 2017 року оновлено норму пп. 138.3.2 п. 138. 3 ст. 138 Податкового кодексу України. Ії доповнено терміном «невиробничі нематеріальні активи» (нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку).
Відбулися зміни в порядку нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів.
На 2017 – 2021 роки вводиться нульова ставка податку на прибуток для платників податку, у яких річний дохід не перевищує 3 млн. грн. та розмір заробітної плати кожного з працівників є не нижчим за дві мінімальні зарплати. Існують також інші обмеження щодо застосування цієї пільги.

Плата за землю від платників Центрального району м.Дніпра поповнила місцевий бюджет більш як на 7,5 млн. гривень

Протягом січня 2017 року власники та орендарі земельних ділянок Центрального району м.Дніпра поповнили місцевий бюджет на 7513,7 тис.грн., що перевищує показник аналогічного періоду минулого року на 3350,3 тис. грн.
Із загальної суми надходжень 7513,7 тис.грн. перерахували юридичні особи і 378,3 тис.грн.  - сплачено фізичними особами.

Нагадаємо, плата за землю включає в себе два види обов’язкових платежів – земельний податок та орендну плату. Перший сплачують власники землі та землекористувачі, другий – орендарі земельних ділянок, як фізичні, так і юридичні особи.
Об’єктом оподаткування - земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Податкову декларацію з плати за землю на 2017 рік платники мають подати до 20 лютого 2017 року, з урахуванням нової нормативної грошової оцінки земельної ділянки, разом із довідкою про її новий розмір.
Відповідно до п.286.2 ст.286 Податкового кодексу України, при поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

В ДПІ у Центральному  районі м.Дніпра проведено черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія»

Нещодавно в ДПІ Центральному районі м.Дніпра  було проведено черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з заступником начальника ДПІ Конашенко Тетяною Вікторівною на тему: «Актуальні питання щодо реєстрації та ведення обліку платників податків та реєстрації платників ПДВ».
Пропонуємо Вашій увазі відповіді на деякі із запитань, які надійшли від платників податків під час сеансу зв’язку «гаряча лінія»:
Який порядок заповнення реєстраційної заяви ф.№ 1-ПДВ?
Відповідь: Відповідно до п. 183.1 ст. 183 Податкового кодексу України будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєсрації як платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання)  реєстраційну заяву.
Згідно із п. 2.6 розд. ІІ Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 14.11.2014 року № 1130, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.11.2014 року за № 1456/26233 (далі – Положення № 1130), державні податкові інспекції здійснюють:
- приймання заяв, контроль за повнотою даних щодо відповідності нормативним документам;
- обробку даних заяв та документів щодо реєстрації , перереєстрації, анулювання реєстрації платників ПДВ;
- реєстрацію, перереєстрацію, анулювання реєстрації платників ПДВ;
- формування і надання витягів з реєстру платників податку на додану вартість (далі - Реєстр);
- підготовку та обробку документів щодо відміни анулювання реєстрації;
- моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру.
Згідно п.3.5 розд.ІІІ Положення №1130 усі розділи реєстраційної заяви підлягають заповненню.
Який термін реєстрації та правила визначення дати реєстрації платником ПДВ?
Відповідь: Відповідно до п. 183.9 ст. 183 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до реєстру платників податку запис про реєстрацію такої особи як платника податку:
- з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних, у разі добровільної реєстрації особи як платника податку;
- з першого числа місяця, наступного за днем спливу 20 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу, у разі добровільної реєстрації особи як платника податку на додану вартість, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;
- з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі переходу осіб на спрощену систему оподаткування або зміни ставки єдиного податку;
- з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в п. 183.4, що відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 ПКУ, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;
- з дня внесення запису до реєстру платників податку у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку або у разі реєстрації осіб, визначених в п. 183.4, що відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 ПКУ, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало
Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до реєстру платників ПДВ, є зазначена вище дата.

Як зареєструватися фізичній особі яка проводить благодійну діяльність в реєстрі волонтерів антитерористичної операції?
Відповідь: Відповідно до п. 2 прим 1 розд. VII Прикінцевих положень Закону України від 05 липня 2012 № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» реєстр волонтерів антитерористичної операції (далі - Реєстр) формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.
Порядок формування та ведення Реєстру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики
Для включення до Реєстру благодійник - фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності.
Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.
Витребування інших відомостей та документів, не передбачених цим пунктом, забороняється.
 Який порядок внесення змін до облікових даних платників податків, у разі зміни керівника та головного  бухгалтера?
Відповідь: Стосовно платників податків, відомості про яких включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР):
інформація про зміну або призначення  керівника оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора;
інформація про головного бухгалтера оновлюється на підставі реєстраційної заяви за ф.  1-ОПП з позначкою «Зміни» та уточнених документів або реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін).
Стосовно платників податків, які не включаються до ЄДР, інформація про зміну або призначення керівника та/або головного  бухгалтера оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за ф. No 1-ОПП.
Заява за ф. No 1-ОПП та уточнені документи повинні бути надані до контролюючого органу протягом 10 календарних днів з дня внесення змін.
Які можуть бути підстави для відмови контролюючим органом в реєстрації платником ПДВ?
Відповідь: Згідно із п. 183.8 ст. 183 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа або не відповідає вимогам, визначеним ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 та п. 183.7 ст. 183 ПКУ, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із ст. 184 ПКУ, а також якщо при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені п.п. 183.1, 183.3 - 183.7 ст. 183 ПКУ.

За перший місяць 2017 року Центром  обслуговування платників при ДПІ у Центральному районі м.Дніпра   було надано близько 16,5 тисяч послуг

Як зазначають фахівці ЦОП при ДПІ у Центральному районі м.Дніпра , за січень місяць поточного року кількість наданих послуг склала 16,5 тисяч.
Спеціалістами Центру обслуговування платників видано 122 карток платника податків.
У зазначений період 87 платників скористалися послугою з реєстрації РРО. Також, 368 суб’єктів господарської діяльності здійснили реєстрацію книжок обліку розрахункових операцій.
Підготовлено та видано більше 5 довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету. 24 громадян здійснили реєстрацію «єдинщиками», а 42 платника отримали витяги з реєстру платників єдиного податку. Ще 42 платника отримали чи продовжили терміни дії ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими або алкогольними виробами.
Перереєстровано в реєстрі неприбуткових установ і організацій 45 установ, та 14 неприбуткових установ внесено до Реєстру.
Нагадаємо, що ознайомитися з інформацією щодо режиму роботи та координат Центру обслуговування платників при ДПІ у Центральному районі м.Дніпра можна у відповідному банері на субсайті ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Метки: налоговая инспекция